Arbeidsverhoudingen

05 November 2019

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid spelen allemaal een rol in het beheer van de arbeidsrelaties. Ze zijn geschakelde onderdelen van een stelsel dat op Europees, nationaal, sectoraal, regionaal en bedrijfsniveau opereert. In de afgelopen jaren zijn de arbeidsverhoudingsstelsels, naarmate de technologie en vormen van werk binnen een voortdurend veranderende economische omgeving evolueren, met kritieke uitdagingen geconfronteerd.

Tegen deze achtergrond heeft de Europese Commissie in 2015 een ‘nieuwe start’ voor de Europese sociale dialoog gelanceerd. In juni 2016 hebben de Commissie, de Raad en de sociale partners in een gezamenlijke verklaring de fundamentele rol van de sociale dialoog als belangrijk onderdeel van de vorming van het Europees werkgelegenheids- en sociaal beleid onderstreept.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Arbeidsverhoudingen

Het werk van Eurofound

De Stichting heeft zich in de loop van veertig jaar ontwikkeld tot een belangrijk expertisecentrum voor het monitoren en analyseren van trends in de arbeidsverhoudingen. Daartoe behoren koppelingen tussen de sociale dialoog op Europees niveau en die op nationaal niveau. De Stichting heeft, met informatie van haar netwerk van Europese correspondenten in de 28 EU-lidstaten en Noorwegen, de ontwikkelingen in alle lidstaten en in de EU als geheel in kaart gebracht. 

Belangrijkste bijdragen

De Stichting publiceerde op het gebied van arbeidsverhoudingen een reeks vergelijkende analyses, artikelen en casestudy's over de EU28 en Noorwegen, en actualiseerde regelmatig databanken over gerelateerde onderwerpen.

In een recente studie worden belangrijke aspecten van en indicatoren voor arbeidsverhoudingsstelsels in Europa in de 21e eeuw in kaart gebracht en besproken. In het kader van een ander onderzoek wordt gekeken naar de manier waarop de sociale partners in de EU en Noorwegen nieuwe thema's, instrumenten en innovatieve benaderingen hebben verkend om te reageren op de vele nieuwe politieke, juridische en sociale uitdagingen van de laatste jaren.

Lonen en arbeidstijden blijven belangrijke aandachtsgebieden en worden jaarlijks herzien. Een onderdeel van de recente update over lonen is gewijd aan wettelijke minimumloonniveaus in heel de EU, terwijl een ander gewijd is aan collectieve salarisonderhandelingen.

De Stichting verricht sinds 2006 studies naar de representativiteit van Europese sectorale socialepartnerorganisaties, in opdracht van de Europese Commissie.

Bronnen

Rapportage over ontwikkelingen in het arbeidsleven

De Stichting biedt systematische en vergelijkbare gegevens over nationale arbeidsverhoudingsstelsels en ontwikkelingen in het arbeidsleven met behulp van instrumenten voor monitoring en rapportage en de bijdragen van haar netwerk van Europese correspondenten in de 28 EU-lidstaten en Noorwegen.

 

Ongoing work

Current work covers:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

Highlights (10)

Alle (2170)

Publications (409)

Articles (1675)

News (69)

Events (17)