O Eurofoundu

​Eurofound je agencija EU za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Da bi izvedeli več o tem, kdo smo in kaj delamo, o priložnostih za javna naročila in prostih delovnih mestih, sledite spodnjim povezavam.

Kdo smo?

V tem razdelku so opisane naloge in vloga Eurofounda, kako je agencija organizirana ter katere so njene ciljne skupine. Vsebuje tudi pregled vseh zaposlenih pri Eurofoundu, njihove življenjepise in biografije ter kontaktne podatke. Razložena je sestava upravnega odbora ter kdo so deležniki in partnerji.

Kaj delamo?

V tem oddelku so opisani cilji Eurofounda za programsko obdobje in poudarjene so glavne teme, v zvezi s katerimi se bodo izvajale raziskovalne dejavnosti. Omogočen je dostop do letnih poročil in delovnih programov, letnih poročil o dejavnostih odredbodajalca ter enkratnih zahtev po informacijah. Tukaj je na voljo tudi Eurofoundova finančna dokumentacija.

Javna naročila

Oddelek za javna naročila vključuje potrebne informacije za oddajo ponudbe in zagotavlja ponudnikom dostop do celotne dokumentacije. Omogoča dostop do priložnosti za javna naročila, vsebuje navodila, kako izraziti interes za prihodnje pogodbe, in seznam pozivov za zbiranje ponudb za zunanje strokovnjake.

Prosta delovna mesta

Oddelek prostih delovnih mest vključuje seznam odprtih prostih delovnih mest. Vsebuje vse potrebne informacije za tiste, ki jih zanima delo pri Eurofoundu, vključno z informacijami o tem, kako postati pripravnik pri Eurofoundu, in informacijami za kandidate za delovno mesto.