Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Udgivet
26 juni 2017
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  90
  Referencenr.: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Katalognr.: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF17101
  Catalogue info

  Ændringer på arbejdsmarkedet og lønulighed: European Jobs Monitor 2017

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  I 2016 og lidt senere i andre udviklede økonomier indhentede EU det fald i nettobeskæftigelsen, som var opstået i forbindelse med den globale finanskrise. Siden 2013 har beskæftigelsesvæksten kun i beskedent omfang været skæv til fordel for vellønnede job. Der har desuden været en robust vækst i lavtlønnede og mellemlønnede job Nyere job har en stigende tendens til at være fuldtidsjob snarere end deltidsjob. Del 1 i denne sjette årlige European Jobs Monitor-rapport går i dybden med udviklingen i beskæftigelsen på medlemsstatsniveau og EU-niveau i perioden 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2016. I del 2 undersøges det, hvilken rolle erhverv spiller i forhold til struktureringen af lønuligheden i Europa. Rapporten fastslår, at erhverv har deres egen effekt på lønulighed, og at de formidler andre faktorer som menneskelig kapital og social klasse. Det konstateres også, at det ikke var arbejdsmarkedsrelaterede dynamikker, der drev udviklingen i lønulighed i det sidste årti, som var en periode med intense strukturelle ændringer på de europæiske arbejdsmarkeder.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar