Távmunka

10 január 2023

Shutterstock image of man teleworking on laptop

A távmunka egy olyan munkarend, amelynek keretében a munkát az alapértelmezett munkahelyen – rendszerint a munkáltató telephelyén – kívül végzik, információs és kommunikációs technológiák (IKT) Read more

A távmunka egy olyan munkarend, amelynek keretében a munkát az alapértelmezett munkahelyen – rendszerint a munkáltató telephelyén – kívül végzik, információs és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével. A távmunka tipikus jellemzője a számítógépek és távközlési eszközök használata a munkavégzés rendes helyszínének megváltoztatása céljából, a munkáltató telephelyén kívül történő munkavégzés gyakorisága, valamint azon helyek száma, ahonnan a munkavállalók dolgoznak (mobilitás).

Ami a mobilitást illeti, az IKT-alapú mobil munkavégzés úgy határozható meg, mint az információs és kommunikációs technológiák – például okostelefonok, táblagépek, laptopok és/vagy asztali számítógépek – használata a munkáltató telephelyén kívül végzett és messzemenően „helyszínfüggetlen” munkához. A mobil munkavégzés a távmunka egyik változatának tekinthető. Az „IKT-alapú mobil munkavégzés” kifejezés alkalmazásakor a hangsúly azon van, hogy a munkavállalók egy sor különböző helyen dolgoznak, és IKT segítségével csatlakoznak a közös vállalati számítógépes rendszerekhez.

A távmunka, illetve az IKT-alapú mobil munkavégzés (TICTM) különböző szintű intenzitása vagy gyakorisága, valamint az, hogy hányféle helyen dolgoznak az egyének, más-más következményekkel járhat a munkafeltételek tekintetében.

Read less

A legújabb változások

2022 in review

The dawn of 2022 brought muted optimism to a Europe beginning to emerge from the COVID-19 pandemic, and the progress of...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

A távmunka térnyerése: a munkafeltételekre és a munka szabályozására gyakorolt hatás

Ez a jelentés a távmunka Covid19-világjárvány alatti, 2020-as és 2021-es helyzetével kapcsolatban az Eurofound által...

Európai uniós háttér

Top

Az IKT forradalmasította a munkát és az életet a 21. században. Az információs és kommunikációs technológiák fejlődése új munkavégzési módokra adoRead more

Az IKT forradalmasította a munkát és az életet a 21. században. Az információs és kommunikációs technológiák fejlődése új munkavégzési módokra adott lehetőséget. A távmunka és az IKT-alapú mobil munkavégzés egy rugalmas munkafeltételekből álló csomag részévé vált, amelynek célja a munkaszervezés modernizálása. A politikai döntéshozók számos uniós országban folytatnak vitát a munkavégzés módjának gyors változásáról és a mindennapi életünk más területeire gyakorolt dominóhatásokról, ideértve a munkaszervezést, a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, az egészséget és a jóllétet.

Az uniós szintű szociális partnerek által 2002-ben aláírt, távmunkáról szóló európai keretmegállapodás meghatározza a távmunka fogalmát, és megállapítja a távmunkát végző személyek munkafeltételeinek európai szintű általános kereteit. Célja, hogy összehangolja egymással a munkáltatók és a munkavállalók rugalmasság és biztonság iránti közös igényét. Azóta a technológiai fejlemények elősegítették e munkarend kiterjesztését, és utat nyitottak a magasabb szintű munkavállalói mobilitás előtt, a távolról történő munkavégzés érdekében.

2020 júniusában az uniós szintű szociális partnerek keretmegállapodást írtak alá a digitalizációról, amely felvázolja a „kapcsolódás és lekapcsolódás módozataira” vonatkozó idevágó rendelkezéseket, amelyeket nemzeti szinten kell végrehajtani, összhangban a konkrét tagállami irányítási és munkaügyi eljárásokkal és gyakorlatokkal.

2021 januárjában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felhívta az Európai Bizottságot egy olyan jogszabály előterjesztésére, amely lehetővé teszi a digitálisan dolgozó munkavállalók számára, hogy a munkaidőn kívül kijelentkezzenek. Emellett a jogszabálynak minimumkövetelményeket kellene megállapítania a távolból történő munkavégzésre vonatkozóan, tisztázva a munkafeltételeket, a munkaidőt és a pihenőidőt.

2020 eleje óta – a Covid19-világjárvány következményeként – számos munkáltató és munkavállaló tért át alapértelmezetten a távmunkára, ami a jövőre nézve megváltoztathatja a munkavégzésünk módját. Ez az elmozdulás lehetőségeket kínál a vállalatoknak, és segíti a munkavállalókat állásuk megtartásában, egyidejűleg azonban – a határok elmosódásával, a hosszú munkaidővel és az állandó elérhetőséggel összefüggésben – kihívásokat is jelent az egészség, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly tekintetében.

Az Eurofound távmunka terén végzett tevékenysége kapcsolódik ahhoz, hogy a Bizottság számára a 2019–2024 közötti időszakban prioritás a digitális korra felkészült Európa.

Read less

Kutatás

Top

Az Eurofound a munkafeltételekkel és a fenntartható munkával kapcsolatos tevékenysége keretében kutatásokat végez a távmunkára és az IKT-alapú mobil munkavégzésre vonatkozóan, többek között a foglalkoztatás új formáiról szóló kutatásának résRead more

Az Eurofound a munkafeltételekkel és a fenntartható munkával kapcsolatos tevékenysége keretében kutatásokat végez a távmunkára és az IKT-alapú mobil munkavégzésre vonatkozóan, többek között a foglalkoztatás új formáiról szóló kutatásának részeként. A vizsgált témakörök között szerepel a munka és a magánélet közötti egyensúly, a munkaidő, a munkafeltételek és a lecsatlakozáshoz való jog, valamint az, hogy miként hat a Covid19 a munkavégzési módunkra.

A foglalkoztatásra és a munkakörülményekre gyakorolt hatás

Az Eurofound távmunkára és IKT-alapú mobil munkavégzésre vonatkozó elemzése annak járt utána, hogy miként hat a digitális korban a munkaidő rugalmassága és a munkavállaló autonómiája a foglalkoztatásra és a munkakörülményekre, különös tekintettel arra, hogy miként érinti ez a munka és a magánélet közötti egyensúlyt , az egészséget, a teljesítményt és a foglalkoztatási kilátásokat. Az elemzés adatai az Eurofound európai munkakörülmény-felméréséből (EWCS) és más kutatásokból származnak.

Az Eurofound és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) közös kutatása – szintén az EWCS adataiból merítve – azt vizsgálta, milyen hatással van a munka és a magánélet közötti egyensúlyra a különféle helyszíneken (otthon, irodában vagy más helyen) történő távmunka, illetve IKT-alapú mobil munkavégzés. Az IKT-alapú mobil munkavégzés emellett egyike az Európai Unióban egyre terjedő új foglalkoztatási formáknak, amelyeket az Eurofound tanulmányoz.

A távmunka és a Covid19

Az Eurofound egyedülálló elektronikus felmérése, az Élet, munka és a Covid19 pillanatképet ad a világjárvány alatt bekövetkezett változásoknak az emberek életére gyakorolt hatásáról, azzal a céllal, hogy segítse a politikai döntéshozókat a válságra adandó válasz kialakításában. A 2020 és 2021 folyamán több körben elvégzett felmérés lehetővé teszi azon kihívások összehasonlítását, amelyek a világjárvány alatti élet különböző szakaszaiban merültek fel. Egy sor kérdés vonatkozik az emberek munkakörülményeire, a távmunkavégzés Covid19 alatti szintjére, az otthonról történő munkavégzéssel kapcsolatos tapasztalatokra, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúlyt érintő hatásokra.

