Digitální éra: příležitosti a výzvy pro práci a zaměstnanost

7 Květen 2021

V posledních letech v důsledku inovací v oblasti výpočetních a telekomunikačních technologií významně vzrostly schopnosti lidstva, pokud jde o uchovávání a předávání informací a nRead more

V posledních letech v důsledku inovací v oblasti výpočetních a telekomunikačních technologií významně vzrostly schopnosti lidstva, pokud jde o uchovávání a předávání informací a nakládání s nimi. Informační a komunikační technologie mají výrazný vliv téměř ve všech oblastech hospodářství, což vede k obecnému zrychlení tempa technických změn. V této digitální éře zaznamenává obrovské změny také práce, její náplň, organizace, uspořádání, regulace a ochrana. Tyto změny s sebou nesou i stírání hranic mezi různými aspekty práce a mezi prací, zaměstnaností a mimopracovní činností.

Read less

Nejnovější zprávy

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Watch the #AskTheExpert webinar: Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment?

Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment? 20 April, 11.00 – 12.00 CET...

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions 19 April 2021, European Parliament’s Employment and...
Top

Tvůrci politik potřebují poznatky, které jim pomohou řešit otázky, jako je účinná regulace, způsob zajištění sociální ochrany v nejširším slova smyslu a rovnoprávné zohlednění požadavků podniků, společnosti a jednotlivců při využívání obrovského potenciálu digitalizace.

Read more

Tvůrci politik potřebují poznatky, které jim pomohou řešit otázky, jako je účinná regulace, způsob zajištění sociální ochrany v nejširším slova smyslu a rovnoprávné zohlednění požadavků podniků, společnosti a jednotlivců při využívání obrovského potenciálu digitalizace.

Evropská komise přijala v roce 2015 strategii pro jednotný digitální trh v Evropě, kterou označila za jednu ze svých politických priorit. Tato strategie přispívá k vytváření digitálních příležitostí pro občany i podniky a klade si za cíl posílit vedoucí postavení EU ve světě v oblasti digitální ekonomiky. Usiluje o zlepšení přístupu k informacím, vytváření pracovních příležitostí pro osoby s odpovídajícími digitálními dovednostmi a transformaci veřejných služeb.  Vzhledem k tomu, že ekonomika sdílení nabývá v celé EU na oblibě, Komise se snaží povzbuzovat rozvoj nových a inovativních služeb a zároveň zabezpečit přiměřená ochranná opatření. Sdělení Komise z roku 2016 s názvem „Evropský program pro ekonomiku sdílení“ objasňuje pravidla a politická doporučení v této oblasti pro občany, podniky a členské státy.

Činnost nadace Eurofound

Eurofound zkoumá širší důsledky rostoucího rozsahu a dosahu digitálních technologií pro trh práce z hlediska pracovních podmínek, pracovněprávních předpisů a dalších aspektů.

Zabývá se dopadem průlomových technologií v oblasti služeb na zaměstnanost. Eurofound zkoumá také vliv platformové ekonomiky, zejména tzv. crowd employment (najímání pracovníků na zakázku oslovením velké skupiny pracovníků prostřednictvím on-line platformy), na trh práce. Pokračuje rovněž ve výzkumu pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání mobilních pracovníků využívajících informační a komunikační technologie.

V budoucnu se zaměří na charakter práce a zaměstnanost v digitální éře, přičemž bude zvláštní pozornost věnovat:

Hlavní příspěvky

Zpráva vypracovaná ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce o možnosti pracovat kdykoli a kdekoli se zabývá vlivem práce na dálku a mobilní práce využívající informační a komunikační technologie na vybrané aspekty pracovních podmínek.

Série seminářů nadace Eurofound poskytuje vládám, odborům a zaměstnavatelům příležitost diskutovat o vývoji sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik EU. V roce 2016 se série seminářů nadace zaměřila na dopad digitalizace na práci a na vytváření vnitrostátních programů pro lepší provádění digitálních změn.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitální éra: příležitosti a výzvy pro práci a zaměstnanost

Přihlásit

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (91)
  • Data
  • Ongoing work (11)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • The employment impact of automation

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitální éra: příležitosti a výzvy pro práci a zaměstnanost

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.