Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Opublikowane
14 Grudzień 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  94
  Nr referencyjny: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Nr katalogowy: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF17291
  Catalogue info

  Długotrwale bezrobotni młodzi ludzie: Charakterystyka i działania polityczne

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Chociaż sytuacja młodzieży na rynku pracy znacznie poprawiła się od 2014 r., jedną z konsekwencji ostatniego kryzysu gospodarczego jest wysoki odsetek długotrwale bezrobotnych młodych ludzi, którzy stanowią niemal jedną trzecią wszystkich bezrobotnych w tej grupie wiekowej. W sprawozdaniu omówiono sytuację młodych ludzi na rynku pracy w 2016 r. i opisano tendencje w tym obszarze obserwowane w ostatnim dziesięcioleciu. Przedmiotem analizy są uwarunkowania długotrwałego bezrobocia, zarówno na poziomie społeczno-demograficznym, jak i makroekonomicznym. Przedstawiono również dowody na poważne konsekwencje długotrwałego bezrobocia dla młodego człowieka, w tym negatywny wpływ na przyszłe dochody i karierę zawodową oraz na kilka aspektów dobrostanu. W ostatniej części sprawozdania omówiono wybrane działania polityczne wdrażane w ostatnich latach w dziesięciu państwach członkowskich w celu zapobieżenia długotrwałemu bezrobociu młodych ludzi, wspierające ich w powrocie na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz