COVID-19

Eläminen, työskentely ja covid-19: Ensimmäisiä tuloksia – huhtikuu 2020

Report
Julkaistu
6 toukokuu 2020
pdf
Muodot
Tekijä(t): 
Eurofound

Keskeiset havainnot

 • Pandemian pahiten koettelemissa maissa vaikutusta hyvinvointiin pidetään huomattavimpana. Joistakin maista saadut tulokset ovat erityisen silmiinpistäviä, ja esimerkiksi Ranskassa tyytyväisyys omaan elämään on tällä hetkellä alhaisimmillaan verrattuna ennen kriisiä tehtyihin tutkimuksiin.
Read more
 • Pandemian pahiten koettelemissa maissa vaikutusta hyvinvointiin pidetään huomattavimpana. Joistakin maista saadut tulokset ovat erityisen silmiinpistäviä, ja esimerkiksi Ranskassa tyytyväisyys omaan elämään on tällä hetkellä alhaisimmillaan verrattuna ennen kriisiä tehtyihin tutkimuksiin.
 • Yli puolet eurooppalaisista on huolissaan tulevaisuudestaan covid-19-kriisin takia. Vain 45 prosenttia suhtautuu tulevaisuuteen optimistisesti. Toisin kuin ennen pandemiaa tehdyissä kyselytutkimuksissa optimismi on laskenut alle EU:n keskiarvon Ranskassa, Belgiassa, Italiassa ja Kreikassa.
 • Eurooppalaiset kertovat luottavansa hyvin vähän EU:hun ja sen jäsenvaltioiden hallituksiin, etenkin useissa perinteisesti EU-myönteisissä jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa . Tämä tuo esiin perustavanlaatuisia kysymyksiä toimista, joihin EU:n on katsottu ryhtyneen kriisin aikana.
 • Yli neljännes vastaajista koko EU:n alueella ilmoittaa menettäneensä tähän mennessä työnsä joko tilapäisesti (23 %) tai pysyvästi (5 %) . Tämä koskee eniten nuoria miehiä. Työaikaa on lyhennetty 50 prosentilla eurooppalaisista palkansaajista. Tätä on tapahtunut etenkin Romaniassa, Italiassa, Ranskassa, Kyproksella ja Kreikassa. Pohjoismaat ovat ilmoittaneet vähäisimmistä työaikojen lyhennyksistä.
 • Lähes 40 prosenttia eurooppalaisista ilmoittaa taloudellisen tilanteensa olevan nyt huonompi kuin ennen pandemiaa . Määrä on kaksinkertaistunut kriisiä edeltäneestä tilanteesta. Melkein puolet vastaajista kertoo, ettei heidän kotitaloutensa tule taloudellisesti toimeen, ja yli puolet ilmoittaa, ettei pysty säilyttämään elintasoaan kolmea kuukautta pitempään ilman tuloja. Tilanne on vielä hankalampi 75 prosentilla sellaisista työttömistä, jotka eivät tule toimeen yli kolmea kuukautta. Heistä 82 prosenttia kertoo kotitaloudellaan olevan vaikeuksia saada rahat riittämään.
Read less

Yhteenveto

Uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-pandemia muutti ihmisten elämää radikaalisti eri puolilla maailmaa vain muutamassa viikossa. Sen lisäksi, että suorat vaikutukset covid-19-virukseen sairastuneiden ihmisten terveyteen ovat vakavia, pandemian seuraukset ihmisten elin- ja työskentelytapoihinRead more

Uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-pandemia muutti ihmisten elämää radikaalisti eri puolilla maailmaa vain muutamassa viikossa. Sen lisäksi, että suorat vaikutukset covid-19-virukseen sairastuneiden ihmisten terveyteen ovat vakavia, pandemian seuraukset ihmisten elin- ja työskentelytapoihin ovat merkittävät, ja ne vaikuttavat perustavanlaatuisella tavalla fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Kriisin välittömien taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten selvittämiseksi Eurofound käynnisti 9. huhtikuuta laajamittaisen kyselytutkimuksen, johon kerätty aineistoa verkossa Euroopan unionin alueella ja sen ulkopuolella. Eläminen, työskentely ja covid-19 (Living, working and COVID-19) ‑tutkimuksen tavoitteena on tarkastella pandemian vaikutuksia eurooppalaisten hyvinvointiin, työhön ja etätyöhön sekä taloudelliseen tilanteeseen. Kyselytutkimus käsittää monia erilaisia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä ihmisille eri ikäryhmissä ja elämäntilanteissa. Suurin osa kysymyksistä pohjautuu Eurofoundin Euroopan elämänlaatututkimukseen (EQLS) ja Euroopan työolotutkimukseen (EWCS). Osa kysymyksistä on uusia tai otettu muokattuina muista lähteistä, kuten EU:n tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC).

Read less

Muodot

 • Raportti

  Sivujen lukumäärä: 
  11
  Viitenumero: 
  EF20058
  Catalogue info

  Eläminen, työskentely ja covid-19: Ensimmäisiä tuloksia – huhtikuu 2020

  Tekijä(t): 
  Eurofound

  Muodot

  Viittaa tähän julkaisuun: 

  Eurofound (2020), Living, working and COVID-19: First findings – April 2020, Dublin. 

 • Data

  List of figures:

  Figure 1: Respondents’ life satisfaction by country
  Figure 2: Respondents’ optimism about their future by country (%)
  Figure 3: WHO-5 mental well-being index by country
  Figure 4: Trust in the European Union by country
  Figure 5: Trust in the healthcare system by country
  Figure 6: Changes in working time during the COVID-19 pandemic by country (%)
  Figure 7: Proportion of workers who started teleworking as a result of COVID-19 by country (%)
  Figure 8: Uptake of telework and decrease in working time by country (%)
  Figure 9: Work–life conflict dimensions, by gender, EU27 (%)
  Figure 10: Work–life conflict dimensions, by type of household, EU27 (%)  
  Figure 11: Respondents’ financial situation three months ago and in three months’ time by country* (%)
  Figure 12: Proportion of respondents with no savings or who can only maintain current living standards without income for less than three months by employment status, EU27 (%)
  Figure 13: Proportion of respondents with financial insecurities, EU27 (%)
  Figure 14: Difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)
  Figure 15: Proportion of respondents reporting household arrears, by employment status, EU27 (%)
  Figure 16: Risk of losing home, EU27 (%)

 • Final report

  You can sign up to receive a copy of the final e-survey analysis Living, working and COVID-19 in September 2020.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti