Digitaaliaika: työn ja työllisyyden mahdollisuudet ja haasteet

7 toukokuu 2021

Ihmiskunnan mahdollisuudet tallentaa, siirtää ja käsitellä tietoa ovat laajentuneet valtavasti viime vuosina tieto- ja viestintätekniikan innovaatioiden seurauksRead more

Ihmiskunnan mahdollisuudet tallentaa, siirtää ja käsitellä tietoa ovat laajentuneet valtavasti viime vuosina tieto- ja viestintätekniikan innovaatioiden seurauksena. Tällainen tieto- ja viestintätekniikka vaikuttaa merkittävästi melkein kaikilla talouden alueilla ja johtaa teknisten muutosten tahdin yleiseen nopeutumiseen. Samalla työ, sen sisältö, organisointi ja suunnittelu sekä sen sääntely ja suojelu käyvät digitaaliaikana läpi huomattavia muutoksia.  Nämä muutokset tuovat myös usein mukanaan rajojen hämärtymistä työn eri ulottuvuuksien välillä sekä työn, työllisyyden ja muun toiminnan kuin työn välillä.

Read less

Viimeisimmät muutokset

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Watch the #AskTheExpert webinar: Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment?

Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment? 20 April, 11.00 – 12.00 CET...

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions 19 April 2021, European Parliament’s Employment and...
Top

Päätöksentekijöiden on saatava tietämystä, joka auttaa käsittelemään seuraavia kysymyksiä: tehokas sääntely, sosiaalisen suojelun varmistaminen käsitteen laajimmassa merkityksessä ja yritysten, yhteiskunnan ja yksilöiden tarpeiden tasapainottaminen käytettäessä hyväksi digitalisaation suurtaRead more

Päätöksentekijöiden on saatava tietämystä, joka auttaa käsittelemään seuraavia kysymyksiä: tehokas sääntely, sosiaalisen suojelun varmistaminen käsitteen laajimmassa merkityksessä ja yritysten, yhteiskunnan ja yksilöiden tarpeiden tasapainottaminen käytettäessä hyväksi digitalisaation suurta potentiaalia.

Euroopan komissio hyväksyi digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa Eurooppaa varten vuonna 2015 ja korosti sitä yhtenä poliittisena prioriteettinaan. Strategia voi luoda digitaalisia mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille, ja se pyrkii vahvistamaan EU:n johtavaa asemaa maailman digitaalitaloudessa. Tarkoituksena on lisätä tiedonsaantimahdollisuuksia, saada työpaikkoja niille, joilla on oikeat digitaaliset taidot, ja muokata julkisia palveluja.  Kun yhteistyötalous leviää EU:ssa, komissio pyrkii kannustamaan uusien ja innovatiivisten palvelujen kehittämiseen varmistaen samalla riittävät suojatoimenpiteet. Komission vuoden 2016 Euroopan yhteistyötaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa selkeytetään tämän alueen sääntöjä ja toimintalinjasuosituksia kansalaisille, yrityksille ja jäsenvaltioille. 

Eurofoundin toiminta

Eurofound tarkastelee, mitä laajempia vaikutuksia digitaaliteknologian kasvavalla osuudella työmarkkinoilla on työoloihin, työvoimaa koskevaan sääntelyyn ja muihin seikkoihin.

Myös palveluissa käytettävän käänteentekevän teknologian vaikutusta työllisyyteen tarkastellaan. Eurofound tutkii myös alustatalouden, varsinkin joukkotyön, vaikutusta työmarkkinoihin. Lisäksi jatketaan tutkimusta tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan mobiilin työn tekijöiden työoloista ja työehdoista.

Työn ja työllisyyden luonnetta digitaaliaikana tutkitaan keskittyen seuraaviin:

Keskeiset aikaansaannokset

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa tehdyssä raportissa, joka koskee työskentelyä milloin ja missä tahansa, on tarkasteltu etätyön ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan liikkuvan työn vaikutusta tiettyihin työolojen näkökohtiin.

Eurofoundin seminaarisarja (FSS) on tilaisuus hallituksille, ammattiliitoille ja työnantajille keskustella EU:n sosiaali-, työllisyys- ja työhön liittyvien toimintalinjojen kehityksestä. Vuonna 2016 FSS keskittyi digitalisaation työhön kohdistuviin vaikutuksiin ja kansallisten ohjelmien laatimiseen digitaalisten muutosten toteuttamiseksi paremmin.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitaaliaika: työn ja työllisyyden mahdollisuudet ja haasteet

Tilaa

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (91)
  • Data
  • Ongoing work (11)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • The employment impact of automation

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitaaliaika: työn ja työllisyyden mahdollisuudet ja haasteet

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.