Employment and labour markets

Europejskie badanie przedsiębiorstw w 2019 r.: praktyki w miejscu pracy uwalniające potencjał pracowników

Flagship report
Uaktualniono
21 Grudzień 2020
Opublikowane
13 Październik 2020
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • W ECS 2019 wykazano, że przedsiębiorstwa mogą opracować swoje praktyki w miejscu pracy, aby pomóc w osiągnięciu korzystnych wyników zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Przedsiębiorstwa mogą zwiększyć wydajność, a jednocześnie poprawić jakość pracy pracowników dzięki połączeniu praktyk zwiększających ich autonomię, ułatwiających wyrażanie przez nich opinii oraz propagujących szkolenia i uczenie się.
Read more
 • W ECS 2019 wykazano, że przedsiębiorstwa mogą opracować swoje praktyki w miejscu pracy, aby pomóc w osiągnięciu korzystnych wyników zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Przedsiębiorstwa mogą zwiększyć wydajność, a jednocześnie poprawić jakość pracy pracowników dzięki połączeniu praktyk zwiększających ich autonomię, ułatwiających wyrażanie przez nich opinii oraz propagujących szkolenia i uczenie się.
 • Około jedna piąta miejsc pracy w UE posiada takie korzystne pakiety praktyk. Przykłady takich pomyślnych praktyk można znaleźć we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw niezależnie od kraju, wielkości, sektora czy strategii konkurencyjności.
 • Przedsiębiorstwa, które odnoszą największe sukcesy, nie tylko stosują takie praktyki ułatwiające działanie, lecz również dysponują wspierającą kadrą kierowniczą.
 • Szkolenia są istotnym sposobem osiągnięcia pozytywnych wyników w miejscu pracy. Większość miejsc pracy w UE oferuje pewne szkolenia przynajmniej niektórym pracownikom, lecz tylko niewielka część z nich oferuje kompleksowe szkolenia i możliwości uczenia się.
 • Przedsiębiorstwa prowadzące intensywny dialog społeczny w miejscu pracy osiągają lepsze rezultaty pod względem wyników działalności i dobrostanu. Istnieje również większe prawdopodobieństwo, że miejsca pracy prowadzące dialog społeczny, który oparty jest na zaufaniu, zaangażowaniu i sile perswazji, będą mogły poszczycić się regularnym i bezpośrednim uczestnictwem pracowników, co przyczyni się do osiągnięcia istotnych zmian w tym obszarze.
Read less

Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie czwartej edycji europejskiego badania przedsiębiorstw (ECS), przeprowadzonego wspólnie przez Eurofound i Cedefop w 2019 r. Opisano w nim szeroki zakres praktyk i strategii wdrożonych przez europejskie przedsiębiorstwa w zakresie organizacji pRead more

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie czwartej edycji europejskiego badania przedsiębiorstw (ECS), przeprowadzonego wspólnie przez Eurofound i Cedefop w 2019 r. Opisano w nim szeroki zakres praktyk i strategii wdrożonych przez europejskie przedsiębiorstwa w zakresie organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystania umiejętności i rozwoju umiejętności oraz udzielania głosu pracownikom. W sprawozdaniu wskazano, w jaki sposób te praktyki są ze sobą łączone, i w jaki sposób te powstałe „pakiety praktyk” powiązane są z dwoma wynikami przynoszącymi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom: dobrostanem w miejscu pracy i wynikami działalności przedsiębiorstw.

W ramach analizy stwierdzono, że przedsiębiorstwa, które mają największą szansę na osiągnięcie tego korzystnego dla wszystkich wyniku, to przedsiębiorstwa, które łączą wysoki stopień autonomii pracowników, zrównoważoną strategię motywacyjną, kompleksową strategię szkolenia i kształcenia oraz wysoki poziom bezpośredniego zaangażowania pracowników w proces podejmowania decyzji, a także oferują wsparcie kierownicze na rzecz realizacji tych praktyk. Aby przyspieszyć przyjmowanie praktyk zorientowanych na pracowników – zwłaszcza w odniesieniu do autonomii, umiejętności i zaangażowania pracowników – należy zapewnić odpowiednie wsparcie kierownikom, ponieważ odgrywają oni kluczową rolę w podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmian w miejscu pracy. Mają oni również istotny udział w powodzeniu tych zmian, ponieważ muszą stale wspierać wdrażanie praktyk w miejscu pracy.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  180
  Nr referencyjny: 
  EF20001
  ISBN: 
  978-92-897-2107-3
  Nr katalogowy: 
  TJ-03-20-568-EN-N
  DOI: 
  10.2806/763770
  Catalogue info

  Europejskie badanie przedsiębiorstw w 2019 r.: praktyki w miejscu pracy uwalniające potencjał pracowników

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound and Cedefop (2020), European Company Survey 2019: Workplace practices unlocking employee potential, European Company Survey 2019 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF20001EN1
  Catalogue info

