Anticipating and managing the impact of change

ERM:n vuoden 2020 vuosikertomus: Rakenneuudistusta yli rajojen

Report
Päivitetty
22 heinäkuu 2021
Julkaistu
10 marraskuu 2020
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Noin joka 20. laajamittainen rakenneuudistus on ylikansallinen, eli sillä on vaikutuksia toimintaan vähintään kahdessa maassa. Tällaisten tapausten työllisyysvaikutukset ovat yleensä paljon tavallista suurempia. Siksi myös rakenneuudistusprosessit ovat yleensä pidempiä ja monimutkaisempia. EU:ssa laajamittaisissa rakenneuudistuksissa vähennetään keskimäärin 3 000 työpaikkaa.
Read more
 • Noin joka 20. laajamittainen rakenneuudistus on ylikansallinen, eli sillä on vaikutuksia toimintaan vähintään kahdessa maassa. Tällaisten tapausten työllisyysvaikutukset ovat yleensä paljon tavallista suurempia. Siksi myös rakenneuudistusprosessit ovat yleensä pidempiä ja monimutkaisempia. EU:ssa laajamittaisissa rakenneuudistuksissa vähennetään keskimäärin 3 000 työpaikkaa.
 • Suhdanteet vaikuttavat kaikkiin rakenneuudistustoimiin, ja niitä tehdään eniten taantumassa. Tämä koskee kuitenkin erityisesti ylikansallisia rakenneuudistuksia. Taloudellisilla laskukausilla rakenneuudistuksia tehdään enemmän ja työpaikkoja vähenee suhteellisesti enemmän. Tämä pätee myös covid-19-kriisistä johtuvalla laskukaudella.
 • Covid-19-kriisin takia rakenneuudistuksista johtuvat työpaikkojen vähenemiset ovat kaksinkertaistuneet vuoden 2020 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana liukuvaan keskiarvoon verrattuna. Vaikutukset työmarkkinoihin ovat olleet erittäin valikoivat, sillä kahden suuren toimialan, joihin fyysistä etäisyyttä koskevat toimenpiteet vaikuttivat eniten, eli liikenteen (myös lentoliikenteen) sekä hotelli- ja ravintoalan, osuus on ollut lähes puolet kaikista ilmoitetuista työpaikkojen vähenemisistä (verrattuna alle kymmeneen prosenttiin ”normaaliaikoina”).
 • Eurooppalaisten yritysneuvostojen mahdollisuudet vaikuttaa rakenneuudistusprosesseihin ovat rajalliset, ja nämä rajoitukset näkyvät vielä selvemmin, kun monikansallinen päätöksenteko keskittyy globaalille tasolle paikallisen, kansallisen tai EU:n tason sijaan.
Read less

Yhteenveto

Raportti on kaksiosainen. Ensiksi siinä arvioidaan Euroopan unionissa viime aikoina toteutettuja rakenneuudistustoimia koronaviruskriisin (covid-19) ensimmäisiin vaikutuksiin asti. Toisessa osassa esitetään analyysi ylikansallisista rakenneuudistustapauksista eli sellaisista, jotka vaikuttavat tyRead more

Raportti on kaksiosainen. Ensiksi siinä arvioidaan Euroopan unionissa viime aikoina toteutettuja rakenneuudistustoimia koronaviruskriisin (covid-19) ensimmäisiin vaikutuksiin asti. Toisessa osassa esitetään analyysi ylikansallisista rakenneuudistustapauksista eli sellaisista, jotka vaikuttavat työntekijöihin useammassa kuin yhdessä maassa. Molempien analyysien päälähteenä on Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineen tapahtumatietokanta, johon on kerätty tietoja yli 25 000 laajamittaisesta rakenneuudistuksesta sen jälkeen, kun se perustettiin vuonna 2002. Vuoden 2019 alusta lähtien tapahtumia on ollut lähes 2 000.

Ylikansallisia rakenneuudistuksia koskevien tietojen arviointia on täydennetty yhteenvedolla tapaustutkimuksista, jotka koskevat tuotannon kansainvälisiä siirtoja. Tarkoituksena on esitellä sitä, minkälaisia kiistoja voi esiintyä, miten johto ja työmarkkinaosapuolet hoitavat rakenneuudistusta ja miten se vaikuttaa asianomaisiin työntekijöihin.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Last updated date: 
  22 Hei 2021
  Sivujen lukumäärä: 
  48
  Viitenumero: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Julkaisunro: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  ERM:n vuoden 2020 vuosikertomus: Rakenneuudistusta yli rajojen

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  ERM:n vuoden 2020 vuosikertomus: Rakenneuudistusta yli rajojen

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor (ERM) has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This publication series include the ERM reports, as well as blogs, articles and working papers on restructuring-related events in the EU27 and Norway.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti