Living conditions and quality of life

Hoitopalvelujen saatavuus: varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito

Report
Julkaistu
8 lokakuu 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lataa

Keskeiset havainnot

 • On tarkasteltava ongelmia, ei vain täyttämättömiä tarpeita. Ihmiset saattavat saada hoitotarpeensa täytetyksi, mutta kokevat hankaluuksia prosessin eri vaiheissa.
Read more
 • On tarkasteltava ongelmia, ei vain täyttämättömiä tarpeita. Ihmiset saattavat saada hoitotarpeensa täytetyksi, mutta kokevat hankaluuksia prosessin eri vaiheissa.
 • Hinta on suurin este, mutta sen aiheuttamaa ongelmaa ei ratkaista hoitokustannusten vähentämisellä, jos kotitalouden tuloja ja menoja ei oteta laajemmin huomioon.
 • Jotta oikeus hoidon saamiseen voidaan todella toteuttaa, on tärkeää keskittyä ongelmien syiden moninaisiin ulottuvuuksiin koko prosessin laajuudelta tarpeiden määrittämisestä ja niiden täyttämisestä kotitalouksiin, rakenteisiin ja yhteiskuntaan liittyviin tekijöihin puuttumiseen asti.
 • Monet ihmiset eivät käytä varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon tai pitkäaikaishoidon palveluja, koska heillä on käytössä epävirallisia hoitojärjestelyjä. He voisivat kuitenkin hyötyä näistä palveluista, jos ne olisivat edullisempia, yksilöllisempiä tai laadukkaampia.
 • Taloudellisten takaiskujen sietokykyä voidaan lisätä vähentämällä terveydenhuollon saatavuuden riippuvuutta tuloista ja työllisyydestä.
Read less

Yhteenveto

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa korostetaan oikeutta laadukkaisiin hoitopalveluihin. Tässä raportissa keskitytään kolmeen hoitotoiminnan muotoon: varhaiskasvatukseen, terveydenhuoltoon ja pitkäaikaishoitoon. On osoitettu, että näiden palvelujen saatavuudella autetaan vähentämään epätasRead more

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa korostetaan oikeutta laadukkaisiin hoitopalveluihin. Tässä raportissa keskitytään kolmeen hoitotoiminnan muotoon: varhaiskasvatukseen, terveydenhuoltoon ja pitkäaikaishoitoon. On osoitettu, että näiden palvelujen saatavuudella autetaan vähentämään epätasa-arvoa kaikissa elinkaaren vaiheissa ja edistetään naisten ja vammaisten henkilöiden tasa-arvon saavuttamista. Raportissa hyödynnetään Eurofoundin yhteyshenkilöiden verkostolta saatuja tietoja ja Eurofoundin omaa tutkimusta. Siinä tehdään yleiskatsaus nykyiseen tilanteeseen EU:n eri jäsenvaltioissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä käsitellään palvelujen käytön esteitä ja eroja niiden saatavuuden kannalta eri väestöryhmien välillä EU:ssa. Siinä keskitytään erityisesti kolmeen alueeseen, joilla palvelujen saatavuutta voidaan parantaa: vammaisten ja erityisopetusta tarvitsevien lasten varhaiskasvatukseen, sähköiseen terveydenhuoltoon ja tilapäishoitoon.

Read less

Formats and languages

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  88
  Viitenumero: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Julkaisunro: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Hoitopalvelujen saatavuus: varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Hoitopalvelujen saatavuus: varhaiskasvatus, terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Ladattavissa 22 kielellä

  Lataa
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Tutkimuksiin, jotka on tehty ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 ja jotka julkaistaan tämän ajankohdan jälkeen, voi sisältyä tietoa, joka koskee EU:n 28 jäsenvaltiota. Tämän ajankohdan jälkeen tutkimuksissa otetaan huomioon vain EU:n 27 jäsenvaltiota (ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa), ellei toisin mainita.

Tässä raportissa esitetään tulokset tutkimuksesta, joka tehtiin ennen covid-19-epidemian puhkeamista Euroopassa helmikuussa 2020. Siksi tuloksissa ei oteta huomioon epidemian vaikutuksia.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti