Tevékenységünk

Az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra vonatkozó prioritásait a társadalmi kohézió és a méltányos átállás kulcsfontosságú kihívásai jelentik a Covid19-válság utáni változó környezetben. Az Ügynökség olyan kérdésekre összpontosít, amelyek esetében az alapvető szakterületeire (munkakörülmények, munkaügyi kapcsolatok, foglalkoztatás és életkörülmények) hagyatkozhat az érdekelt felei támogatásához, mégpedig oly módon, hogy a szakpolitikai fellépésüket segítő tudományos bizonyítékokat szolgáltat számukra.

Munkaprogramok

2021–2024 közötti időszakra vonatkozó programozási dokumentum hat stratégiai területet tartalmaz, amelyek az alábbi operatív tevékenységek keretében valósulnak meg. Az első négy az Ügynökség alapító rendeletében foglalt megbízatás szerinti stratégiai terület.

  • Munkakörülmények és fenntartható munka : Összehasonlító adatok és elemzés biztosítása, amelyek felhasználhatók a munkahelyek minőségének javításához és a munkavégzés fenntarthatóságának az életút során történő előmozdításához.
  • Munkaügyi kapcsolatok és társadalmi párbeszéd : Szakértői központként működés a munkaügyi kapcsolatok és a társadalmi párbeszéd alakulásának nyomon követéséhez és elemzéséhez, a vezetők és a munkavállalók közötti párbeszéd előmozdításával.
  • Foglalkoztatás és munkaerőpiac : Szaktudás biztosítása a munkaerőpiaci változások meghatározásához és a foglalkoztatási politikák megalapozásához a munkaerőpiac működésének és befogadóképességének javítása érdekében.
  • Életkörülmények és életminőség : Az emberek életkörülményeinek javításához szükséges legfontosabb tényezők – többek között az életminőséggel és a társadalommal kapcsolatos véleményükre vonatkozó információk – feltérképezése és elemzése.

Az Eurofound a szakpolitikai kihívásokat ezenkívül két transzverzális tematikus tevékenység keretében fogja kezelni.

  • A változások hatásának előrejelzése és kezelése : Nagyrészt a digitalizáció és az éghajlatváltozás, valamint a Covid19-válság által előidézett strukturális változásokkal kapcsolatos bizonyítékok szolgáltatása, amelyek hasznosak lehetnek a méltányos átállás biztosítása során, amely előmozdítja a foglalkoztatást, a megfelelő munkakörülményeket, a szociális védelmet és a munkavállalói jogokat, ugyanakkor javítja a munkaerő termelékenységét, a versenyképességet és a jólétet.
  • A társadalmi kohézió és konvergencia előmozdítása : Hozzájárulás a méltányosságról szóló szakpolitikai vitához, valamint információk biztosítása a társadalmi kohézió javítását és a jobb élet- és munkakörülmények EU-n belüli konvergenciájának előmozdítását célzó szakpolitikákhoz.

Az Eurofound három rendszeresen megismételt páneurópai felmérése és három megfigyelőközpontja hozzájárul a stratégiai területeken végzett munkához.

Valamennyi többéves és éves munkaprogram megtekintése

 

Éves jelentések

Élet és munka Európában 2021-ben

A Covid19-világjárvány 2021-ben immár második éve továbbra is meghatározó tényező volt az európaiak életében és munkájában. Az Eurofound folytatta az uniós tagállamokban jelentkező sokféle hatás vizsgálatára és rögzítésére irányuló munkáját. Az Élet és munka Európában 2021-ben című jelentés az Eurofound 2021-ben végzett kutatási tevékenységeinek megállapításai alapján pillanatképet ad a foglalkoztatásban, valamint a munka- és életkörülményekben Európában bekövetkező változásokról.

Az évkönyv letöltése Az engedélyezésre jogosult tisztviselő 2021. évi konszolidált éves tevékenységi jelentése

 

Valamennyi éves jelentés megtekintése

Egész Európára kiterjedő felmérések

Az Eurofound három rendszeresen megismételt páneurópai felmérése eredeti és teljes mértékben összehasonlítható adatokat szolgáltat valamennyi uniós tagállam és a felméréstől függően számos más ország vonatkozásában. A felmérésekkel gyűjtött adatok számos kérdés alapos elemzését teszik lehetővé. A felmérések az Eurofound rendelkezésére álló egyik legértékesebb egyedi információforrásnak tekinthetők. Az Eurofound kutatási tevékenysége jelentős részéhez biztosítanak tájékoztatást és iránymutatást.

A Covid19-re válaszul az Eurofound módosította kutatását annak érdekében, hogy nyomon kövesse a világjárvány alatti helyzet alakulását, és adatokat gyűjtsön az uniós polgárok életére gyakorolt hatásról és a hatások enyhítését célzó szakpolitikai válaszlépésekről. 2020 áprilisában az Ügynökség egyedülálló, nagyszabású e-felmérést indított Élet, munka és a Covid19 címmel annak érdekében, hogy az egész Unióban felmérje a világjárványnak az emberek élet- és munkakörülményeire gyakorolt messzemenő következményeit, azzal a céllal, hogy a válságot követően segítse a politikai döntéshozókat az egyenlőségen alapuló helyreállítás megvalósításában.

Megfigyelőközpontok

Az Eurofound három megfigyelőközpontja ugyancsak hozzájárul a kiemelt területeken zajló munkához, az uniós tagállamokat és Norvégiát magában foglaló Európai kapcsolattartók hálózatának támogatásával. A hálózat segítségével összegyűjthetők a nemzeti szintű állapotokra és fejlesztésekre vonatkozó szisztematikus és összehasonlítható adatok.

Eseti információkérésre adott válaszok

Az új programidőszak egyik fő tevékenysége azon eseti információkérések megválaszolása, amelyeket az Eurofound fő érdekelt felei nyújtanak be. E szolgáltatás legfontosabb célja az új és újonnan felmerülő tájékoztatási igények teljesítése érdekében gyorsaság, rugalmasság és minőség biztosítása a személyre szabott információk szolgáltatása terén.

Valamennyi eseti jelentés megtekintése