  Europejskie badanie przedsiębiorstw w 2019 r.: praktyki w miejscu pracy uwalniające potencjał pracowników

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

  • European Company Survey 2019: Technical and fieldwork report
   Methodology annex
   13 Październik 2020
   Autor/autorzy
   Ipsos
   Number of pages
   131
   Nr referencyjny
   WPEF20011
  • European Company Survey 2019: Data editing report
   Methodology annex
   13 Październik 2020
   Autor/autorzy
   Ipsos
   Number of pages
   47
   Nr referencyjny
   WPEF20012
  • European Company Survey 2019: Translation report
   Methodology annex
   13 Październik 2020
   Autor/autorzy
   Ipsos
   Number of pages
   43
   Nr referencyjny
   WPEF20013
  • European Company Survey 2019: Sampling and weighting report
   Methodology annex
   13 Październik 2020
   Autor/autorzy
   Ipsos
   Number of pages
   49
   Nr referencyjny
   WPEF20014
  • European Company Survey 2019: Quality control report
   Methodology annex
   13 Październik 2020
   Autor/autorzy
   Ipsos
   Number of pages
   68
   Nr referencyjny
   WPEF20015
  • European Company Survey 2019: Coding report
   Methodology annex
   13 Październik 2020
   Autor/autorzy
   Ipsos
   Number of pages
   26
   Nr referencyjny
   WPEF20024
  • European Company Survey 2019: Data quality assessment
   Methodology annex
   13 Październik 2020
   Autor/autorzy
   Desiere, Sam; Lenaerts, Karolien
   Number of pages
   73
   Nr referencyjny
   WPEF19017
  • Collective agreements and bargaining coverage in the EU: A mapping of types, regulations and first findings from the European Company Survey 2019
   Working paper
   13 Październik 2020
   Autor/autorzy
   Nr referencyjny
   WPEF20022
 • Data

  Data visualisation

  Visualise, explore and compare EU and country data from the European Company Survey (ECS) 2019 in our interactive data visualisation tool.

  List of tables

  The ECS 2019 overview report has the following list of tables.

  Table 1: Relations between management and employees as described by the management and employee representative respondents (%)
  Table 2: Profiles of establishment types – digitalisation (%)
  Table 3: Profiles of establishment types – job complexity and autonomy (%)
  Table 4: Profiles of establishment types – recruitment (%)
  Table 5: Profiles of establishment types – workplace behaviour and motivational levers (%)
  Table 6: Involvement of the employee representative in negotiations for various pay types (%)
  Table 7: Profiles of establishment types – variable pay (%)
  Table 8: Profiles of establishment types – training and skills development (%)
  Table 9: Profiles of establishment types – direct employee participation (%)
  Table 10: Profiles of establishment types – social dialogue (%)
  Table 11: Profiles of the four groups of establishments (%)
  Table A1: Language versions created and translation approach used
  Table A2: Target and completed sample sizes
  Table A3: Employee representative types and sampling rules, by country

  List of figures

  The ECS 2019 overview report has the following list of figures.

