Sociale dialoog

18 juni 2021

Sociale dialoog kan worden gedefinieerd als onderhandelingen, raadplegingen, gezamenlijke acties, besprekingen en informatie-uitwisselingen waarbij werkgevers en werknemers betrokken zijn.Read more

Sociale dialoog kan worden gedefinieerd als onderhandelingen, raadplegingen, gezamenlijke acties, besprekingen en informatie-uitwisselingen waarbij werkgevers en werknemers betrokken zijn. Een goed functionerende sociale dialoog tussen uiteenlopende actoren op diverse niveaus is een belangrijk instrument voor de totstandbrenging van arbeidsvoorwaarden. De sociale dialoog brengt de belangen van werknemers en werkgevers in evenwicht en draagt bij aan het economische concurrentievermogen en de sociale samenhang.

Recentelijk is in de beleidsdiscussie op Europees niveau naar voren gekomen dat er, voornamelijk sinds de crisis van 2008, nieuwe debatten over sociale rechtvaardigheid, democratie, kwaliteit van werk en nieuwe modellen van arbeidsverhoudingen zijn ontstaan, die een uitdaging vormen voor de traditionele arbeidsverhoudingen en systemen van sociale dialoog.

Dertig jaar na de historische inauguratie van de Europese sociale dialoog in Val Duchesse te Brussel, heeft de Commissie het proces nieuw leven ingeblazen met de lancering van een nieuwe start voor de sociale dialoog tijdens een evenement op hoog niveau dat socialepartnerorganisaties uit heel Europa op 5 maart 2015 samenbracht. De Europese sociale dialoog is een instrument van het Europees sociaal beleid, dat rechtstreeks bijdraagt aan het vormgeven van arbeidswetgeving en -beleid op EU-niveau.

Read less

Recente updates

Minimum wages in 2021: Annual review

This report summarises how minimum wage rates for 2021 were set during 2020 – the year marked by the COVID-19 pandemic...

Minimum wages rise again, but the pandemic puts a brake on their growth

The dilemmas for decision-makers setting the 2021 minimum wage rates were aggravated by the COVID-19 pandemic. Their...
Top

Het werk van Eurofound

Read more

Het werk van Eurofound

Beleidsmakers hebben solide bewijs nodig om de veranderingen op de arbeidsmarkt te begrijpen en te reageren op de veranderende dynamiek van arbeidsverhoudingen in Europa. De Stichting gebruikt gegevens en analyses van haar netwerk van correspondenten in de 28 EU-lidstaten en Noorwegen om trends en patronen in kaart te brengen en te wijzen op voorbeelden van een goed functionerende sociale dialoog op Europees en nationaal niveau.

In haar onderzoek bestudeert de Stichting aspecten zoals werknemersparticipatie, collectieve onderhandelingen, werknemersvertegenwoordiging en arbeidsverhoudingen op alle niveaus. Ze onderzoekt in welke mate arbeidsverhoudingen zich aan de opkomst van multinationals hebben aangepast. Ze vertrekt van een mondiaal perspectief door te kijken naar arbeidsverhoudingsstelsels en resultaten in economieën buiten de EU, zoals de Verenigde Staten en Japan

Belangrijkste bijdragen

De Stichting heeft in meer dan 40 jaar een grote hoeveelheid werk verricht waarmee ze de vele veranderende facetten van de sociale dialoog in Europa op diverse niveaus - bedrijfs-, nationaal, Europees en internationaal niveau - in kaart heeft gebracht.

In de laatste jaren heeft de Stichting diepgaande analyses uitgevoerd van diverse kwesties die centraal staan in de sociale dialoog, zoals: 

De representativiteitsstudies die de Stichting in meerdere sectoren heeft uitgevoerd, na een opdracht hiertoe van de Commissie in 2006, verstrekken de nodige basisinformatie voor de oprichting en werking van de Europese comités voor de sectorale sociale dialoog.

Bronnen

Het woordenboek Europese arbeidsverhoudingen, dat in 2005 is opgesteld als een online referentie-instrument voor beleidsmakers en beroepsbeoefenaars, is een waardevolle bron van informatie over werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen in de EU. De landenprofielen betreffende het arbeidsleven verstrekken relevante contextuele informatie over structuren, instanties en regelgeving die van belang zijn voor het arbeidsleven in de lidstaten van de EU28 en Noorwegen en op EU-niveau.

De databanken collectieve salarisonderhandelingen en lonen, arbeidstijd en collectieve geschillen zijn bedoeld om onderzoekers en beleidsmakers te voorzien van kwantitatieve en kwalitatieve informatie over deze onderwerpen uit alle EU-lidstaten en Noorwegen vanaf 2000 tot heden.

Read less

Key outputs over the years

Show more (6)
  • Publications (668)
  • Gegevens
  • Ongoing work (14)

Gegevens

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.