Arbeidsverhoudingen

3 september 2021

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid spelen allemaal een rol in het beheer van de arbeidsrelaties. Ze zijn geschakelde onderdelen van een stelsel dat op Europees, nationaal, sectoraal, regionaal en bedrijfsniveau opereert.Read more

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid spelen allemaal een rol in het beheer van de arbeidsrelaties. Ze zijn geschakelde onderdelen van een stelsel dat op Europees, nationaal, sectoraal, regionaal en bedrijfsniveau opereert. In de afgelopen jaren zijn de arbeidsverhoudingsstelsels, naarmate de technologie en vormen van werk binnen een voortdurend veranderende economische omgeving evolueren, met kritieke uitdagingen geconfronteerd.

Tegen deze achtergrond heeft de Europese Commissie in 2015 een ‘nieuwe start’ voor de Europese sociale dialoog gelanceerd. In juni 2016 hebben de Commissie, de Raad en de sociale partners in een gezamenlijke verklaring de fundamentele rol van de sociale dialoog als belangrijk onderdeel van de vorming van het Europees werkgelegenheids- en sociaal beleid onderstreept.

Read less

Recente updates

Working life in the COVID-19 pandemic 2020

This publication consists of individual country reports on working life during 2020 for 29 countries – the 27 EU Member...

5th UNI Europa Conference

Eurofound is partnering with UNI Europa for a virtual exhibition at the 5th Virtual Conference, which this year moves...
Top

Het werk van Eurofound

Read more

Het werk van Eurofound

De Stichting heeft zich in de loop van veertig jaar ontwikkeld tot een belangrijk expertisecentrum voor het monitoren en analyseren van trends in de arbeidsverhoudingen. Daartoe behoren koppelingen tussen de sociale dialoog op Europees niveau en die op nationaal niveau. De Stichting heeft, met informatie van haar netwerk van Europese correspondenten in de 28 EU-lidstaten en Noorwegen, de ontwikkelingen in alle lidstaten en in de EU als geheel in kaart gebracht. 

Belangrijkste bijdragen

De Stichting publiceerde op het gebied van arbeidsverhoudingen een reeks vergelijkende analyses, artikelen en casestudy's over de EU28 en Noorwegen, en actualiseerde regelmatig databanken over gerelateerde onderwerpen.

In een recente studie worden belangrijke aspecten van en indicatoren voor arbeidsverhoudingsstelsels in Europa in de 21e eeuw in kaart gebracht en besproken. In het kader van een ander onderzoek wordt gekeken naar de manier waarop de sociale partners in de EU en Noorwegen nieuwe thema's, instrumenten en innovatieve benaderingen hebben verkend om te reageren op de vele nieuwe politieke, juridische en sociale uitdagingen van de laatste jaren.

Lonen en arbeidstijden blijven belangrijke aandachtsgebieden en worden jaarlijks herzien. Een onderdeel van de recente update over lonen is gewijd aan wettelijke minimumloonniveaus in heel de EU, terwijl een ander gewijd is aan collectieve salarisonderhandelingen.

De Stichting verricht sinds 2006 studies naar de representativiteit van Europese sectorale socialepartnerorganisaties, in opdracht van de Europese Commissie.

Bronnen

Rapportage over ontwikkelingen in het arbeidsleven

De Stichting biedt systematische en vergelijkbare gegevens over nationale arbeidsverhoudingsstelsels en ontwikkelingen in het arbeidsleven met behulp van instrumenten voor monitoring en rapportage en de bijdragen van haar netwerk van Europese correspondenten in de 28 EU-lidstaten en Noorwegen.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbeidsverhoudingen

Abonneer

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2267)
 • Gegevens
 • Ongoing work (9)

Gegevens

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

  Receive updates

  Subscribe to updates on our work in the area of Arbeidsverhoudingen

  Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

  You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.