Průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS)

Od svého prvního konání v roce 1990 poskytuje průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) přehled pracovních podmínek v Evropě.

Cíle průzkumu

Hlavní cíle průzkumu jsou tyto:

  • na harmonizovaném základě zhodnotit a kvantifikovat pracovní podmínky zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných v celé Evropě,
  • analyzovat vztahy mezi různými aspekty pracovních podmínek,
  • určit ohrožené skupiny a oblasti spojené s obavami i s pokrokem,
  • monitorovat trendy stanovením stejnorodých ukazatelů pro tyto oblasti,
  • přispívat k rozvoji evropských politik v oblasti kvality práce a zaměstnanosti

Zaměření průzkumu

Rozsah dotazníku průzkumu se od prvního vydání značně zvětšil s cílem poskytnout komplexní obraz každodenního skutečného života mužů a žen v práci. Důležitou oblastí v posledních přezkumech dotazníku bylo zohlednění rovného postavení žen a mužů.

K zahrnutým tématům patří postavení v zaměstnání, délka a organizace pracovní doby, organizace práce, učení a odborná příprava, faktory fyzických a psychosociálních rizik, bezpečnost a ochrana zdraví, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, účast pracovníků, příjmy a finanční jistota i oblast práce a zdraví.

Rozsah pokrytí průzkumu

V každé vlně byl náhodný vzorek pracovníků (zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných) dotazován osobně. Po rozšířeních EU a na základě zájmu zemí ESVO se geografický rozsah průzkumu zvětšil: