Living conditions and quality of life

Priežiūros paslaugų prieinamumas: ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra, sveikatos priežiūra ir ilgalaikė priežiūra

Report
Paskelbtas
8 Spalis 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Pagrindinės išvados

 • problemos, o ne tik nepatenkinti poreikiai. Galiausiai žmonės gali patenkinti savo priežiūros poreikius, tačiau su sunkumais susiduria proceso metu.
Read more
 • problemos, o ne tik nepatenkinti poreikiai. Galiausiai žmonės gali patenkinti savo priežiūros poreikius, tačiau su sunkumais susiduria proceso metu.
 • Neįperkamumas yra pagrindinė kliūtis, tačiau jei neatsižvelgiama į platesnius namų ūkių pajamų ir išlaidų poreikius, priežiūros išlaidų mažinimas to neišsprendžia.
 • Siekiant veiksmingai užtikrinti prieigos teisę, svarbu viso proceso metu sutelkti dėmesį į įvairius aspektus – nuo poreikių nustatymo iki jų patenkinimo, įvertinti namų ūkių, organizacinių ir socialinių veiksnių įtaką.
 • Daugelis žmonių nesinaudoja ikimokykliniu ugdymu ir priežiūra arba ilgalaike priežiūra, nes naudojasi neinstitucine priežiūra, tačiau paslaugos jiems galėtų būti naudingos, jei jos būtų įperkamesnės, geriau pritaikytos arba kokybiškesnės.
 • Siekiant didesnio atsparumo ekonominiams sukrėtimams, galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis turėtų būti mažiau priklausoma nuo pajamų ir užimtumo.
Read less

Įžanga

Teisė naudotis kokybiškomis priežiūros paslaugomis pabrėžiama Europos socialinių teisių ramstyje. Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama trims priežiūros paslaugoms: ikimokykliniam ugdymui ir priežiūrai, sveikatos priežiūrai ir ilgalaikei priežiūrai. Įrodyta, kad galimybė naudotis šiomis pRead more

Teisė naudotis kokybiškomis priežiūros paslaugomis pabrėžiama Europos socialinių teisių ramstyje. Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama trims priežiūros paslaugoms: ikimokykliniam ugdymui ir priežiūrai, sveikatos priežiūrai ir ilgalaikei priežiūrai. Įrodyta, kad galimybė naudotis šiomis paslaugomis padeda mažinti nelygybę viso gyvenimo laikotarpiu ir siekti moterų ir neįgaliųjų lygybės. Remiantis EUROFOUND korespondentų tinklo ir paties EUROFOUND atliktu tyrimu, ataskaitoje apžvelgiama dabartinė padėtis įvairiose ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje, nurodomos kliūtys, trukdančios naudotis priežiūros paslaugomis, ir gyventojų grupių galimybių naudotis paslaugomis skirtumai. Ypatingas dėmesys skiriamas trims sritims, kurios gali pagerinti galimybes naudotis paslaugomis: neįgaliųjų ir specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra, e. sveikatos priežiūra ir globa.

Read less

Formats and languages

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  88
  Nuorodos Nr.: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Priežiūros paslaugų prieinamumas: ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra, sveikatos priežiūra ir ilgalaikė priežiūra

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Priežiūros paslaugų prieinamumas: ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra, sveikatos priežiūra ir ilgalaikė priežiūra

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Šioje ataskaitoje pateikiami tyrimų rezultatai, gauti prieš COVID-19 protrūkį, kuris Europoje prasidėjo 2020 m. vasario mėn. Todėl juose neatsižvelgiama į protrūkio pasekmes.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti