Fizetés és jövedelem

19 augusztus 2020

A fizetés és a jövedelem központi téma a munkajogi jogviszonyok és az életminőség szempontjából. A kérdés uniós szinten még nagyobb figyelmet kapott a gazdaságban és a társadalom egészében a válság okozta események miatt.

Recent updates

Minimálbérek 2020-ban: éves áttekintés

This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020...

New pan-EU survey highlights plummeting optimism, low trust levels, alongside rising fears of job loss and financial insecurity

The first results from Eurofound’s Living, working and COVID-19 online survey show a Europe grappling to respond to the...

Élet, munka és a Covid19 Első megállapítások – 2020. április

Néhány hét alatt az új koronavírus által okozott Covid19-világjárvány gyökeresen megváltoztatta az emberek életét...
Top

A szociális jogok európai pillére meghatározza az Unió elköteleződését a bérekkel kapcsolatban: a munkavállalóknak joguk van tisztességes megélhetést nyújtó, méltányos bérezésben részesülni; megfelelő összegű minimálbéreket kell biztosítani; meg kell akadályozni, hogy azok, akik dolgoznak,Read more

A szociális jogok európai pillére meghatározza az Unió elköteleződését a bérekkel kapcsolatban: a munkavállalóknak joguk van tisztességes megélhetést nyújtó, méltányos bérezésben részesülni; megfelelő összegű minimálbéreket kell biztosítani; meg kell akadályozni, hogy azok, akik dolgoznak, szegénységben éljenek.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound rendszeresen jelentést készít a fizetés és a jövedelem különböző szempontjairól a változó európai gazdasági körülményekre tekintettel.

A fizetések nyomon követése

Az Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja (EurWORK) segítségével az Eurofound a fizetésekre vonatkozó számos információt gyűjt össze. A jelentések rendszeres jellege hosszabb sorozatban figyeli meg a kollektív tárgyaláson alapuló fizetéseket, így nyomon lehet követni a trendeket. Az Eurofound rendszeresen közzéteszi a jogszabályban rögzített minimálbérekre és a kollektív tárgyaláson alapuló fizetésekre vonatkozó frissítéseket. Nyomon követi továbbá a nemzeti szintű fejlesztéseket a bérmegállapítási mechanizmusok, az egyenlő fizetés, a változó fizetés, az alacsony fizetés és a nemek közötti fizetésbeli különbségek tekintetében.

A munka világára vonatkozó országprofilok a nemzeti szintű fizetési adatokat tartalmazzák, és rendszeresen frissülnek. Az EurWORK két fizetésekkel foglalkozó adatbázist tart fenn (lásd a lenti forrásokat).

Az Eurofound Európai Állásfigyelője (EJM) a fizetést is magában foglaló különböző minőségi mérők mentén értékeli a foglalkoztatás területén az állásokban bekövetkező változásokat. Különösen hozzájárul a polarizálódó foglalkoztatás jelenségének megismeréséhez – ez azt mutatja, hogy a foglalkoztatás növekedése milyen mértékben jelentősebb a béreloszlás felső és alsó sávjában, mint a közepén.

A felmérések adatai

Az Eurofound felmérései a fizetési feltételeket is nyomon követik az Unióban. A fizetés az Eurofound munka minőségének értékelése területén végzett kutatásának központi eleme. Az európai munkakörülmény-felmérésben (EWCS) a kereset a munka minőségét jelző hét mutató egyike. Az európai munkakörülmény-felmérés beszámol a nemek közötti fizetésbeli különbségekről is. Fedezze fel az EWCS interaktív adatmegjelenítő eszközt

Az európai életminőség-felmérés (EQLS) a jövedelem életminőségre gyakorolt hatásait vizsgálja és azt, hogy a jövedelembeli eltérések hogyan kapcsolódnak a társadalmi kohézióhoz és a jólléthez. Azt elemzi, hogy a válság hogyan érintette a családokat, az alacsony jövedelemmel rendelkező családok, a háztartási hitelek és a szegénységgel fenyegetett csoportok tekintetében. Az európai életminőség-felmérés adatot gyűjt továbbá a nyugdíjazást követő jövedelmekről és a munkavégzés meghosszabbításáról is. Fedezze fel az EQLS interaktív adatmegjelenítő eszközt

Az európai vállalati felmérés (ECS) a különböző fizetési rendszerek vállalkozások általi alkalmazását vizsgálja, valamint a vállalkozások munkavállalóira vonatkozó kollektív bérmegállapodásokat. A felmérés által össze lehet kapcsolni a különböző fizetésre és bértárgyalásra vonatkozó adatokat a munkaszervezésre, az emberierőforrás-menedzsmentre, a közvetlen munkavállalói részvételre és a szociális párbeszédre vonatkozó adatokkal, valamint a teljesítménnyel és a munkahelyi jólléttel.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1085)
  • Adat
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.