Távmunka

2 szeptember 2022

Shutterstock image of man teleworking on laptop

A távmunka egy olyan munkarend, amelynek keretében a munkát az alapértelmezett munkahelyen – rendszerint a munkáltató telephelyén – kívül végzik, információs és kommunikációs technológiák (IKT) Read more

A távmunka egy olyan munkarend, amelynek keretében a munkát az alapértelmezett munkahelyen – rendszerint a munkáltató telephelyén – kívül végzik, információs és kommunikációs technológiák (IKT) segítségével. A távmunka tipikus jellemzője a számítógépek és távközlési eszközök használata a munkavégzés rendes helyszínének megváltoztatása céljából, a munkáltató telephelyén kívül történő munkavégzés gyakorisága, valamint azon helyek száma, ahonnan a munkavállalók dolgoznak (mobilitás).

Ami a mobilitást illeti, az IKT-alapú mobil munkavégzés úgy határozható meg, mint az információs és kommunikációs technológiák – például okostelefonok, táblagépek, laptopok és/vagy asztali számítógépek – használata a munkáltató telephelyén kívül végzett és messzemenően „helyszínfüggetlen” munkához. A mobil munkavégzés a távmunka egyik változatának tekinthető. Az „IKT-alapú mobil munkavégzés” kifejezés alkalmazásakor a hangsúly azon van, hogy a munkavállalók egy sor különböző helyen dolgoznak, és IKT segítségével csatlakoznak a közös vállalati számítógépes rendszerekhez.

A távmunka, illetve az IKT-alapú mobil munkavégzés (TICTM) különböző szintű intenzitása vagy gyakorisága, valamint az, hogy hányféle helyen dolgoznak az egyének, más-más következményekkel járhat a munkafeltételek tekintetében.

Read less

A legújabb változások

Telework still largely regulated at company level in Europe

Access to telework and working arrangements when working from home are still largely determined at company level in...

Távmunka az Európai Unióban: jogszabályi keretek és a legújabb fejlemények

A jelentés célja a 27 tagállam és Norvégia távmunkára vonatkozó jogszabályainak és a kollektív tárgyalásoknak a...

Do we really have the right to disconnect?

Telework has become a permanent feature of working life in Europe. While we’ve seen the benefits of more flexible ways...

Európai uniós háttér

Top

Az IKT forradalmasította a munkát és az életet a 21. században. Az információs és kommunikációs technológiák fejlődése új munkavégzési módokra adoRead more

Az IKT forradalmasította a munkát és az életet a 21. században. Az információs és kommunikációs technológiák fejlődése új munkavégzési módokra adott lehetőséget. A távmunka és az IKT-alapú mobil munkavégzés egy rugalmas munkafeltételekből álló csomag részévé vált, amelynek célja a munkaszervezés modernizálása. A politikai döntéshozók számos uniós országban folytatnak vitát a munkavégzés módjának gyors változásáról és a mindennapi életünk más területeire gyakorolt dominóhatásokról, ideértve a munkaszervezést, a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, az egészséget és a jóllétet.

Az uniós szintű szociális partnerek által 2002-ben aláírt, távmunkáról szóló európai keretmegállapodás meghatározza a távmunka fogalmát, és megállapítja a távmunkát végző személyek munkafeltételeinek európai szintű általános kereteit. Célja, hogy összehangolja egymással a munkáltatók és a munkavállalók rugalmasság és biztonság iránti közös igényét. Azóta a technológiai fejlemények elősegítették e munkarend kiterjesztését, és utat nyitottak a magasabb szintű munkavállalói mobilitás előtt, a távolról történő munkavégzés érdekében.

2020 júniusában az uniós szintű szociális partnerek keretmegállapodást írtak alá a digitalizációról, amely felvázolja a „kapcsolódás és lekapcsolódás módozataira” vonatkozó idevágó rendelkezéseket, amelyeket nemzeti szinten kell végrehajtani, összhangban a konkrét tagállami irányítási és munkaügyi eljárásokkal és gyakorlatokkal.