  Figure 1: Conceptual framework for the analysis of ECS 2019
  Figure 2: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – job complexity and autonomy (z-scores)
  Figure 3: Types of establishment, by size (%)
  Figure 4: Sector of economic activity, by country (%)
  Figure 5: Years in operation, by establishment size (%)
  Figure 6: Prevalence of three human resources challenges, by establishment size (%)
  Figure 7: Profitability and profit expectation in 2018 (%)
  Figure 8: Change in production volume and expected employment growth (%)
  Figure 9: Workplace well-being and establishment performance, by country (z-scores)
  Figure 10: Workplace well-being and establishment performance, by sector and establishment size (z-scores)
  Figure 11: Establishment type – digitalisation, by country (%)
  Figure 12: Establishment type – digitalisation, by sector and establishment size (%)
  Figure 13: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – digitalisation (z-scores)
  Figure 14: Levels of innovation, by country (%)
  Figure 15: Introduction of innovation to the establishment and to the market, by sector and establishment size (%)
  Figure 16: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – innovation (z-scores)
  Figure 17: Degree of product market competition, by country (%)
  Figure 18: Degree of demand predictability, by country (%)
  Figure 19: Dominant product market strategy, by country (%)
  Figure 20: Dominant product market strategy, by sector (%)
  Figure 21: Market competitiveness, by dominant product market strategy (%)
  Figure 22: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – product market strategy (z­-scores)
  Figure 23: Collaboration and outsourcing according to activity, by sector (%)
  Figure 24: Collaboration and outsourcing, by country (%)
  Figure 25: Collaboration and outsourcing, by sector and establishment size and type (%)
  Figure 26: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – collaboration and outsourcing (z-scores)
  Figure 27: Forms of teamwork, by sector and establishment size (%)
  Figure 28: Establishment type – job complexity and autonomy, by country (%)
  Figure 29: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – job complexity and autonomy (z-scores)
  Figure 30: Establishment type – job complexity and autonomy, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 31: Proportion of employees with a fixed-term contract, by country (%)
  Figure 32: Proportion of employees with a fixed-term contract, by sector and establishment size (%)
  Figure 33: Workplace well-being and establishment performance, by proportion of employees with a fixed-term contract (z-scores)
  Figure 34: Proportion of employees with a part-time contract, by country (%)
  Figure 35: Proportion of employees with a part-time contract, by sector and establishment size (%)
  Figure 36: Workplace well-being and establishment performance, by proportion of employees with a part-time contract (z-scores)
  Figure 37: Establishment type – recruitment, by country (%)
  Figure 38: Establishment type – recruitment, by sector and establishment size (%)
  Figure 39: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – recruitment (z-scores)
  Figure 40: Establishment type – recruitment, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 41: Importance of discretionary helping behaviour, by country (%)
  Figure 42: Importance of willingness to stay longer when the work requires it, by country (%)
  Figure 43: Importance of making suggestions for improvements, by country (%)
  Figure 44: Proportion of establishments using different motivational levers, by frequency of use (%)
  Figure 45: Establishment type – workplace behaviour and motivational levers, by country (%)
  Figure 46: Establishment type – workplace behaviour and motivational levers, by sector and establishment size (%)
  Figure 47: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – workplace behaviour and motivational levers (z-scores)
  Figure 48: Establishment type – workplace behaviour and motivational levers, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 49: Establishment type – variable pay, by country (%)
  Figure 50: Establishment type – variable pay, by sector and establishment size (%)
  Figure 51: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – variable pay (z-scores)
  Figure 52: Establishment type – variable pay, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 53: Skills match of employees, by country (%)
  Figure 54: Speed of change in skills requirements, by country (%)
  Figure 55: Proportion of employees in jobs requiring continuous training, by country (%)
  Figure 56: Proportion of employees in jobs offering limited learning opportunities, by country (%)
  Figure 57: Dominant skills development strategy, by country (%)
  Figure 58: Proportion of employees who received training during paid working time, by country (%)
  Figure 59: Proportion of employees who received on-the-job training, by country (%)
  Figure 60: Involvement of the employee representatives in matters concerning training (%)
  Figure 61: Perceived importance of training, by country (%)
  Figure 62: Establishment type – training and skills development, by country (%)
  Figure 63: Establishment type – training and skills development, by sector and establishment size (%)
  Figure 64: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – training and skills development (z-scores)
  Figure 65: Establishment type – training and skills development, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 66: Prevalence of tools for engaging with employees and their frequency of use (%)
  Figure 67: Areas of employee influence on management decisions, by extent of influence (%)
  Figure 68: Establishment type – direct employee participation, by country (%)
  Figure 69: Establishment type – direct employee participation, by sector and establishment size (%)
  Figure 70: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – direct employee participation (z-scores)
  Figure 71: Establishment type – direct employee participation, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 72: Presence of official structures for employee representation, by country and establishment size (%)
  Figure 73: Configurations of employee representation structures (%)
  Figure 74: Establishments with employee and employer representation, by country (%)
  Figure 75: Establishments where the wages of any employees were set by collective bargaining, by country (%)
  Figure 76: Opinions of employee representatives about management (%)
  Figure 77: Level of influence of the employee representative on management decisions (%)
  Figure 78: Establishment type – social dialogue, by country (%)
  Figure 79: Establishment type – social dialogue, by sector and establishment size (%)
  Figure 80: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – social dialogue (z-scores)
  Figure 81: Establishment type – social dialogue, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 82: Establishment type – social dialogue, by establishment type – direct participation (%)
  Figure 83: Groups of establishments, by country (%)
  Figure 84: Groups of establishments, by sector and establishment size (%)
  Figure 85: Workplace well-being and establishment performance, by establishment group (z-scores)
  Figure 86: Relative workplace well-being and establishment performance within each establishment group (%)
  Figure 87: Groups of establishments, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure A1 shows the rates for all countries in the survey
  Figure A2: Screener success rate (contact details obtained), conversion rate and overall yield rate – employee representative respondents (%)

  Customised reports

  To show appreciation for the time the ECS 2019 management respondents invested in filling out the questionnaire, Eurofound and Cedefop offered to generate a customised report for their establishment.

  The reports are generated automatically, and compare the establishment with other establishments in the same country, size category and sector. They include information on market characteristics, product market strategy, innovation, establishment performance, workplace relations, and human resources challenges.

  Over 13,000 respondents requested to receive such a customised report. Upon finalisation of the dataset the at the end of 2019, the reports were generated, and they were distributed to respondents in the beginning of 2020.

 • Questionnaires

  Reader-friendly versions of the source questionnaires are available:

  Language versions

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz