Anticipating and managing the impact of change

Sprawozdanie ERM 2020: restrukturyzacja transgraniczna

Report
Uaktualniono
22 Lipiec 2021
Opublikowane
10 Listopad 2020
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • W przybliżeniu 1 na 20 przypadków dużych restrukturyzacji ma charakter transgraniczny i wpływa na aktywność gospodarczą w co najmniej dwóch krajach. Wpływ takich działań na zatrudnienie jest na ogół znacznie większy niż w innych przypadkach, a w konsekwencji powiązane procesy restrukturyzacyjne są dłuższe i bardziej skomplikowane. Duże restrukturyzacje transgraniczne w UE wiążą się z likwidacją średnio około 3000 miejsc pracy.
Read more
 • W przybliżeniu 1 na 20 przypadków dużych restrukturyzacji ma charakter transgraniczny i wpływa na aktywność gospodarczą w co najmniej dwóch krajach. Wpływ takich działań na zatrudnienie jest na ogół znacznie większy niż w innych przypadkach, a w konsekwencji powiązane procesy restrukturyzacyjne są dłuższe i bardziej skomplikowane. Duże restrukturyzacje transgraniczne w UE wiążą się z likwidacją średnio około 3000 miejsc pracy.
 • Wszystkie działania restrukturyzacyjne są powiązane z koniunkturą: są najbardziej intensywne w czasach recesji. Restrukturyzacje transgraniczne są szczególnie czułe na cykl gospodarczy. Zarówno częstość występowania restrukturyzacji, jak i ich rozmiary (w ujęciu liczby likwidowanych miejsc pracy) rosną w relatywnie większym tempie w okresach gorszej koniunktury gospodarczej. Dotyczy to również kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.
 • W następstwie kryzysu COVID-19 liczba likwidowanych miejsc pracy w wyniku restrukturyzacji w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. podwoiła się w porównaniu ze średnią kroczącą. Wpływ na rynek pracy był bardzo różny w poszczególnych branżach, przy czym w dwóch szerokich sektorach o największych zakłóceniach wskutek środków utrzymywania dystansu fizycznego – transporcie (w tym transporcie lotniczym) oraz sektorze hotelarsko-gastronomicznym – odnotowano prawie połowę całkowitej zapowiadanej liczby likwidowanych miejsc pracy (w porównaniu z niespełna 10% w „normalnych” czasach).
 • Zdolności europejskich rad zakładowych do wpływania na procesy restrukturyzacyjne są ograniczone. Jest to bardziej oczywiste w (coraz częstszych) przypadkach, gdy wielonarodowy proces decyzyjny koncentruje się na szczeblu ogólnoświatowym, a nie na szczeblu lokalnym, krajowym bądź unijnym.
Read less

Podsumowanie

Sprawozdanie ma dwojakie cele. Po pierwsze, dokonano w nim przeglądu podjętych niedawno działań restrukturyzacyjnych w UE z okresu od stycznia 2019 r. do chwili obecnej, z uwzględnieniem pierwszych skutków kryzysu COVID-19. W drugiej części przedstawiono analizę przypadków restrukturyzacji transgRead more

Sprawozdanie ma dwojakie cele. Po pierwsze, dokonano w nim przeglądu podjętych niedawno działań restrukturyzacyjnych w UE z okresu od stycznia 2019 r. do chwili obecnej, z uwzględnieniem pierwszych skutków kryzysu COVID-19. W drugiej części przedstawiono analizę przypadków restrukturyzacji transgranicznej, tj. takich, które dotyczyły pracowników w co najmniej dwóch krajach. Głównym źródłem obu tych analiz jest baza Europejskiego Obserwatorium Restrukturyzacji, w której od jego uruchomienia w 2002 r. zebrano szczegółowe informacje na temat ponad 25 000 dużych restrukturyzacji, w tym prawie 2000 przypadków od początku 2019 r.

Uzupełnieniem przeglądu danych z zakresu restrukturyzacji transgranicznej jest podsumowanie studiów przypadków dotyczących międzynarodowych relokacji produkcji. Celem jest pokazanie rodzajów pojawiających się sporów, sposobu zarządzania taką restrukturyzacją przez kierownictwo i partnerów społecznych oraz skutków dla objętych nią pracowników.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Last updated date: 
  22 lip 2021
  Liczba stron: 
  48
  Nr referencyjny: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Nr katalogowy: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  Sprawozdanie ERM 2020: restrukturyzacja transgraniczna

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  Sprawozdanie ERM 2020: restrukturyzacja transgraniczna

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz