COVID-19

Život, práce a COVID-19: první zjištění – duben 2020

Report
Vydáno
6 Květen 2020
pdf
Formáty
Autor/autoři: 
Eurofound

Klíčová zjištění

 • Země, které pandemie zasáhla nejvíce, zaznamenaly také největší dopad na dobré životní podmínky svých občanů. Výsledky z některých zemí jsou obzvláště zarážející, například ve Francii je nyní spokojenost se životem ve srovnání s průzkumy provedenými před krizí nejnižší.
Read more
 • Země, které pandemie zasáhla nejvíce, zaznamenaly také největší dopad na dobré životní podmínky svých občanů. Výsledky z některých zemí jsou obzvláště zarážející, například ve Francii je nyní spokojenost se životem ve srovnání s průzkumy provedenými před krizí nejnižší.
 • V důsledku krize související s onemocněním COVID-19 má více než polovina Evropanů obavy o svou budoucnost, přičemž pouze 45 % z nich je optimistických. Na rozdíl od průzkumů provedených před propuknutím pandemie v některých zemích, např. ve Francii, Belgii, Itálii a Řecku, poklesla míra optimismu pod průměr EU.
 • Evropané uvádějí velice nízké úrovně důvěry v EU a ve vnitrostátní vlády, zejména v několika tradičně proevropských členských státech, například ve Francii, Itálii a Španělsku . To vyvolává zásadní otázky ohledně toho, jak Evropané vnímají opatření EU přijatá během krize.
 • Více než čtvrtina respondentů v EU v této fázi uvádí, že přišli o práci buď dočasně (23 %), nebo trvale (5 %) , přičemž nejvíce postižení jsou mladí muži. U poloviny Evropanů rovněž došlo ke zkrácení pracovního úvazku, zejména v Rumunsku, Itálii, Francii, na Kypru a v Řecku. Nejmenší zkrácení pracovního úvazku uvádějí severské země.
 • Téměř 40 % Evropanů uvádí, že jejich finanční situace je horší než před vypuknutím pandemie, což je v porovnání s průzkumy před krizí dvojnásobek. Téměř polovina jich uvádí, že jejich domácnost nedokáže vyjít s penězi, a více než polovina přiznává, že bez příjmu dokáže svoji životní úroveň udržet nejvýše tři měsíce. Situace je ještě dramatičtější u tří čtvrtin nezaměstnaných, kteří nedokáží vyjít s penězi déle než tři měsíce, přičemž 82 % jich uvádí, že jejich domácnost má finanční potíže.
Read less

Souhrn

Za pouhých několik týdnů změnila pandemie COVID-19, způsobená novým koronavirem, radikálním způsobem životy lidí na celém světě. Kromě ničivých dopadů na zdraví lidí, kteří jsou virem postiženi přímo, pandemie COVID-19 zásadním způsobem ovlivnila způsob života a práce lidí, což má závažný dopad nRead more

Za pouhých několik týdnů změnila pandemie COVID-19, způsobená novým koronavirem, radikálním způsobem životy lidí na celém světě. Kromě ničivých dopadů na zdraví lidí, kteří jsou virem postiženi přímo, pandemie COVID-19 zásadním způsobem ovlivnila způsob života a práce lidí, což má závažný dopad na jejich tělesnou i duševní pohodu. S cílem zaznamenat bezprostřední hospodářské a sociální dopady této krize, nadace Eurofound dne 9. dubna zahájila rozsáhlý on-line průzkum v celé Evropské unii i mimo ni. Cílem tohoto průzkumu s názvem Život, práce a COVID-19 je prozkoumat dopad na spokojenost, práci a práci z domova a na finanční situaci Evropanů. Zahrnuje celou řadu otázek týkajících se osob z různých věkových skupin a v různých životních situacích. Většina otázek vychází z průzkumu kvality života v Evropě (EQLS) a průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) nadace Eurofound, některé jsou však nové nebo byly upraveny z jiných zdrojů, například statistiky EU v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC).

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  11
  Ref. č.: 
  EF20058
  Catalogue info

  Život, práce a COVID-19: první zjištění – duben 2020

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2020), Living, working and COVID-19: First findings – April 2020, Dublin. 

 • Data

  List of figures:

  Figure 1: Respondents’ life satisfaction by country
  Figure 2: Respondents’ optimism about their future by country (%)
  Figure 3: WHO-5 mental well-being index by country
  Figure 4: Trust in the European Union by country
  Figure 5: Trust in the healthcare system by country
  Figure 6: Changes in working time during the COVID-19 pandemic by country (%)
  Figure 7: Proportion of workers who started teleworking as a result of COVID-19 by country (%)
  Figure 8: Uptake of telework and decrease in working time by country (%)
  Figure 9: Work–life conflict dimensions, by gender, EU27 (%)
  Figure 10: Work–life conflict dimensions, by type of household, EU27 (%)  
  Figure 11: Respondents’ financial situation three months ago and in three months’ time by country* (%)
  Figure 12: Proportion of respondents with no savings or who can only maintain current living standards without income for less than three months by employment status, EU27 (%)
  Figure 13: Proportion of respondents with financial insecurities, EU27 (%)
  Figure 14: Difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)
  Figure 15: Proportion of respondents reporting household arrears, by employment status, EU27 (%)
  Figure 16: Risk of losing home, EU27 (%)

 • Final report

  You can sign up to receive a copy of the final e-survey analysis Living, working and COVID-19 in September 2020.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář