Munkaügyi kapcsolatok

05 November 2019

A szakszervezetek, a munkáltatói érdekképviseleti szervezetek és a hatóságok mind szerepet játszanak a munkaviszony ellenőrzésében. Kapcsolódnak egymáshoz egy európai, nemzeti, ágazati, regionális és vállalati szinten. Az utóbbi években, amikor is a technológia és a foglalkoztatási formák fejlődése egy állandóan változó gazdasági környezetben ment végbe, a munkaügyi kapcsolatok rendszereit komoly kihívások érték.

Ezzel összefüggésben a Bizottság 2015-ben „új kezdetet” hirdetett az európai szociális párbeszéd tekintetében. 2016. júniusban a Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és a szociális partnerek együttes nyilatkozatukban kiemelték, hogy a szociális párbeszéd ‒ mint az uniós foglalkoztatás és a szociálpolitikai döntéshozatal fontos alkotóeleme ‒ alapvető szerepet tölt be.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Munkaügyi kapcsolatok

Az Eurofound munkája

Az Eurofound 40 év alatt a munkaügyi kapcsolatok terén megfigyelhető trendek nyomon követése és elemzése tekintetében kulcsfontosságú szakértői központtá vált. Ez kiterjed az európai és a nemzeti szintű szociális párbeszéd közötti kapcsolatokra is. A 28 uniós tagállamban és Norvégiában működő kapcsolattartók európai hálózatának ismereteire támaszkodva az Eurofound tetten érte az összes uniós tagállamban és az Unió egészében bekövetkezett fejleményeket. 

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound egy sor összehasonlító elemzést, újságcikket és esettanulmányt készített az EU 28 tagállamában és Norvégiában a munkaügyi kapcsolatok témakörében, és rendszeresen frissítette a kapcsolódó témákkal összefüggő adatbázisokat.

Egy újabb keletű tanulmány a 21. századi Európában a munkaügyi kapcsolatok rendszereihez tartozó legfontosabb vetületeket és mutatókat térképezi fel és tárgyalja. Egy más irányú kutatás azt vizsgálja, hogy a szociális partnerek az EU-ban és Norvégiában hogyan tártak fel új témákat, eszközöket és innovatív megközelítéseket az elmúlt évek számos új politikai, jogi és társadalmi kihívásának kezeléséhez.

Továbbra is a fizetések és a munkaidő alkotják a két leglényegesebb témát, amelyeket évente felülvizsgálnak. A fizetések legutóbbi felülvizsgálatának egyik része az EU-n belüli minimálbérszintre helyezte a hangsúlyt, míg a másik a kollektív bértárgyalásra.

2006 óta az Eurofound az Európai Bizottság megbízásából felméréseket végez az európai szociális partnerek reprezentativitásáról.

Források

Beszámolók a munkával töltött élettel kapcsolatos fejleményekről

Az Eurofound a 28 tagállamban és Norvégiában működő kapcsolattartók európai hálózata hozzájárulásainak felhasználásával, nyomonkövetési és jelentéstételi eszközök segítségével rendszeres és összehasonlítható adatokat biztosít a munkaügyi kapcsolatok nemzeti rendszereiről és a munkával töltött élettel kapcsolatos fejleményekről.

 

Ongoing work

Current work covers:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

Highlights (10)

Mind (2170)

Publications (409)

Articles (1675)

News (69)

Events (17)