Employment and labour markets

Euroopan yritystutkimus 2019: Työntekijöiden potentiaali käyttöön työpaikan käytännöillä

Flagship report
Päivitetty
21 joulukuu 2020
Julkaistu
13 lokakuu 2020
pdf
Muodot
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • Vuoden 2019 yritystutkimus osoittaa, että yritykset voivat suunnitella työpaikan käytäntönsä niin, että niillä saadaan sekä työntekijöitä että työnantajia hyödyttäviä tuloksia. Yritykset voivat lisätä tuottavuutta ja parantaa samalla työntekijöiden työnlaatua koskevia näkökohtia yhdistämällä käytäntöjä, joilla lisätään työntekijöiden itsenäistä päätösvaltaa, edistetään työntekijöiden edustusta sekä koulutusta ja oppimista.
Read more
 • Vuoden 2019 yritystutkimus osoittaa, että yritykset voivat suunnitella työpaikan käytäntönsä niin, että niillä saadaan sekä työntekijöitä että työnantajia hyödyttäviä tuloksia. Yritykset voivat lisätä tuottavuutta ja parantaa samalla työntekijöiden työnlaatua koskevia näkökohtia yhdistämällä käytäntöjä, joilla lisätään työntekijöiden itsenäistä päätösvaltaa, edistetään työntekijöiden edustusta sekä koulutusta ja oppimista.
 • Näitä hyödyllisiä käytäntöyhdistelmiä on käytössä noin viidesosassa EU:n työpaikoista. Onnistuneista käytännöistä on esimerkkejä kaikentyyppisistä yrityksistä maasta, koosta, toimialasta tai kilpailukykystrategiasta riippumatta.
 • Menestyneimmillä yrityksillä on edistävien käytäntöjen lisäksi myös tukea antava johto.
 • Koulutus on myös tärkeä keino myönteisten tulosten saavuttamiseen työpaikalla. Useimmilla EU:n työpaikoista tarjotaan vähintään jonkin verran koulutusta ainakin joillekin työntekijöille, mutta vain harvoissa tarjotaan kokonaisvaltaisia koulutus- ja oppimismahdollisuuksia.
 • Yritykset, joilla työmarkkinavuoropuhelu on työpaikalla vahvaa, pärjäävät muita paremmin tuottavuudessa ja hyvinvoinnissa. Työpaikoilla, joilla käydään osallistavaa ja luottavaa työmarkkinavuoropuhelua, jolla on vaikutusta, on myös muita todennäköisemmin säännöllistä ja suoraa yhteistoimintaa, jonka avulla saadaan muutoksia aikaan myös käytännössä.
Read less

Yhteenveto

Tämä raportti perustuu neljänteen Euroopan yritystutkimukseen, jonka Eurofound ja Cedefop toteuttivat yhdessä vuonna 2019. Siinä kuvataan erilaisia käytäntöjä ja strategioita, joita eurooppalaisissa yrityksissä on toteutettu työn järjestämisen, henkilöstöhallinnon, osaamisen käytön ja kehittämiseRead more

Tämä raportti perustuu neljänteen Euroopan yritystutkimukseen, jonka Eurofound ja Cedefop toteuttivat yhdessä vuonna 2019. Siinä kuvataan erilaisia käytäntöjä ja strategioita, joita eurooppalaisissa yrityksissä on toteutettu työn järjestämisen, henkilöstöhallinnon, osaamisen käytön ja kehittämisen sekä työntekijöiden edustuksen osalta. Raportissa osoitetaan, miten näitä käytäntöjä yhdistetään toisiinsa ja miten niistä saatavat käytäntöyhdistelmät liittyvät kahteen työntekijöitä ja työnantajia hyödyttävään tulokseen: työhyvinvointiin ja yrityksen tuottavuuteen.

Analyysissa havaitaan, että tämän kaikkia hyödyttävän tuloksen saavuttavat todennäköisimmin yritykset, joissa yhdistyvät työntekijöiden itsenäisen päätösvallan korkea taso, tasapainoinen motivointistrategia, kokonaisvaltainen koulutus- ja oppimisstrategia, työntekijöiden runsaslukuinen osallistuminen suoraan päätöksentekoon sekä johdon tuki näille käytännöille. Johtajilla on keskeinen asema työpaikan muutosta koskevan päätöksen tekemisessä. Tämän vuoksi heille olisi tarjottava asianmukaista tukea työntekijäkeskeisten käytäntöjen, ja etenkin itsenäistä päätösvaltaa, osaamista ja työntekijöiden osallistumista koskevien käytäntöjen omaksumisen edistämiseksi. Johtajilla on myös ratkaisevan tärkeä asema muutoksen onnistumisen kannalta, koska työpaikalla toteutettavia käytäntöjä on tuettava jatkuvasti.

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  180
  Viitenumero: 
  EF20001
  ISBN: 
  978-92-897-2107-3
  Julkaisunro: 
  TJ-03-20-568-EN-N
  DOI: 
  10.2806/763770
  Catalogue info

  Euroopan yritystutkimus 2019: Työntekijöiden potentiaali käyttöön työpaikan käytännöillä

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound and Cedefop (2020), European Company Survey 2019: Workplace practices unlocking employee potential, European Company Survey 2019 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF20001EN1
  Catalogue info

  Euroopan yritystutkimus 2019: Työntekijöiden potentiaali käyttöön työpaikan käytännöillä

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Working papers

  Related working papers

  • European Company Survey 2019: Technical and fieldwork report
   Methodology annex
   13 lokakuu 2020
   Tekijä(t)
   Ipsos
   Number of pages
   131
   Viitenumero
   WPEF20011
  • European Company Survey 2019: Data editing report
   Methodology annex
   13 lokakuu 2020
   Tekijä(t)
   Ipsos
   Number of pages
   47
   Viitenumero
   WPEF20012
  • European Company Survey 2019: Translation report
   Methodology annex
   13 lokakuu 2020
   Tekijä(t)
   Ipsos
   Number of pages
   43
   Viitenumero
   WPEF20013
  • European Company Survey 2019: Sampling and weighting report
   Methodology annex
   13 lokakuu 2020
   Tekijä(t)
   Ipsos
   Number of pages
   49
   Viitenumero
   WPEF20014
  • European Company Survey 2019: Quality control report
   Methodology annex
   13 lokakuu 2020
   Tekijä(t)
   Ipsos
   Number of pages
   68
   Viitenumero
   WPEF20015
  • European Company Survey 2019: Coding report
   Methodology annex
   13 lokakuu 2020
   Tekijä(t)
   Ipsos
   Number of pages
   26
   Viitenumero
   WPEF20024
  • European Company Survey 2019: Data quality assessment
   Methodology annex
   13 lokakuu 2020
   Tekijä(t)
   Desiere, Sam; Lenaerts, Karolien
   Number of pages
   73
   Viitenumero
   WPEF19017
  • Collective agreements and bargaining coverage in the EU: A mapping of types, regulations and first findings from the European Company Survey 2019
   Working paper
   13 lokakuu 2020
   Viitenumero
   WPEF20022
 • Data

  Data visualisation

  Visualise, explore and compare EU and country data from the European Company Survey (ECS) 2019 in our interactive data visualisation tool.

  List of tables

  The ECS 2019 overview report has the following list of tables.

  Table 1: Relations between management and employees as described by the management and employee representative respondents (%)
  Table 2: Profiles of establishment types – digitalisation (%)
  Table 3: Profiles of establishment types – job complexity and autonomy (%)
  Table 4: Profiles of establishment types – recruitment (%)
  Table 5: Profiles of establishment types – workplace behaviour and motivational levers (%)
  Table 6: Involvement of the employee representative in negotiations for various pay types (%)
  Table 7: Profiles of establishment types – variable pay (%)
  Table 8: Profiles of establishment types – training and skills development (%)
  Table 9: Profiles of establishment types – direct employee participation (%)
  Table 10: Profiles of establishment types – social dialogue (%)
  Table 11: Profiles of the four groups of establishments (%)
  Table A1: Language versions created and translation approach used
  Table A2: Target and completed sample sizes
  Table A3: Employee representative types and sampling rules, by country

  List of figures

  The ECS 2019 overview report has the following list of figures.

  Figure 1: Conceptual framework for the analysis of ECS 2019
  Figure 2: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – job complexity and autonomy (z-scores)
  Figure 3: Types of establishment, by size (%)
  Figure 4: Sector of economic activity, by country (%)
  Figure 5: Years in operation, by establishment size (%)
  Figure 6: Prevalence of three human resources challenges, by establishment size (%)
  Figure 7: Profitability and profit expectation in 2018 (%)
  Figure 8: Change in production volume and expected employment growth (%)
  Figure 9: Workplace well-being and establishment performance, by country (z-scores)
  Figure 10: Workplace well-being and establishment performance, by sector and establishment size (z-scores)
  Figure 11: Establishment type – digitalisation, by country (%)
  Figure 12: Establishment type – digitalisation, by sector and establishment size (%)
  Figure 13: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – digitalisation (z-scores)
  Figure 14: Levels of innovation, by country (%)
  Figure 15: Introduction of innovation to the establishment and to the market, by sector and establishment size (%)
  Figure 16: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – innovation (z-scores)
  Figure 17: Degree of product market competition, by country (%)
  Figure 18: Degree of demand predictability, by country (%)
  Figure 19: Dominant product market strategy, by country (%)
  Figure 20: Dominant product market strategy, by sector (%)
  Figure 21: Market competitiveness, by dominant product market strategy (%)
  Figure 22: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – product market strategy (z­-scores)
  Figure 23: Collaboration and outsourcing according to activity, by sector (%)
  Figure 24: Collaboration and outsourcing, by country (%)
  Figure 25: Collaboration and outsourcing, by sector and establishment size and type (%)
  Figure 26: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – collaboration and outsourcing (z-scores)
  Figure 27: Forms of teamwork, by sector and establishment size (%)
  Figure 28: Establishment type – job complexity and autonomy, by country (%)
  Figure 29: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – job complexity and autonomy (z-scores)
  Figure 30: Establishment type – job complexity and autonomy, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 31: Proportion of employees with a fixed-term contract, by country (%)
  Figure 32: Proportion of employees with a fixed-term contract, by sector and establishment size (%)
  Figure 33: Workplace well-being and establishment performance, by proportion of employees with a fixed-term contract (z-scores)
  Figure 34: Proportion of employees with a part-time contract, by country (%)
  Figure 35: Proportion of employees with a part-time contract, by sector and establishment size (%)
  Figure 36: Workplace well-being and establishment performance, by proportion of employees with a part-time contract (z-scores)
  Figure 37: Establishment type – recruitment, by country (%)
  Figure 38: Establishment type – recruitment, by sector and establishment size (%)
  Figure 39: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – recruitment (z-scores)
  Figure 40: Establishment type – recruitment, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 41: Importance of discretionary helping behaviour, by country (%)
  Figure 42: Importance of willingness to stay longer when the work requires it, by country (%)
  Figure 43: Importance of making suggestions for improvements, by country (%)
  Figure 44: Proportion of establishments using different motivational levers, by frequency of use (%)
  Figure 45: Establishment type – workplace behaviour and motivational levers, by country (%)
  Figure 46: Establishment type – workplace behaviour and motivational levers, by sector and establishment size (%)
  Figure 47: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – workplace behaviour and motivational levers (z-scores)
  Figure 48: Establishment type – workplace behaviour and motivational levers, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 49: Establishment type – variable pay, by country (%)
  Figure 50: Establishment type – variable pay, by sector and establishment size (%)
  Figure 51: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – variable pay (z-scores)
  Figure 52: Establishment type – variable pay, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 53: Skills match of employees, by country (%)
  Figure 54: Speed of change in skills requirements, by country (%)
  Figure 55: Proportion of employees in jobs requiring continuous training, by country (%)
  Figure 56: Proportion of employees in jobs offering limited learning opportunities, by country (%)
  Figure 57: Dominant skills development strategy, by country (%)
  Figure 58: Proportion of employees who received training during paid working time, by country (%)
  Figure 59: Proportion of employees who received on-the-job training, by country (%)
  Figure 60: Involvement of the employee representatives in matters concerning training (%)
  Figure 61: Perceived importance of training, by country (%)
  Figure 62: Establishment type – training and skills development, by country (%)
  Figure 63: Establishment type – training and skills development, by sector and establishment size (%)
  Figure 64: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – training and skills development (z-scores)
  Figure 65: Establishment type – training and skills development, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 66: Prevalence of tools for engaging with employees and their frequency of use (%)
  Figure 67: Areas of employee influence on management decisions, by extent of influence (%)
  Figure 68: Establishment type – direct employee participation, by country (%)
  Figure 69: Establishment type – direct employee participation, by sector and establishment size (%)
  Figure 70: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – direct employee participation (z-scores)
  Figure 71: Establishment type – direct employee participation, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 72: Presence of official structures for employee representation, by country and establishment size (%)
  Figure 73: Configurations of employee representation structures (%)
  Figure 74: Establishments with employee and employer representation, by country (%)
  Figure 75: Establishments where the wages of any employees were set by collective bargaining, by country (%)
  Figure 76: Opinions of employee representatives about management (%)
  Figure 77: Level of influence of the employee representative on management decisions (%)
  Figure 78: Establishment type – social dialogue, by country (%)
  Figure 79: Establishment type – social dialogue, by sector and establishment size (%)
  Figure 80: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – social dialogue (z-scores)
  Figure 81: Establishment type – social dialogue, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 82: Establishment type – social dialogue, by establishment type – direct participation (%)
  Figure 83: Groups of establishments, by country (%)
  Figure 84: Groups of establishments, by sector and establishment size (%)
  Figure 85: Workplace well-being and establishment performance, by establishment group (z-scores)
  Figure 86: Relative workplace well-being and establishment performance within each establishment group (%)
  Figure 87: Groups of establishments, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure A1 shows the rates for all countries in the survey
  Figure A2: Screener success rate (contact details obtained), conversion rate and overall yield rate – employee representative respondents (%)

  Customised reports

  To show appreciation for the time the ECS 2019 management respondents invested in filling out the questionnaire, Eurofound and Cedefop offered to generate a customised report for their establishment.

  The reports are generated automatically, and compare the establishment with other establishments in the same country, size category and sector. They include information on market characteristics, product market strategy, innovation, establishment performance, workplace relations, and human resources challenges.

  Over 13,000 respondents requested to receive such a customised report. Upon finalisation of the dataset the at the end of 2019, the reports were generated, and they were distributed to respondents in the beginning of 2020.

 • Questionnaires

  Reader-friendly versions of the source questionnaires are available:

  Language versions

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti