Promovarea coeziunii sociale și a convergenței

30 Iulie 2021

Promovarea coeziunii sociale și a convergenței este una dintre cele șase activități principale ale programului de activitate al Eurofound pentru perioada 202Read more

Promovarea coeziunii sociale și a convergenței este una dintre cele șase activități principale ale programului de activitate al Eurofound pentru perioada 2021-2024. Eurofound va acționa în continuare ca centru de expertiză pentru monitorizarea și analizarea tendințelor și factorilor principali în obținerea convergenței ascendente a condițiilor de viață și de muncă și în consolidarea coeziunii economice și sociale în UE. Pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare fără precedent pentru reziliența economică și socială a UE, scoțând în evidență fragilitatea progreselor obținute deja în privința tiparelor de convergență.

În următorii patru ani, Eurofound va oferi o înțelegere importantă a provocărilor și perspectivelor din domeniul coeziunii sociale și convergenței în UE, contribuind la asigurarea faptului că economiile și societățile Uniunii sunt reziliente în fața șocurilor viitoare. Eurofound își va extinde activitatea din anii precedenți în domeniul convergenței ascendente, punând în mod deosebit accentul pe potențiala apariție a unor noi inegalități între cetățeni și pe modul de abordare a provocărilor intensificate la adresa coeziunii sociale, generate de criză. Agenția va prezenta periodic rapoarte cu privire la tendințele de convergență ascendentă din cadrul dimensiunii socioeconomice, precum și al dimensiunilor incluse în Pilonul european al drepturilor sociale la nivel de state membre și de regiuni, comparând totodată UE cu alte țări dezvoltate.

La explorarea factorilor și a implicațiilor convergenței economice și sociale, Eurofound va acorda atenție unei întregi serii de aspecte: investițiile sociale, mobilitatea și cadrele instituționale, reglementările, sistemele de protecție socială, calitatea instituțională și serviciile publice dialogul social și reformele structurale. Cercetarea va examina eficacitatea răspunsului UE la pandemie din perspectiva convergenței economice și sociale. Se va analiza, de asemenea, situația din zona euro, punându-se accentul și pe rolul jucat de procesele din cadrul relațiilor de muncă în influențarea convergenței.

Eurofound va cerceta tendințele și factorii coeziunii sociale din Uniunea Europeană, examinând în special modul în care pandemia de COVID-19 a accentuat inegalitățile existente sau a generat unele noi, care afectează societatea în sens mai larg sau grupuri specifice de cetățeni. Analiza se va axa pe disparitățile economice, sociale și în materie de sănătate, atât de pe piața muncii, cât și în ceea ce privește accesul la produse și servicii vitale, cum ar fi asistența medicală , locuințele, educația și protecția socială , precum și calitatea acestor produse și servicii. Se va studia legătura dintre inegalități, încrederea în instituții și nemulțumire. Printre alte domenii de interes se numără migrația , integrarea și tensiunile societale.

Rezultatele acestei activități de cercetare vor contribui la lucrările desfășurate de diverse servicii ale Comisiei Europene și ale Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), ale Comitetului pentru protecție socială (CPS), ale Comitetului economic și financiar (CEF), ale Consiliului și ale Parlamentului European, inclusiv în legătură cu semestrul european.

„Criza provocată de pandemia de COVID-19 a readus conceptul de convergență ascendentă în centrul dezbaterii politice... Convergența ascendentă este importantă pentru stabilitatea Uniunii. Neîndeplinirea promisiunii de a crea convergența ascendentă riscă să submineze funcționarea Uniunii și să genereze nemulțumire politică față de proiectul Uniunii Europene.”

Massimiliano Mascherini, șeful unității Politici sociale

Read less

Informări recente

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promovarea coeziunii sociale și a convergenței

Abonare

Abordarea priorităților părților interesate

Top

Obiectivul cercetării Eurofound este de a oferi asistență măsurilor de politică pentru sprijinirea convergenței economice și sociale ascendente și sustenabile, pentru reducerea inegalităților multidimensionale și dezvoltarea de inițiative pentru a consolida coeziunea socială, contribuind laRead more

Obiectivul cercetării Eurofound este de a oferi asistență măsurilor de politică pentru sprijinirea convergenței economice și sociale ascendente și sustenabile, pentru reducerea inegalităților multidimensionale și dezvoltarea de inițiative pentru a consolida coeziunea socială, contribuind la abordarea provocărilor cu care se confruntă UE și statele membre ca urmare a pandemiei de COVID-19. Prin studierea programelor de redresare în urma pandemiei de la nivel european și a efectului acestora asupra convergenței economice și sociale, Eurofound urmărește să informeze factorii de decizie cu privire la modalitățile de promovare a convergenței și la eficacitatea diverselor inițiative. Cercetarea privind coeziunea socială urmărește susținerea dezbaterii asupra modalităților de promovare a unor politici care să construiască o societate mai echitabilă și mai incluzivă.

