Sociālo partneru attiecības

2 Marts 2023

Darba tiesisko attiecību pārvaldībā svarīga nozīme ir gan arodbiedrībām un darba devēju organizācijām, gan publiskajām iestādēm. Tās ir savstarpēji saistītas vienas sistēmas daļas, kura darbojas Eiropas, valstu, nozaru, reģionālā un uzņēmumu līmRead more

Darba tiesisko attiecību pārvaldībā svarīga nozīme ir gan arodbiedrībām un darba devēju organizācijām, gan publiskajām iestādēm. Tās ir savstarpēji saistītas vienas sistēmas daļas, kura darbojas Eiropas, valstu, nozaru, reģionālā un uzņēmumu līmenī. Pēdējos gados, tehnoloģijām un darba veidiem attīstoties pastāvīgi mainīgos ekonomikas apstākļos, sociālo partneru attiecību sistēmas ir saskārušās ar būtiskām problēmām.

Šajā kontekstā Eiropas Komisija 2015. gadā nāca klajā ar jaunu sākumu Eiropas sociālajam dialogam. Komisija, Eiropas Savienības Padome un sociālie partneri 2016. gada jūnijā parakstīja kopīgu paziņojumu, kurā uzsvērts, ka sociālajam dialogam kā svarīgai sastāvdaļai ir liela nozīme ES nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā.

Read less

Jaunākās izmaiņas

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...
Top

Eurofound darbs

Read more

Eurofound darbs

Eurofound 40 gados ir kļuvis par svarīgu kompetences centru, kas nodrošina sociālo partneru attiecību tendenču uzraudzību un analīzi. Tas ietver saiknes starp Eiropas un valstu līmeņa sociālo dialogu. Pamatojoties uz sava Eiropas korespondentu tīkla dalībnieku 28 ES dalībvalstīs un Norvēģijā zināšanām, Eurofound ir apkopojis norises visās dalībvalstīs un ES kopumā. 

Svarīgākais ieguldījums

Eurofound ir sagatavojis daudzas salīdzinošas analīzes, rakstus un gadījumu izpētes ES 28 valstīs un Norvēģijā sociālo partneru attiecību jomā un regulāri atjauninājis datubāzes par saistītiem tematiem.

Nesen veiktā pētījumā ir kartētas un apspriestas galvenās dimensijas un rādītāji, kas attiecas uz sociālo partneru attiecību sistēmām Eiropā 21. gadsimtā. Citā pētniecības virzienā ir aplūkots, kā sociālie partneri ES un Norvēģijā ir pētījuši jaunus tematus, rīkus un inovatīvas pieejas, lai reaģētu uz daudzajiem jaunajiem politiskajiem, juridiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem, kas radušies pēdējos gados.

Darba samaksa un darba laiks joprojām ir jomas, kas izraisa lielu interesi un katru gadu tiek pārskatītas. Nesen atjauninātajā pētījumā par darba samaksu viena sadaļa ir veltīta ar likumu noteiktās minimālās darba algas līmenim ES, bet citā sadaļā galvenā uzmanība ir pievērsta darba samaksas noteikšanas sarunām.

Kopš 2006. gada Eurofound Eiropas Komisijas uzdevumā veic pētījumus par Eiropas nozaru sociālo partneru organizāciju reprezentativitāti.

Resursi

Ziņojumi par norisēm darba dzīvē

Eurofound nodrošina sistemātiskus un salīdzināmus datus par valstu sociālo partneru attiecību sistēmām un norisēm darba dzīvē, izmantojot uzraudzības un ziņošanas rīkus un sava Eiropas korespondentu tīkla 28 dalībvalstīs un Norvēģijā ieguldījumu.

 

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2299)
 • Dati
 • Ongoing work (9)

Dati

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor