Balans mellan arbetsliv och privatliv

26 februari 2021

Med balans mellan arbetsliv och privatliv avses en tillfredsställande jämvikt mellan en individs arbetsliv ochRead more

Med balans mellan arbetsliv och privatliv avses en tillfredsställande jämvikt mellan en individs arbetsliv och privatliv. Att möjliggöra en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv för arbetstagare under livets gång har varit ett politiskt mål på EU-nivå under många år eftersom det är avgörande att se till att arbetet är hållbart för alla. 

Read less

Senaste uppdateringar

Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework

This flagship report summarises the key findings of Eurofound’s research on working conditions conducted over the...

Could COVID-19 unravel years of progress on gender equality in employment?

​​​​​​​The decades-long trend of a narrowing gender employment gap in Europe has halted in recent years. Now the COVID-...

Does the new telework generation need a right to disconnect?

Whatever the benefits of telework – and there are many, including more flexible working time, increased productivity...
Top

Den 26 april 2017 lanserade kommissionen paketet med den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Detta inkluderar ett initiativ för att stödja balansen mellan arbetsliv och privatliv för föräldrar och vårdgivareRead more

Den 26 april 2017 lanserade kommissionen paketet med den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Detta inkluderar ett initiativ för att stödja balansen mellan arbetsliv och privatliv för föräldrar och vårdgivare. Syftet med initiativet är att ta itu med det faktum att kvinnor är underrepresenterade på arbetsmarknaden och det beskriver kortfattat ett antal nya eller förbättrade minimistandarder för föräldraledighet och ledighet för vård av anhörig.

Eurofounds arbete

Datainsamling

Eurofounds undersökningar av livskvaliteten i Europa (EQLS) innehåller jämförelser mellan länder när det gäller möjligheter att förena arbete och familjeliv, flexibla arbetstidsarrangemang och tillhandahållande av vårdtjänster av kvalitet. De europeiska företagsundersökningarna (ECS) tillhandahåller data om hur och varför företag använder sig av ett stort antal olika arbetstidsarrangemang. I de europeiska undersökningarna om arbetsvillkor (EWCS) tittar man på hur arbetstiden organiseras i EU och på frågor som hör ihop med detta, däribland flexibla arrangemang, arbetstidspreferenser och balansen mellan arbetslivet och privatlivet.

Det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet (EurWORK) tillhandahåller information om arbetsvillkor och hållbart arbete, bland annat en databas om löner, arbetstid och kollektiva tvister. Eurofound har också uppskattat de ekonomiska och sociala kostnaderna för sysselsättningsklyftan mellan könen och kan erbjuda information om skapande av sysselsättning inom vården.

Datavisualisering

I fokus: Foundation Focus om lösningar för balans mellan arbetsliv och privatliv

23 december 2016 – I denna utgåva av Foundation Focus tittar man på balansen mellan arbetsliv och privatliv och vissa av de faktorer som hjälper till eller hindrar arbetstagare när det gäller att kombinera arbete med livet utanför jobbet. Eftersom de genomsnittliga arbetstimmarna har minskat stadigt frågar man sig om balansen mellan arbetsliv och privatliv fortfarande är relevant. Hur kan arbetstidsdirektivet hjälpa, och vilken roll spelar strategier för flexibel arbetstid? Vilka specifika stöd behövs av människor med vårdansvar för barn eller vuxna? Balansen mellan arbetsliv och privatliv hör ihop med andra delar av livet, bland annat behovet av barnomsorg av hög kvalitet, vilket innebär att man måste ta itu med sysselsättningsklyftan mellan könen och anpassa sig efter äldre arbetstagare som inte kan fortsätta att arbeta heltid.
Balansen mellan arbetslivet och privatlivet: att skapa lösningar för alla

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (294)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.