Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Vydáno
13 Květen 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  80
  Ref. č.: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Katalogové číslo: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF180411
  Catalogue info

  Pracovní podmínky a zdraví pracovníků

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato zpráva zkoumá pracovní podmínky a jejich dopady na zdraví pracovníků za použití údajů z průzkumu pracovních podmínek v Evropě. K zajištění udržitelnosti práce vzhledem ke stárnutí obyvatelstva je nutné, aby bylo zaměstnáno více lidí a aby zůstali déle ekonomicky aktivní. Zpráva se zabývá interakcí mezi pracovními nároky – které obnášejí zvýšené riziko vyčerpání – a pracovními zdroji – které podporují pracovníky, aby se více angažovali, a zlepšují jejich duševní pohodu. Ze závěrů vyplývá, že fyzická rizika se nezvýšila, ale jsou i nadále významná, zatímco emocionální nároky se zvýšily, což zdůrazňuje rostoucí význam psychosociálních rizik na pracovišti. Změny v průběhu času svědčí o tom, že ačkoliv se riziko špatného zdraví koncentruje v některých povoláních, jsou povolání, která se tradičně považují za chráněná, stále více vystavena rizikům, které pravděpodobně ovlivní zdraví a duševní pohodu pracovníků.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář