Ifjúságpolitika

4 augusztus 2021

A fiatalok számára jó nevelkedési, tanulási és munkakörnyezet biztosítása az egyik legfontosabb cél Európában és az Eurofound számára – és egyben olyan cél is, amely napjainkban különös kihívásokkal sRead more

A fiatalok számára jó nevelkedési, tanulási és munkakörnyezet biztosítása az egyik legfontosabb cél Európában és az Eurofound számára – és egyben olyan cél is, amely napjainkban különös kihívásokkal szembesül. A fiatalokra hosszú ideje különös hangsúlyt fektetnek az uniós szintű szakpolitikák, és ez ma különösen így van. Az EU jelenlegi ifjúsági stratégiája két ambiciózus célt tűzött ki maga elé. Az első, hogy az oktatásban és a munkaerőpiacon több és egyenlő lehetőséget biztosítsanak a fiataloknak. A második, hogy ösztönözzék a fiatalokat arra, hogy aktív polgárok legyenek és vegyenek részt a társadalomban.

Read less

A legújabb változások

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...

Élet, munka és a Covid19 (2021. áprilisi frissítés): A mentális egészség romlása és a bizalom csökkenése az EU-ban a világjárvány második évében

The third round of Eurofound's e-survey, fielded in February and March 2021, sheds light on the social and economic...

COVID-19 could be a catalyst for fundamental change that will define the Future of Europe

On 9 May, the Conference on the Future of Europe will get underway. Floated well before the COVID-19 outbreak, its...
Top

A fiatalok foglalkoztatási válságának kezelése kiemelt szerepet kapott az európai politikai menetrendben. 2016. december 7-én a Bizottság közzétette a Befektetés az európai ifjúságba című közleményéRead more

A fiatalok foglalkoztatási válságának kezelése kiemelt szerepet kapott az európai politikai menetrendben. 2016. december 7-én a Bizottság közzétette a Befektetés az európai ifjúságba című közleményét. Ez a közlemény ifjúsági intézkedéscsomag formájában újult erőfeszítést jelent a fiatalok támogatására. Az intézkedéscsomag része az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés útján jobb esélyek biztosítása a munkavállalás terén, jobb esélyek biztosítása az oktatás és a képzés révén, valamint jobb esélyek biztosítása a szolidaritás, a tanulási célú mobilitás és a részvétel tekintetében.

Az intézkedéscsomag elkötelezett a tényadatokon alapuló szakpolitikai döntéshozatal mellett, és ennek keretében különösen fontos az Eurofound azon küldetése, hogy ismeretanyag rendelkezésre bocsátásával támogatja a szociális és munkával kapcsolatos szakpolitikák fejlesztését. Az Eurofound 2017–2020. munkaprogramjában a fiatalok kérdését különböző stratégiai területek részeként kezelik, különösen a jól működő és befogadó munkaerőpiacok, az életminőség és a társadalom minősége, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés keretében.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound mára hatalmas munkát végzett a fiatalokat a foglalkoztatással, az életminőséggel és a társadalmi kohézióval összefüggésben érintő kérdések területén.

Legfontosabb hozzájárulások: Válság és munkahelyek

A fiatalokat különösen sújtotta a válság. Az uniós munkanélküliség 2013. első negyedévében rekordszintű, 10,9%-os mértéket ért el, de a 25 év alattiak körében ez a szint még magasabb volt, 23,5%. Görögországban és Spanyolországban a fiatalok több mint fele nem rendelkezett állással, és rendkívül magas volt az arány Portugáliában (38,%) és Olaszországban (37,8%) is.

Az ilyen kritikus szintű ifjúsági munkanélküliség által felvetett legfontosabb kérdések a következők: „Hol vannak a munkahelyek?” és „Hogyan lehet más módon segíteni a fiataloknak?” Az Eurofound jelenlegi munkája széles körben hozzájárul az ifjúságpolitika fejlesztéséhez, a következőkre összpontosítva:

  • vállalkozásindítási támogatás fiatalok számára
  • fiatal vállalkozók Európában
  • a fiatalokat érintő átmenetek feltérképezése Európában
  • ifjúság és munka és a fejlesztésre irányuló szakpolitikai mutatók
  • a fiatal munkavállalók segítése a válság során, valamint a szociális partnerek és hatóságok hozzájárulásai
  • az ifjúsági garancia tapasztalatai Finnországban és Svédországban.

Legfontosabb hozzájárulások: A NEET-fiatalok és a kirekesztés

Bármennyire fontos is, az ifjúsági munkanélküliség csupán a probléma egyik része. Különös kihívást jelent a recesszió 30 év alatti fiatalokat érintő aránytalan hatása, még a képzettebben esetében is: a 15–29 éves korosztály közül 12,5 millió nem vesz részt a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben (NEET). Az Eurofound szeretné megérteni a munkaerőpiacról és az oktatásból kimaradó fiatalok gazdasági és társadalmi hatását. Lásd az Eurofound átfogó munkáját a NEET-fiatalok témakörben.

A válságtól eltekintve a fiatalok egy része különösen nehezen fér hozzá a foglalkoztatáshoz: a fogyatékossággal élők vagy más egészségügyi problémával küzdők másokhoz képest 40%-kal nagyobb eséllyel válnak NEET-fiatallá. Az aktív befogadás politikája tekinthető a legmegfelelőbb eszköznek e nehézségek áthidalására. Az Eurofound 11 uniós tagállamban vizsgálta a fogyatékossággal élő vagy más egészségügyi problémával küzdő fiatalokra vonatkozó aktív befogadási politikákat.

Az ifjúsági dimenzió az Eurofound felméréseiben

Az ifjúsági dimenzió az Eurofound kutatásainak több területén fontos tényező. A 2012. évi harmadik európai életminőség-felmérés (EQLS) fontos eltéréseket talált a korcsoportok között az életminőség, a társadalmi befogadás és a társadalom minősége tekintetében. Ezt részletesen az EQLS felmérés eredményeit leképező eszköz korcsoport szűrőjének használatával lehet megtekinteni. Az európai életminőség-felmérés adatait használták továbbá a fiatalok európai szociális helyzetéről szóló 2014. évi szakpolitikai közlemény (lásd lent) megfogalmazásához is.

2010. évi ötödik európai munkakörülmény-felmérés (EWCS) rámutatott, hogy a fiatalok (25 év alattiak) munkakörülményeinek néhány szempontja jelentősen eltér az idősebb munkavállalókéitól. Újabban, a 2015. évi hatodik európai munkakörülmény-felmérés (EWCS) rámutatott, hogy alapvetően csökken a fiatal és az idősebb munkavállalók közötti szakemberhiány. További információhoz használja az EWCS felmérés eredményeit leképező eszközt.

Középpontban: Az ifjúság szociális helyzete Európában

2014. április 1. - Ez a szakpolitikai közlemény az európai életminőség-felmérés (EQLS) és más kutatási projektek eredményeire összpontosít számos szakpolitikai mutató megfogalmazása céljából. Áttekinti a fiatalok életminőségét Európában, olyan dimenziókra összpontosítva, mint a lakhatási körülmények, a társadalmi kirekesztés, a kapcsolatok és a támogatási források, valamint a társadalomban és a társadalmi/kulturális tevékenységekben való részvétel.
Alapítványi megállapítások – Az ifjúság szociális helyzete Európában

Read less
  • Publications (146)
  • Adat
  • Ongoing work (1)

Adat

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.