A lecsatlakozáshoz való jog

A kihívások túlmutatnak a munka és a magánélet közötti egyensúlyon: a határok elmosódása, az állandó hálózati összekapcsoltság és a hosszú munkaidő problémát jelenthet a munkavállalók mentális és fizikai jóllétére nézve. A távmunka Covid19-világjárvány alatti exponenciális növekedése nyomán a lecsatlakozáshoz való joggal kapcsolatos intézkedések minden eddiginél fontosabbá váltak. Egy esettanulmányon alapuló kutatás alapján az Eurofound 2021-ben felmérte a lecsatlakozáshoz való jog munkahelyi szintű érvényesítését és hatását.

A világjárvány teljes hatását csak később fogjuk látni, de lehetséges, hogy a Covid19 maradandóan megváltoztatja a távmunkát és az IKT-alapú mobil munkavégzést az Unióban és Unión kívül.

Read less

Az elmúlt évek legfontosabb eredményei

Show more (12)

Fő üzenetek

Top
  • A távmunka valamennyi uniós országban fellendült; a foglalkoztatottak több mint egyharmada kezdett el távolról dolgozni a Covid19-világjárvány kezdetén, sokan közülük pedig kevéssé vagy egyáltalán nem rendelkeztek korábbi tapasztalatokkal az efféle munkavégzés terén.
  • Az európai uniós munkaerő-felmérés (EU-LFS) megkülönbözteti egymástól azokat a munkavállalókat, akik „rendszerint” otthonról dolgoznak, és azokat, akik „időnként”. A távmunka 2020-as emelkedésének hátterében azon emberek számának növekedése áll, akik rendszerint otthonról dolgoznak. A világjárvány előtt a legtöbb országban jellemzőbb volt az időnkénti otthonról dolgozás, amely 2020-ban hasonló szinteken maradt, mint 2019-ben. 2020-ben a rendszerint otthonról dolgozás lett a tipikusabb megoldás.
  • A legtöbb uniós munkavállaló úgy nyilatkozott, hogy hosszú távon előnyben részesítené a heti néhány alkalommal történő otthoni munkavégzést. 
  • Az otthonról távmunkát végző személyek kétszer akkora valószínűséggel lépik túl a 48 órás munkaidőkorlátot, mint a telephelyen dolgozók, és lényegesen nagyobb valószínűséggel dolgoznak a szabadidejükben.
  • A távmunka elterjedése felhívta a figyelmet a munka és a magánélet közötti határvonalak elmosódására. Kritikus jelentősége lesz annak, hogy a kormányok és a szociális partnerek a „lecsatlakozáshoz való joggal” kapcsolatos vagy hasonló kezdeményezéseket vezessenek be annak megelőzése érdekében, hogy a munkavállalók nagy csoportjai a fizikai és az érzelmi kimerülés kockázatának legyenek kitéve.
  • A távmunka irányában történő, világjárvány alatti elmozdulást követően ismét a világjárvány előtti hibrid munkarendek lesznek a legelterjedtebbek.
  • A szociális partnereknek és a politikai döntéshozóknak törekedniük kell arra, hogy minden jogi keretbe vagy megállapodásba rendelkezéseket illesszenek bele, amelyek kezelik a munkaidővel, az egészséggel és biztonsággal, valamint a felszerelésekhez való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatos kihívásokat.
Read less

Kiadványok és adatok

Top

Az alábbi szakaszok a témával kapcsolatos számos kiadványhoz, adathoz és  folyamatban lévő munkához biztosítanak hozzáférést. 

  • Kiadványok (97)
  • Adatok
  • Folyamatban lévő munka (1)

Adatok

Az ehhez a témához kapcsolódó adatok az alábbi linkeken keresztül férhetők hozzá.

Folyamatban lévő munka

E témában folytatódnak a kutatások különböző témakörökben, amelyeket az alábbiakban ismertetünk a hamarosan megjelenő kiadványokhoz vezető linkek segítségével.

The future of telework and hybrid work

Publication március 2023