COVID-19

Život, práce a COVID-19: první zjištění – duben 2020

Report
Vydáno
6 Květen 2020
pdf
Formáty
Author(s): 
Eurofound

Klíčová zjištění

 • Země, které pandemie zasáhla nejvíce, zaznamenaly také největší dopad na dobré životní podmínky svých občanů. Výsledky z některých zemí jsou obzvláště zarážející, například ve Francii je nyní spokojenost se životem ve srovnání s průzkumy provedenými před krizí nejnižší.
Read more
 • Země, které pandemie zasáhla nejvíce, zaznamenaly také největší dopad na dobré životní podmínky svých občanů. Výsledky z některých zemí jsou obzvláště zarážející, například ve Francii je nyní spokojenost se životem ve srovnání s průzkumy provedenými před krizí nejnižší.
 • V důsledku krize související s onemocněním COVID-19 má více než polovina Evropanů obavy o svou budoucnost, přičemž pouze 45 % z nich je optimistických. Na rozdíl od průzkumů provedených před propuknutím pandemie v některých zemích, např. ve Francii, Belgii, Itálii a Řecku, poklesla míra optimismu pod průměr EU.
 • Evropané uvádějí velice nízké úrovně důvěry v EU a ve vnitrostátní vlády, zejména v několika tradičně proevropských členských státech, například ve Francii, Itálii a Španělsku . To vyvolává zásadní otázky ohledně toho, jak Evropané vnímají opatření EU přijatá během krize.
 • Více než čtvrtina respondentů v EU v této fázi uvádí, že přišli o práci buď dočasně (23 %), nebo trvale (5 %) , přičemž nejvíce postižení jsou mladí muži. U poloviny Evropanů rovněž došlo ke zkrácení pracovního úvazku, zejména v Rumunsku, Itálii, Francii, na Kypru a v Řecku. Nejmenší zkrácení pracovního úvazku uvádějí severské země.
 • Téměř 40 % Evropanů uvádí, že jejich finanční situace je horší než před vypuknutím pandemie, což je v porovnání s průzkumy před krizí dvojnásobek. Téměř polovina jich uvádí, že jejich domácnost nedokáže vyjít s penězi, a více než polovina přiznává, že bez příjmu dokáže svoji životní úroveň udržet nejvýše tři měsíce. Situace je ještě dramatičtější u tří čtvrtin nezaměstnaných, kteří nedokáží vyjít s penězi déle než tři měsíce, přičemž 82 % jich uvádí, že jejich domácnost má finanční potíže.
Read less

Souhrn

Za pouhých několik týdnů změnila pandemie COVID-19, způsobená novým koronavirem, radikálním způsobem životy lidí na celém světě. Kromě ničivých dopadů na zdraví lidí, kteří jsou virem postiženi přímo, pandemie COVID-19 zásadním způsobem ovlivnila způsob života a práce lidí, což má závažný dopad nRead more

Za pouhých několik týdnů změnila pandemie COVID-19, způsobená novým koronavirem, radikálním způsobem životy lidí na celém světě. Kromě ničivých dopadů na zdraví lidí, kteří jsou virem postiženi přímo, pandemie COVID-19 zásadním způsobem ovlivnila způsob života a práce lidí, což má závažný dopad na jejich tělesnou i duševní pohodu. S cílem zaznamenat bezprostřední hospodářské a sociální dopady této krize, nadace Eurofound dne 9. dubna zahájila rozsáhlý on-line průzkum v celé Evropské unii i mimo ni. Cílem tohoto průzkumu s názvem Život, práce a COVID-19 je prozkoumat dopad na spokojenost, práci a práci z domova a na finanční situaci Evropanů. Zahrnuje celou řadu otázek týkajících se osob z různých věkových skupin a v různých životních situacích. Většina otázek vychází z průzkumu kvality života v Evropě (EQLS) a průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) nadace Eurofound, některé jsou však nové nebo byly upraveny z jiných zdrojů, například statistiky EU v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC).

Read less

Formáty

 • Report

  Number of pages: 
  11
  Reference no.: 
  EF20058
  Catalogue info

  Život, práce a COVID-19: první zjištění – duben 2020

  Author(s): 
  Eurofound

  Formáty

  Cite this publication: 

  Eurofound (2020), Living, working and COVID-19: First findings – April 2020, Dublin. 

 • Data

  List of figures:

  Figure 1: Respondents’ life satisfaction by country
  Figure 2: Respondents’ optimism about their future by country (%)
  Figure 3: WHO-5 mental well-being index by country
  Figure 4: Trust in the European Union by country
  Figure 5: Trust in the healthcare system by country
  Figure 6: Changes in working time during the COVID-19 pandemic by country (%)
  Figure 7: Proportion of workers who started teleworking as a result of COVID-19 by country (%)
  Figure 8: Uptake of telework and decrease in working time by country (%)
  Figure 9: Work–life conflict dimensions, by gender, EU27 (%)
  Figure 10: Work–life conflict dimensions, by type of household, EU27 (%)  
  Figure 11: Respondents’ financial situation three months ago and in three months’ time by country* (%)
  Figure 12: Proportion of respondents with no savings or who can only maintain current living standards without income for less than three months by employment status, EU27 (%)
  Figure 13: Proportion of respondents with financial insecurities, EU27 (%)
  Figure 14: Difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)
  Figure 15: Proportion of respondents reporting household arrears, by employment status, EU27 (%)
  Figure 16: Risk of losing home, EU27 (%)

 • Final report

  You can sign up to receive a copy of the final e-survey analysis Living, working and COVID-19 in September 2020.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář