COVID-19

Живот, работа и COVID-19: първи констатации — април 2020 г.

Report
Публикувано
6 May 2020
pdf
Форми
Автор(и): 
Eurofound

Основни констатации

  • Най-силно засегнатите от пандемията страни усещат най-голямо въздействие върху благосъстоянието. Резултатите от някои държави са особено впечатляващи — в момента удовлетвореността от живота във Франция е на най-ниското си равнище в сравнение с проучванията, проведени преди кризата.
Read more
  • Най-силно засегнатите от пандемията страни усещат най-голямо въздействие върху благосъстоянието. Резултатите от някои държави са особено впечатляващи — в момента удовлетвореността от живота във Франция е на най-ниското си равнище в сравнение с проучванията, проведени преди кризата.
  • Повече от половината от европейците са загрижени за бъдещето си в резултат от кризата, свързана с COVID-19, като само 45 % са настроени оптимистично. За разлика от проучванията, проведени преди пандемията, в държави, като Франция, Белгия, Италия и Гърция, оптимизмът е под средния за ЕС.
  • Европейците отчитат драматично ниско равнище на доверие в ЕС и националните правителства, особено в някои държави — членки на ЕС, които традиционно подкрепят ЕС, като Франция, Италия и Испания , което поставя основни въпроси относно мненията за действията на ЕС по време на кризата.
  • Повече от една четвърт от анкетираните в ЕС на този етап съобщават, че са загубили работата си временно (23 %) или постоянно (5 %) , като най-засегнати са младите мъже. При половината от работещите европейци също е налице намаляване на работното време, особено в Румъния, Италия, Франция, Кипър и Гърция. В скандинавските държави се съобщава за най-малък спад в това отношение.
  • Почти 40% от европейците отчитат влошаване на финансовото си положение спрямо периода преди пандемията, като техният брой се е удвоил в сравнение с проучванията преди кризата. Близо половината от тях посочват, че не могат да се издържат, а повече от половината заявяват, че не могат да запазят стандарта си на живот за повече от три месеца без доход. Положението е още по-драматично за три четвърти от безработните, които не могат да преживеят повече от три месеца, като 82 % от тях съобщават, че срещат трудности при осигуряването на издръжка за домакинството.
Read less

Обзор

Само в рамките на няколко седмици пандемията от COVID-19, причинена от новия коронавирус, коренно промени живота на хората по света. Освен унищожителните последици за здравето на хората, пряко засегнати от вируса, пандемията от COVID-19 има сериозни последици за начина, по който хората живеят и рRead more

Само в рамките на няколко седмици пандемията от COVID-19, причинена от новия коронавирус, коренно промени живота на хората по света. Освен унищожителните последици за здравето на хората, пряко засегнати от вируса, пандемията от COVID-19 има сериозни последици за начина, по който хората живеят и работят, и това оказва сериозно въздействие върху тяхното физическо и психическо благосъстояние. За да отрази непосредствените икономически и социални последици от тази криза, на 9 април Eurofound започна широкомащабно онлайн проучване в Европейския съюз и извън него. Проучването „Живот, работа и COVID-19“ цели да проучи въздействието върху благосъстоянието, работата и дистанционната работа, както и върху финансовото положение на европейците. То включва редица въпроси от значение за хората в различни възрастови групи и житейски ситуации. Повечето въпроси се основават на Европейското проучване на качеството на живот (EQLS) и Европейското проучване на условията на труд (EWCS) на Eurofound. Други въпроси са нови или са адаптирани от други източници като статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC).

Read less

Форми

Part of the series

  • COVID-19

    Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, conducted in three rounds – in April and July 2020 and in March 2021. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар