Suirbhéanna ar Dhálaí Oibre san Eoraip (EWCS)

Ó seoladh é i 1990 tá forbhreathnú ar na dálaí oibre san Eoraip curtha ar fáil ag an Suirbhé ar Dhálaí Oibre san Eoraip d'fhonn:

 • Dálaí oibre na bhfostaithe agus na ndaoine féinfhostaithe araon a mheas agus a chainníochtú ar fud na hEorpa ar bhonn comhchuibhithe
 • Caidrimh idir ghnéithe éagsúla de dhálaí oibre a anailísiú
 • Grúpaí i mbaol agus ábhair imní a aithint mar aon le dul chun cinn
 • Treochtaí a mhonatóiriú trí tháscairí aonchineálacha a sholáthar ar na saincheisteanna seo
 • Cur le forbairt bheartais na hEorpa

Tá scóip an cheistneora suirbhé leathnaithe go suntasach ón gcéad eagrán, agus é mar aidhm íomhá chuimsitheach a chruthú d'fhíorshaol na bhfear agus na mban i mbun oibre. Bhí príomhshruthú inscne ina ábhar imní tábhachtach in athbhreithnithe úrnua ar an gceistneoir.

I measc na dtéamaí arna gclúdach inniu tá stádas fostaíochta, eagrúcháin agus fad an ama oibre, eagrúchán oibre, foghlaim agus oiliúint, fachtóirí riosca fisiciúla agus síceasóisialta, sláinte agus sábháilteacht, cothromaíocht oibre-saoil, rannpháirtíocht oibrithe, tuilleamh agus slándáil airgeadais, chomh maith le hobair agus sláinte.

Tá agallamh duine le duine curtha ar shampla randamach d'oibrithe (fostaithe agus daoine féinfhostaithe) i ngach babhta. I ndiaidh méaduithe na hEorpa tá clúdach geografach an tsuirbhé tar éis leathnú:

 • Rinneadh an chéad EWCS i 1990/1991: rinneadh suirbhé ar oibrithe sa CE12
 • An dara EWCS i 1995/1996: rinneadh suirbhé ar oibrithe san AE15
 • An tríú EWCS in 2000: rinneadh suirbhé ar an AE15 agus ar an Iorua sa chéad chéim, agus ansin in 2001 leathnaíodh an suirbhé chun an 12 Ballstát "nua" a chur san áireamh, mar aon leis an Tuirc in 2002 mar chuid den dara céim
 • An ceathrú EWCS in 2005: AE27, mar aon leis an Iorua, an Chróit, an Tuirc agus an Eilvéis
 • Rinneadh an obair allamuigh don chúigiú EWCS idir Eanáir agus Meitheamh 2010, agus cuireadh agallamh ar thart ar 44,000 oibrí san AE27, san Iorua, sa Chróit, in Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, sa Tuirc, san Albáin, i Montainéagró agus sa Chosaiv.
 • Chlúdaigh an séú suirbhé, in 2015, na 28 Ballstát AE, na cúig thír is iarrthóirí san AE (an Albáin, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, Montainéagró, an tSeirbia, agus an Tuirc), chomh maith leis an Eilvéis agus an Iorua.
 • Seachtú EWCS in 2020: suirbhé ar oibrithe san Aontas Eorpach, an Iorua, an Eilvéis, an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an Chosaiv, an Mhacadóin Thuaidh, Montainéagró, an tSeirbia agus an Tuirc.