Living conditions and quality of life

Достъп до услуги за грижи: Образование и грижи в ранна детска възраст, здравеопазване и дългосрочни грижи

Report
Публикувано
8 October 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Свали

Основни констатации

 • проблеми, а не само неудовлетворени нужди. В крайна сметка е възможно хората да задоволяват нуждите си от грижи, но да се сблъскват с трудности през целия процес.
Read more
 • проблеми, а не само неудовлетворени нужди. В крайна сметка е възможно хората да задоволяват нуждите си от грижи, но да се сблъскват с трудности през целия процес.
 • Недостъпността е ключова пречка, но намаляването на разходите за грижи не е решение на проблема, ако не се вземат предвид по-широките нужди на домакинствата от приходи и разходи.
 • За да се прилага по ефективен начин правото на достъп, е важно да се обърне внимание на множеството измерения, както и на целия процес от идентифицирането и задоволяването на нуждите, до справянето с битовите, организационните и обществените фактори.
 • Много хора не използват образование и грижи в ранна детска възраст или дългосрочни грижи поради наличието на неформални грижи, но биха могли да се възползват от такива услуги, ако те са по-достъпни, по-добре организирани или с по-високо качество.
 • За да стане по-устойчив на икономически шокове, достъпът до здравеопазване следва да зависи в по-малка степен от доходите и заетостта.
Read less

Обзор

Правото на достъп до качествени услуги за грижи е подчертано в Европейския стълб на социалните права. Във фокуса на настоящия доклад са три услуги за грижи: образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), здравеопазване и дългосрочни грижи. Доказано е, че достъпът до тези услуги допринася за Read more

Правото на достъп до качествени услуги за грижи е подчертано в Европейския стълб на социалните права. Във фокуса на настоящия доклад са три услуги за грижи: образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), здравеопазване и дългосрочни грижи. Доказано е, че достъпът до тези услуги допринася за намаляване на неравенствата през целия жизнен цикъл и осигуряване на равенство за жените и хората с увреждания. Въз основа на приноса от мрежата на кореспондентите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и собственото проучване на Eurofound докладът представя общ преглед на текущата ситуация в различни държави — членки на ЕС, Норвегия и Обединеното кралство, като очертава пречките пред въвеждането на услуги за грижи и разликите в проблемите, свързани с достъпа, между различните групи на населението. В него се обръща внимание на три области, в които е възможно да бъде подобрен достъпът до услуги: ОГРДВ за деца с увреждания и специални образователни потребности, електронно здравеопазване и грижи за отдих.

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  88
  Референтен №: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Каталожен номер: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Достъп до услуги за грижи: Образование и грижи в ранна детска възраст, здравеопазване и дългосрочни грижи

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Референтен №: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Достъп до услуги за грижи: Образование и грижи в ранна детска възраст, здравеопазване и дългосрочни грижи

  Автор(и): 
  Eurofound

  На разположение за изтегляне на 22 езика

  Свали
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Изследванията, проведени преди оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. и публикувани впоследствие, могат да включват данни, свързани с 28-те държави — членки на ЕС. След тази дата те трябва да обхващат само 27-те държави — членки на ЕС (ЕС-28 без Обединеното кралство), освен ако не е посочено друго.

В доклада са представени резултатите от проучване, проведено преди разпространението на COVID-19 в Европа през февруари 2020 г. Поради тази причина резултатите не вземат под внимание епидемичния взрив.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар