Industrijski odnosi

23 siječnja 2023

Sindikati, organizacije poslodavaca i javne vlasti imaju ulogu u upravljanju radnim odnosom. Oni su povezani dijelovi u sustavu koji djeluje na europskoj, nacionalnoj, sektorskoj, regionalnoj razini te na razini poduzeća.Read more

Sindikati, organizacije poslodavaca i javne vlasti imaju ulogu u upravljanju radnim odnosom. Oni su povezani dijelovi u sustavu koji djeluje na europskoj, nacionalnoj, sektorskoj, regionalnoj razini te na razini poduzeća. Posljednjih godina, kako se tehnologija i oblici rada razvijaju u ekonomskom okruženju koje se stalno mijenja, sustavi industrijskih odnosa suočili su se s ključnim izazovima.

U tom je kontekstu Europska komisija 2015. pokrenula „novi početak” za europski socijalni dijalog. U zajedničkoj izjavi u lipnju 2016. Komisija, Vijeće Europske unije i socijalni partneri naglasili su njegovu ključnu ulogu kao značajne komponente zapošljavanja i donošenja socijalne politike u EU-u.

Read less

Nedavna ažuriranja

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...
Top

Rad Eurofounda

Read more

Rad Eurofounda

Tijekom 40 godina Eurofound se razvio u ključno središte stručnosti za praćenje i analizu trendova u industrijskim odnosima. To uključuje vezu između socijalnog dijaloga na europskoj i nacionalnoj razini. Oslanjajući se na znanje svoje mreže europskih dopisnika u 28 država članica EU-a i Norveškoj, Eurofound prati događanja u svim državama članicama, kao i u Europi u cjelini. 

Ključni doprinosi

Eurofound izrađuje niz komparativnih analiza, članaka i studija slučaja diljem EU28 i Norveške na području industrijskih odnosa te redovito ažurira baze podataka o povezanim temama.

Nedavnim istraživanjem mapiraju se i razmatraju ključne dimenzije i pokazatelji koji su relevantni za sustave industrijskih odnosa u Europi u 21. stoljeću. Drugom temom istraživanja ispituje se kako su socijalni partneri u EU i Norveškoj istražili nove teme, alate i inovativne pristupe kako bi odgovorili na mnogo novih političkih, pravnih i socijalnih izazova koji su nastali posljednjih godina.

Plaća i radno vrijeme i dalje su područja od velikog interesa i preispitiuju se svake godine. Jedan je dio nedavnog ažuriranja plaća usmjeren na zakonske minimalne razine plaća diljem EU-a, dok se drugi odnosi na kolektivno pregovaranje o plaćama.

Od 2006. Eurofound provodi istraživanja o reprezentativnosti europskih sektorskih organizacija socijalnog partnerstva, kako je odredila Europska komisija.

Izvori

Izvješćivanje o promjenama radnog vijeka

Eurofound pruža sustavne i usporedive podatke o nacionalnim sustavima industrijskih odnosa i promjenama radnog vijeka putem alata za praćenje i izvješćivanje na temelju doprinosa svoje mreže europskih dopisnika diljem 28 država članica i Norveške

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (2298)
 • Data
 • Ongoing work (2)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor