Κατώτατες αποδοχές

10 Νοέμβριος 2021

Image of young female worker in a café

Ο όρος «κατώτατες αποδοχές» αναφέρεται σε διάφορους νομικούς περιορισμούς της ελάχιστης δυνατής αμοιβής που καταβάλλεται από τους εργοδότες στους εργαζομένους. Οι νόμιμες κατώτατες αποδοχές ρυθμίζονται βάσει νόμων ή επίσημων καταστατικών. 

Read more

Ο όρος «κατώτατες αποδοχές» αναφέρεται σε διάφορους νομικούς περιορισμούς της ελάχιστης δυνατής αμοιβής που καταβάλλεται από τους εργοδότες στους εργαζομένους. Οι νόμιμες κατώτατες αποδοχές ρυθμίζονται βάσει νόμων ή επίσημων καταστατικών. 

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Live webinar: Gender equality – It’s not all about pay

Date: 10 November 2021 - Time: 10.00 – 11.00 GMT (11.00-12.00 CET) Hot on the heels of the European Parliament’s Gender...

Minimum wage – Yet another gender divide?

While the number of employees earning the minimum wage has increased across Europe over the last decade, spurred by...

Οι κατώτατοι μισθοί το 2021: Ετήσια αναθεώρηση

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τον τρόπο καθορισμού των κατώτατων μισθών για το 2021 κατά τη διάρκεια του 2020, ενός έτους...
Top

Minimum wages infographic
Εικονογράφημα

Most EU Member States have a statutory national minimum wage in place, although its level, adjustment mechanisms and coverage vary. Some countries set collectively agreed minimum wages in sectoral agreements, while others have no statutory or formally agreed minimum wage mechanisms in place.

The EU institutions jointly proclaimed the European Pillar of Social Rights in November 2017, setting out the EU’s commitment to fair wages for workers. This includes ensuring adequate minimum wages for workers to allow them to have a decent standard of living, safeguarding the ability of the low-skilled and young workers to find employment, while also making work financially attractive.

Eurofound’s work

Eurofound provides regular updates on pay in the EU, including minimum wages in the Member States.

Key contributions

The 2017 update on minimum wages in Europe provides information on statutory minimum wage levels, how the minimum wage has been determined for 2017 and minimum wage coverage across the EU.

In a study on pay in Europe in the 21st century, Eurofound explored the implications of a hypothetical scenario of a minimum wage coordinated at EU level and set at 60% of the median national wage.

Featured: 2017 minimum wages in Europe

9 February - This article looks at minimum wage coverage across the EU in 2017, showing that 22 out of 28 EU Member States have a generally applicable statutory minimum wage in place. The level of this minimum wage varies greatly from one country to another. From the data, it can be seen that the minimum wage grew more over the year preceding 1 January 2017 than the year before.
Statutory minimum wages in the EU 2017

Data and resources

Read less
  • Publications (148)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Live webinar: Gender equality – It’s not all about pay

Συμβάν 10 Νοέμβριος 2021

Minimum wage – Yet another gender divide?

Ιστολόγιο 26 Οκτώβριος 2021

5th UNI Europa Conference

Συμβάν 27 Απρίλιος 2021

European Parliament exchange with Eurofound and EU agencies

Συμβάν 1 Φεβρουάριος 2021

New impetus to collective bargaining: Insights from the ECS

Ιστολόγιο 28 Οκτώβριος 2020

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Pilot project on minimum wages

Following a request from the European Parliament and decision from the European Commission, Eurofound will carry out a pilot project on minimum wages in the EU from 2021 to 2023. The purpose of this pilot project is to provide data and research evidence that will feed into the monitoring of the European Commission’s initiative on adequate minimum wages. The main objectives will be examined in three distinct modules:

  • Module 1: Enforcement of minimum wages and compliance – providing a measurement of compliance with minimum wage regulation and discussing the methodological and policy issues related to this measurement
  • Module 2: A database on minimum wage rates applicable to low-paid jobs – building a database on minimum wages in collective agreements
  • Module 3: Minimum tariffs in collective agreements – to verify the presence of minimum tariffs for self-employed in collective agreements