Programul de activitate al agenției este aliniat la orientările politice ale Comisiei Europene pentru următorii patru ani, contribuind în mod direct la o serie de domenii esențiale de politică ce urmăresc crearea unei Europe puternice din punct de vedere social. Cercetarea este corelată în special cu obiectivul UE de realizare a convergenței economice și sociale sustenabile și va urmări sprijinirea dezbaterii cu privire la Pilonul european al drepturilor sociale, la punerea în aplicare și la rolul de monitorizare al acestuia, precum și la reforma uniunii economice și monetare. Constatările privind încrederea pot contribui la inițiativele legate de dezbaterea privind viitorul Europei.

Read less

Mesaje-cheie în materie de politici

Top

Principalele constatări ale cercetării întreprinse de Eurofound servesc drept date de intrare pe baza cărora factorii de decizie pot aborda unele dintre principalele probleme din acest domeniu.

Read more

Principalele constatări ale cercetării întreprinse de Eurofound servesc drept date de intrare pe baza cărora factorii de decizie pot aborda unele dintre principalele probleme din acest domeniu.

  • Convergența economică și socială sustenabilă este crucială pentru stabilitatea pe termen lung a Europei și necesită o abordare europeană integrată.
  • Decalajele la nivel de performanță economică și socială dintre statele membre periclitează prosperitatea generală și condițiile decente de viață și de muncă și, prin urmare, monitorizarea tendințelor în materie de convergență din UE și punerea în aplicare a unor politici de evitare a divergenței sunt esențiale.
  • Înainte de pandemia de COVID-19, Europa a înregistrat șase ani de creștere economică neîntreruptă, absorbind consecințele crizei din 2008 și realizând convergența ascendentă în domenii precum ocuparea forței de muncă și riscul de sărăcie. Însă nu toate statele membre au beneficiat în mod egal de aceste realizări, iar decalajele regionale s-au accentuat.
  • Pandemia de COVID-19 poate agrava și mai mult inegalitățile dintre statele membre și la nivelul grupurilor socioeconomice. Aceasta va pune la încercare reziliența economică și socială a statelor membre în fața riscului de decalaj economic și social la nivelul Uniunii Europene. Aceste discrepanțe tot mai mari pot afecta inclusiv stabilitatea Uniunii Europene și scot în evidență necesitatea de a pune în aplicare pe deplin Pilonul european al drepturilor sociale și de a comunica în mod clar aceste măsuri cetățenilor UE.
  • Păstrarea încrederii cetățenilor în instituțiile naționale și europene trebuie să rămână un obiectiv esențial în perioadele de criză, deoarece respectarea măsurilor de ținere sub control a răspândirii COVID-19 depinde în mare măsură de nivelul de încredere în instituții și în recomandările oamenilor de știință. Creșterea nivelului de încredere în instituții declarată de respondenții care au beneficiat de măsuri de sprijin transmite, de asemenea, un mesaj clar guvernelor naționale și Uniunii Europene.
Read less

Cercetări actuale și în derulare

Top

În 2021, Eurofound va continua să studieze impactul pandemiei de COVID-19 asupra convergenței economice și sociale, precum și asupra inegalităților economice și sociale din Europa, axându-se pe venituri, ocuparea forței de muncă, educație și sănătateRead more

În 2021, Eurofound va continua să studieze impactul pandemiei de COVID-19 asupra convergenței economice și sociale, precum și asupra inegalităților economice și sociale din Europa, axându-se pe venituri, ocuparea forței de muncă, educație și sănătate. Agenția va prezenta periodic date actualizate privind convergența ascendentă la nivel european și regional în ceea ce privește dimensiunile incluse în Pilonul european al drepturilor sociale și tabloul de bord social asociat al acestuia.

Acordând o atenție deosebită disparităților geografice și impactului pandemiei de COVID-19, cercetarea Eurofound va explora atât factorii convergenței ascendente, cât și pe cei ai coeziunii sociale. Se vor analiza efectele programelor de redresare și politicile de consolidare a rezilienței, de promovare a convergenței ascendente sustenabile și de sprijinire a reducerii inegalităților.

Eurofound va investiga, de asemenea, cum a evoluat coeziunea socială în Europa de-a lungul timpului. În plus, pe baza datelor culese în cadrul anchetei de opinie online „Viața, munca și COVID-19”, impactul pandemiei asupra coeziunii sociale și a încrederii va fi studiat pentru diverse grupuri sociale, iar rezultatele vor fi comparate la nivel de state membre pentru a pune în evidență similitudinile și diferențele.

În sfârșit, activitatea va explora dacă și în ce mod procesele implicate în relațiile de muncă, în special negocierile colective, influențează convergența unora dintre rezultatele din domeniu, cum ar fi salariile și timpul de lucru.

Registrul web privind convergența va fi actualizat și dezvoltat în continuare.

Secțiunile de mai jos oferă acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare privind acest subiect.

Read less
  • Publicații (39)
  • Date
  • Activități în derulare (4)

Activități în derulare

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promovarea coeziunii sociale și a convergenței

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.