Anticipating and managing the impact of change

ERM:s årsrapport för 2020: Omstrukturering över gränser

Report
Publicerad
10 november 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • Omkring vart 20:e fall av storskalig omstrukturering är transnationellt och påverkar verksamheten i minst två länder. Sysselsättningseffekterna av sådana fall tenderar att vara mycket större, och omstruktureringsprocesserna tenderar att blir längre och mer sammansatta. Storskaliga transnationella omstruktureringar inom EU inbegriper i genomsnitt cirka 3 000 förlorade arbetstillfällen.
Read more
 • Omkring vart 20:e fall av storskalig omstrukturering är transnationellt och påverkar verksamheten i minst två länder. Sysselsättningseffekterna av sådana fall tenderar att vara mycket större, och omstruktureringsprocesserna tenderar att blir längre och mer sammansatta. Storskaliga transnationella omstruktureringar inom EU inbegriper i genomsnitt cirka 3 000 förlorade arbetstillfällen.
 • Alla omstruktureringsverksamheter är cykliska, med toppar som sammanfaller med recessioner, men transnationell omstruktureringsverksamhet är särskilt känslig för konjukturcykeln. Både antalet fall och storleken på fallen (av förlorade arbetstillfällen) ökar relativt sett snabbare vid ekonomiska nedgångar, också vid den som utlöstes av covid-19-krisen.
 • Covid-19-krisen ledde till en fördubbling av antalet förlorade arbetstillfällen till följd av omstrukturering under de första sex månaderna av 2020 jämfört med det glidande medelvärdet. Arbetsmarknadseffekterna har varit mycket selektiva, där de två breda sektorerna som har påverkats mest av åtgärderna för social distansering – transporter (inklusive flygtransporter) samt hotell och restauranger – stod för nästan hälften av det totala antalet förlorade arbetstillfällen (jämfört med mindre än 10 % i ”normala” tider).
 • De europeiska företagsråden har begränsad kapacitet att påverka omstruktureringsprocesserna, och dessa begränsningar är mer påtagliga när det multinationella beslutsfattandet koncentreras till den globala nivån – istället för lokal och nationell nivå och EU-nivå – som allt oftare är fallet.
Read less

Sammanfattning

Denna rapport har ett dubbelt fokus. Den granskar för det första de aktuella omstruktureringarna inom EU, från januari 2019 till och med de första effekterna av coronaviruskrisen (covid-19). I den andra delen presenteras en analys av transnationella omstruktureringsfall – de som påverkar arbetstaRead more

Denna rapport har ett dubbelt fokus. Den granskar för det första de aktuella omstruktureringarna inom EU, från januari 2019 till och med de första effekterna av coronaviruskrisen (covid-19). I den andra delen presenteras en analys av transnationella omstruktureringsfall – de som påverkar arbetstagare i mer än ett land. Den främsta källan till båda analyserna är händelsedatabasen till European Restructuring Monitor, som har samlat in uppgifter om över 25 000 storskaliga omstruktureringar sedan dess början år 2002, däribland nästan 2 000 sedan början av 2019.

Granskningen av uppgifterna om transnationella omstruktureringar kompletteras av en sammanfattning av fallstudier baserade på internationella utlokaliseringar av produktion. Målsättningen är att visa vilka typer av tvister som uppstår, hur förvaltningen och arbetsmarknadens parter förvaltar omstruktureringen, samt följderna för de involverade arbetstagarna.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  48
  Referensnummer: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Katalognummer: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  ERM:s årsrapport för 2020: Omstrukturering över gränser

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  ERM:s årsrapport för 2020: Omstrukturering över gränser

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar