Funkcionalna i uključiva tržišta rada

19 svibnja 2021

Funkcionalna tržišta rada preduvjet su za potpuno iskorištavanje potencijala stvaranja radnih mjesta gospodarstva koje izlazi iz financijske i ekonomske Read more

Funkcionalna tržišta rada preduvjet su za potpuno iskorištavanje potencijala stvaranja radnih mjesta gospodarstva koje izlazi iz financijske i ekonomske krize. Kriza je imala vrlo različite posljedice na tržište rada diljem država članica EU-a, a posebice je snažno utjecala na neke skupine poput mladih i niskoobrazovanih. Brze kontinuirane strukturne promjene isto predstavljaju nove izazove u pogledu mogućeg manjka radne snage i nepodudaranja vještina u raznim sektorima i regijama.

Glavni je alat EU-a za promicanje zapošljavanja i socijalne uključenosti Europski socijalni fond, koji pomaže u pronalasku posla, integraciji osoba u nepovoljnom položaju u društvo te osigurava pravednije životne prilike za sve. Osim toga, postoji i široko europsko zakonodavstvo koje regulira prava radnika na tržištu rada. Osim toga, u travnju 2017. Europska je komisija pokrenula Europski stup socijalnih prava. Stup se temelji na na socijalnoj politici i politici zapošljavanja EU-a te ih nadopunjuje, s ciljem vođenja politika u nekoliko područja koja su neophodna za dobro funkcioniranje pravednih tržišta rada i sustava socijalne skrbi.

Read less

Nedavna ažuriranja

Shaping the future of long-term care: A good outcome will benefit all

An ageing Europe and rising public expenditure on long-term care have signalled for some time that the fundamentals of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Rad Eurofounda

Read more

Rad Eurofounda

Cilj je Eurofoundova istraživanja poboljšati razumijevanje dinamike tržišta rada diljem Europe, pri čemu se pružaju informacije politici kako bi se poboljšalo njihovo funkcioniranje. S obzirom na trajno visoke razine nezaposlenosti u nekim državama članicama, od posebnog su interesa politike za potporu reintegraciji nezaposlenih osoba na tržište rada te politike koje su usmjerene na određene skupine poput mladih, migranata, žena ili starijih nezaposlenih osoba. Eurofound je obavio veliku količinu posla u ovom području, a posljednjih se godina usredotočio na probleme mladih, spol i posao, nove oblike zapošljavanja, mobilnost i migraciju, kao i na plaće.

Ključni doprinosi

Eurofound je istražio izazove zapošljavanja i socijalne izazove s kojima se suočavaju mladi. Istraživanjima su ispitana pitanja povezana sa socijalnom uključenosti i potrebom uzimanja u obzir raznolikosti ranjivih mladih ljudi pri razvoju politika koje bi im trebale pomoći. Obratila se i pažnja na poduzetništvo mladih i vrste mjera koje su bile učinkovite u njegovu podupiranju.

Drugim su istraživanjem naglašeni ekonomski i socijalni troškovi razlike u zapošljavanju između muškaraca i žena te je procijenjena učinkovitost mjera politike koje promiču sudjelovanje žena na tržištu rada.

Istraživanjem koje je u tijeku ispituju se novi oblici zapošljavanja koji se razlikuju od tradicionalnog standardnog ili nestandardnog zapošljavanja i njihove implikacije na radne uvjete i tržišta rada. Početno je istraživanje tipologije popraćeno detaljnim pregledima specifičnih novih oblika zapošljavanja, kao što je strateško dijeljenje zaposlenika i mobilan rad utemeljen na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.

Istraživanjima o mobilnosti pružena je ažurna slika o kretanju radne snage unutar Europe i o utjecaju ekonomske krize namigraciju.

Uz to, Eurofound je proveo detaljne analize raznih problema koji su povezani s prijelazima na tržištu rada, uključujući trajanje radnog odnosaprivremenu zaposlenost i prijelaz mladih ljudi iz obrazovanja u zaposlenost.

Read less