2021 januárjában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felhívta az Európai Bizottságot egy olyan jogszabály előterjesztésére, amely lehetővé teszi a digitálisan dolgozó munkavállalók számára, hogy a munkaidőn kívül kijelentkezzenek. Emellett a jogszabálynak minimumkövetelményeket kellene megállapítania a távolból történő munkavégzésre vonatkozóan, tisztázva a munkafeltételeket, a munkaidőt és a pihenőidőt.

2020 eleje óta – a Covid19-világjárvány következményeként – számos munkáltató és munkavállaló tért át alapértelmezetten a távmunkára, ami a jövőre nézve megváltoztathatja a munkavégzésünk módját. Ez az elmozdulás lehetőségeket kínál a vállalatoknak, és segíti a munkavállalókat állásuk megtartásában, egyidejűleg azonban – a határok elmosódásával, a hosszú munkaidővel és az állandó elérhetőséggel összefüggésben – kihívásokat is jelent az egészség, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly tekintetében.

Az Eurofound távmunka terén végzett tevékenysége kapcsolódik ahhoz, hogy a Bizottság számára a 2019–2024 közötti időszakban prioritás a digitális korra felkészült Európa.

Read less

Kutatás

Top

Az Eurofound a munkafeltételekkel és a fenntartható munkával kapcsolatos tevékenysége keretében kutatásokat végez a távmunkára és az IKT-alapú mobil munkavégzésre vonatkozóan, többek között a foglalkoztatás új formáiról szóló kutatásának résRead more

Az Eurofound a munkafeltételekkel és a fenntartható munkával kapcsolatos tevékenysége keretében kutatásokat végez a távmunkára és az IKT-alapú mobil munkavégzésre vonatkozóan, többek között a foglalkoztatás új formáiról szóló kutatásának részeként. A vizsgált témakörök között szerepel a munka és a magánélet közötti egyensúly, a munkaidő, a munkafeltételek és a lecsatlakozáshoz való jog, valamint az, hogy miként hat a Covid19 a munkavégzési módunkra.

A foglalkoztatásra és a munkakörülményekre gyakorolt hatás

Az Eurofound távmunkára és IKT-alapú mobil munkavégzésre vonatkozó elemzése annak járt utána, hogy miként hat a digitális korban a munkaidő rugalmassága és a munkavállaló autonómiája a foglalkoztatásra és a munkakörülményekre, különös tekintettel arra, hogy miként érinti ez a munka és a magánélet közötti egyensúlyt , az egészséget, a teljesítményt és a foglalkoztatási kilátásokat. Az elemzés adatai az Eurofound európai munkakörülmény-felméréséből (EWCS) és más kutatásokból származnak.

Az Eurofound és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) közös kutatása – szintén az EWCS adataiból merítve – azt vizsgálta, milyen hatással van a munka és a magánélet közötti egyensúlyra a különféle helyszíneken (otthon, irodában vagy más helyen) történő távmunka, illetve IKT-alapú mobil munkavégzés. Az IKT-alapú mobil munkavégzés emellett egyike az Európai Unióban egyre terjedő új foglalkoztatási formáknak, amelyeket az Eurofound tanulmányoz.

A távmunka és a Covid19

Az Eurofound egyedülálló elektronikus felmérése, az Élet, munka és a Covid19 pillanatképet ad a világjárvány alatt bekövetkezett változásoknak az emberek életére gyakorolt hatásáról, azzal a céllal, hogy segítse a politikai döntéshozókat a válságra adandó válasz kialakításában. A 2020 és 2021 folyamán több körben elvégzett felmérés lehetővé teszi azon kihívások összehasonlítását, amelyek a világjárvány alatti élet különböző szakaszaiban merültek fel. Egy sor kérdés vonatkozik az emberek munkakörülményeire, a távmunkavégzés Covid19 alatti szintjére, az otthonról történő munkavégzéssel kapcsolatos tapasztalatokra, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúlyt érintő hatásokra.

