Η ψηφιακή εποχή: ευκαιρίες και προκλήσεις για την εργασία και την απασχόληση

28 Σεπτέμβριος 2022

Η ικανότητα της ανθρωπότητας να αποθηκεύει, να μεταδίδει και να χειρίζεται πληροφορίες έχει αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των Read more

Η ικανότητα της ανθρωπότητας να αποθηκεύει, να μεταδίδει και να χειρίζεται πληροφορίες έχει αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των καινοτομιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Αυτές οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν σημαντικές επιπτώσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, οδηγώντας σε γενική επιτάχυνση του ρυθμού τεχνολογικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε σημειώνονται μεγάλες αλλαγές στην εργασία, στο περιεχόμενό της, στην οργάνωση και στον σχεδιασμό της, καθώς και στη ρύθμιση και στην προστασία της. Ως αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών, τα όρια μεταξύ διαφορετικών πτυχών της εργασίας αλλά και μεταξύ της εργασίας, της απασχόλησης και της εξωεπαγγελματικής δραστηριότητας είναι συχνά ασαφή.

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Watch the webinar - #EurofoundLIVE: Regulating platform work – The EU’s big balancing act

Eurofound organised a #EurofoundLIVE webinar debate on the need to regulate platform work. The event took place on 28...

Regulating platform work in Europe: A work in progress

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention,...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...
Top

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται πρόσβαση σε γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την αποτελεσματική ρύθμιση, τους τρόπους διασφάλισης της κοινωνικής προστασίας υπό την ευρύτερη έννοιά της και την εξισορρόπηση των αιτημάτων επιχειρήσεων, κοινωνιώνRead more

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται πρόσβαση σε γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την αποτελεσματική ρύθμιση, τους τρόπους διασφάλισης της κοινωνικής προστασίας υπό την ευρύτερη έννοιά της και την εξισορρόπηση των αιτημάτων επιχειρήσεων, κοινωνιών και ατόμων για εκμετάλλευση των σημαντικών δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το 2015 τη στρατηγική της για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρώπη, αναδεικνύοντάς την ως μία από τις πολιτικές της προτεραιότητες. Η στρατηγική αυτή μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακές ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και σκοπός της είναι να ενισχυθεί η θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στην ψηφιακή οικονομία. Οι στόχοι της είναι η αύξηση της πρόσβασης σε πληροφορίες, η δημιουργία θέσεων εργασίας για τα άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες και ο μετασχηματισμός των δημόσιων υπηρεσιών.  Καθώς η συνεργατική οικονομία επεκτείνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη λήψη επαρκών μέτρων προστασίας. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε 2016 σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία, η Επιτροπή διευκρινίζει τους κανόνες και τις συστάσεις πολιτικής στον τομέα αυτό για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη.

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound εξετάζει τις ευρύτερες επιπτώσεις που έχουν για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τη ρύθμιση της απασχόλησης και άλλα ζητήματα η αυξανόμενη κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών για την αγορά εργασίας.

Διερευνάται ο αντίκτυπος στην απασχόληση από τις τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα στον τομέα των υπηρεσιών. Το Eurofound εξετάζει επίσης τις επιπτώσεις της οικονομίας των πλατφορμών, και ειδικότερα της πληθεργασίας (crowd employment) για την αγορά εργασίας. Επιπλέον, συνεχίζεται η έρευνα σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των μετακινούμενων εργαζομένων βάσει ΤΠΕ.

Η φύση της εργασίας και της απασχόλησης στην ψηφιακή εποχή θα διερευνηθεί με έμφαση:

Βασικές συνεισφορές

Σε κοινή έκθεση που καταρτίστηκε με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την εργασία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, εξετάστηκε ο αντίκτυπος της τηλεργασίας και της κινητής εργασίας βάσει ΤΠΕ σε επιλεγμένες πτυχές των όρων και συνθηκών εργασίας.

Η σειρά σεμιναρίων του Eurofound Foundation Seminar Series (FSS) δίνει την ευκαιρία σε κυβερνήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες να συζητήσουν την εξέλιξη των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ καθώς και των πολιτικών της για την απασχόληση και την εργασία. Το 2016, η FSS εστίασε στις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην εργασία και στην ανάπτυξη εθνικών θεματολογίων για καλύτερη υλοποίηση των ψηφιακών αλλαγών.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Η ψηφιακή εποχή: ευκαιρίες και προκλήσεις για την εργασία και την απασχόληση

Εγγραφή
  • Publications (118)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (6)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • In 2021, Eurofound will finalise and publish its 2020 work programme research on the impact of digitisation technologies on work organisation and working conditions and launch its online flagship resource on digitalisation.

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Η ψηφιακή εποχή: ευκαιρίες και προκλήσεις για την εργασία και την απασχόληση

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.