Industrijski odnosi

07 October 2019

Sindikati, organizacije poslodavaca i javne vlasti imaju ulogu u upravljanju radnim odnosom. Oni su povezani dijelovi u sustavu koji djeluje na europskoj, nacionalnoj, sektorskoj, regionalnoj razini te na razini poduzeća. Posljednjih godina, kako se tehnologija i oblici rada razvijaju u ekonomskom okruženju koje se stalno mijenja, sustavi industrijskih odnosa suočili su se s ključnim izazovima.

U tom je kontekstu Europska komisija 2015. pokrenula „novi početak” za europski socijalni dijalog. U zajedničkoj izjavi u lipnju 2016. Komisija, Vijeće Europske unije i socijalni partneri naglasili su njegovu ključnu ulogu kao značajne komponente zapošljavanja i donošenja socijalne politike u EU-u.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Industrijski odnosi

Rad Eurofounda

Tijekom 40 godina Eurofound se razvio u ključno središte stručnosti za praćenje i analizu trendova u industrijskim odnosima. To uključuje vezu između socijalnog dijaloga na europskoj i nacionalnoj razini. Oslanjajući se na znanje svoje mreže europskih dopisnika u 28 država članica EU-a i Norveškoj, Eurofound prati događanja u svim državama članicama, kao i u Europi u cjelini. 

Ključni doprinosi

Eurofound izrađuje niz komparativnih analiza, članaka i studija slučaja diljem EU28 i Norveške na području industrijskih odnosa te redovito ažurira baze podataka o povezanim temama.

Nedavnim istraživanjem mapiraju se i razmatraju ključne dimenzije i pokazatelji koji su relevantni za sustave industrijskih odnosa u Europi u 21. stoljeću. Drugom temom istraživanja ispituje se kako su socijalni partneri u EU i Norveškoj istražili nove teme, alate i inovativne pristupe kako bi odgovorili na mnogo novih političkih, pravnih i socijalnih izazova koji su nastali posljednjih godina.

Plaća i radno vrijeme i dalje su područja od velikog interesa i preispitiuju se svake godine. Jedan je dio nedavnog ažuriranja plaća usmjeren na zakonske minimalne razine plaća diljem EU-a, dok se drugi odnosi na kolektivno pregovaranje o plaćama.

Od 2006. Eurofound provodi istraživanja o reprezentativnosti europskih sektorskih organizacija socijalnog partnerstva, kako je odredila Europska komisija.

Izvori

Izvješćivanje o promjenama radnog vijeka

Eurofound pruža sustavne i usporedive podatke o nacionalnim sustavima industrijskih odnosa i promjenama radnog vijeka putem alata za praćenje i izvješćivanje na temelju doprinosa svoje mreže europskih dopisnika diljem 28 država članica i Norveške

 

Ongoing work

Current work covers:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor

Highlights (19)

Svi (2168)

Publications (407)

Articles (1675)

News (69)

Events (17)