A lecsatlakozáshoz való jog

A kihívások túlmutatnak a munka és a magánélet közötti egyensúlyon: a határok elmosódása, az állandó hálózati összekapcsoltság és a hosszú munkaidő problémát jelenthet a munkavállalók mentális és fizikai jóllétére nézve. A távmunka Covid19-világjárvány alatti exponenciális növekedése nyomán a lecsatlakozáshoz való joggal kapcsolatos intézkedések minden eddiginél fontosabbá váltak. Egy esettanulmányon alapuló kutatás alapján az Eurofound 2021-ben felmérte a lecsatlakozáshoz való jog munkahelyi szintű érvényesítését és hatását.

A világjárvány teljes hatását csak később fogjuk látni, de lehetséges, hogy a Covid19 maradandóan megváltoztatja a távmunkát és az IKT-alapú mobil munkavégzést az Unióban és Unión kívül.

Read less

Fő üzenetek

Top
  • A távmunka valamennyi uniós országban fellendült; a foglalkoztatottak több mint egyharmada kezdett el távolról dolgozni a Covid19-világjárvány kezdetén, sokan közülük pedig kevéssé vagy egyáltalán nem rendelkeztek korábbi tapasztalatokkal az efféle munkavégzés terén.
  • Az európai uniós munkaerő-felmérés (EU-LFS) megkülönbözteti egymástól azokat a munkavállalókat, akik „rendszerint” otthonról dolgoznak, és azokat, akik „időnként”. A távmunka 2020-as emelkedésének hátterében azon emberek számának növekedése áll, akik rendszerint otthonról dolgoznak. A világjárvány előtt a legtöbb országban jellemzőbb volt az időnkénti otthonról dolgozás, amely 2020-ban hasonló szinteken maradt, mint 2019-ben. 2020-ben a rendszerint otthonról dolgozás lett a tipikusabb megoldás.
  • A legtöbb uniós munkavállaló úgy nyilatkozott, hogy hosszú távon előnyben részesítené a heti néhány alkalommal történő otthoni munkavégzést. 
  • Az otthonról távmunkát végző személyek kétszer akkora valószínűséggel lépik túl a 48 órás munkaidőkorlátot, mint a telephelyen dolgozók, és lényegesen nagyobb valószínűséggel dolgoznak a szabadidejükben.
  • A távmunka elterjedése felhívta a figyelmet a munka és a magánélet közötti határvonalak elmosódására. Kritikus jelentősége lesz annak, hogy a kormányok és a szociális partnerek a „lecsatlakozáshoz való joggal” kapcsolatos vagy hasonló kezdeményezéseket vezessenek be annak megelőzése érdekében, hogy a munkavállalók nagy csoportjai a fizikai és az érzelmi kimerülés kockázatának legyenek kitéve.
  • A távmunka irányában történő, világjárvány alatti elmozdulást követően ismét a világjárvány előtti hibrid munkarendek lesznek a legelterjedtebbek.
  • A szociális partnereknek és a politikai döntéshozóknak törekedniük kell arra, hogy minden jogi keretbe vagy megállapodásba rendelkezéseket illesszenek bele, amelyek kezelik a munkaidővel, az egészséggel és biztonsággal, valamint a felszerelésekhez való hozzáféréssel és azok használatával kapcsolatos kihívásokat.
Read less

Kiadványok és adatok

Top

Az alábbi szakaszok a témával kapcsolatos számos kiadványhoz, adathoz és  folyamatban lévő munkához biztosítanak hozzáférést. 

  • Kiadványok (86)
  • Adatok
  • Folyamatban lévő munka (3)

Adatok

Az ehhez a témához kapcsolódó adatok az alábbi linkeken keresztül férhetők hozzá.

Folyamatban lévő munka

E témában folytatódnak a kutatások különböző témakörökben, amelyeket az alábbiakban ismertetünk a hamarosan megjelenő kiadványokhoz vezető linkek segítségével.