Tevékenységünk

Az Eurofound célja az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek támogatása, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés európai biztosítása. A gyakorlati tapasztalatokat vizsgáló és a sikeres változás tényezőit azonosító kutatásokkal az Eurofound egyszerre kívánja dokumentálni és megérteni a változást, valamint kialakítani az európai polgárok élet- és munkakörülményeinek folyamatos fejlődését szolgáló ötleteket.

Munkaprogramok

A jelenlegi 2017-2020 munkaprogram bemutatja az Eurofound következő négyéves programidőszakára tervezett munkát. Az Eurofound hat stratégiai területet választott, amelynek keretében tevékenységeit végzi annak érdekében, hogy ismeretanyagot biztosítson az Európai Unió élet- és munkakörülményeinek fokozottabb konvergenciájához. E területek a következők:

Az első négy az a kiemelt terület, amelyben az Eurofound négy évtizede alakítja szakértelmét és biztosítja az Ügynökség munkájának folyamatosságát. A digitális korral és az uniós konvergenciával jellemzett utolsó két terület új dimenziót nyit az Eurofound tevékenységében, mivel olyan átfogó változásokkal és paradigmaváltásokkal foglalkozik, amelyeknek vélhetően formáló hatása lesz az Eurofound munkájának központi részét képező területekre. E hat terület keretrendszerében az Eurofound megvizsgálja, hogy hogyan lehet javítani az élet- és munkakörülményeken közpolitikákkal és jogszabályokkal, a szociális partnerek beavatkozásával és munkahelyi szintű gyakorlatokkal.

A 2017-2020 időszakra vonatkozó többéves program a programidőszak minden egyes évéhez konkrét éves munkaprogramot rendel. 

Tekintse meg valamennyi többéves és éves munkaprogramot

Éves jelentések

Élet és munka Európában 2019-ben

Az Eurofound „Élet és munka Európában” című 2019-es évkönyve az Ügynökség 2019-ben végzett kutatásainak eredményei alapján pillanatképet ad az európai polgárok munkavégzésével és életével kapcsolatos legfrissebb fejleményekről. A kiadvány számos különböző témát vizsgál az európai régiók foglalkoztatási helyzetének egyre nagyobb mértékű sokszínűségétől kezdve a nemzeti intézményekbe vetett bizalom növekedésén át egészen a minimálbérek alakulásáig. Az áttekintés ismerteti azt is, hogy az Eurofound tevékenységei hogyan kapcsolódnak az Európai Bizottság szakpolitikai prioritásaihoz.

Az évkönyv letöltése. Olvassa el a 2019-es éves összefoglaló tevékenységi jelentést

 

Valamennyi éves jelentés megtekintése

Egész Európára kiterjedő felmérések

Az Eurofound három rendszeresen megismételt páneurópai felmérése eredeti és teljes mértékben összehasonlítható adatokat szolgáltat valamennyi uniós tagállam és a felméréstől függően számos más ország vonatkozásában. A felmérésekkel gyűjtött adatok számos kérdés alapos elemzését teszik lehetővé. A felmérés az Eurofound rendelkezésére álló egyik legértékesebb és egyedi információforrás. Az Eurofound kutatási tevékenysége jelentős részének biztosítanak tájékoztatást és iránymutatást.

Megfigyelőközpontok

Az Eurofound három megfigyelőközpontja ugyancsak hozzájárul a kiemelt területeken zajló munkához, az uniós tagállamokat és Norvégiát magában foglaló Európai kapcsolattartók hálózatának támogatásával. A hálózat segítségével gyűjthetők össze a nemzeti szintű állapotokra és fejlesztésekre vonatkozó rendszerszerű és összehasonlítható adatok.

Az eseti információkérésre adott válaszok

Az új programidőszak egyik fő tevékenysége azon eseti információkérések megválaszolása, amelyeket az Eurofound fő érdekelt felei nyújtanak be. E szolgáltatás legfontosabb célja az új és felmerülő igények kiszolgálása érdekében gyorsaság, rugalmasság és minőség biztosítása a személyre szabott információk szolgáltatása terén.

Valamennyi személyre szabott jelentés és egyéb eseti jelentés megtekintése