Promicanje socijalne kohezije i konvergencije

3 ožujka 2022

Promicanje socijalne kohezije i konvergencije jedna je od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. – Read more

Promicanje socijalne kohezije i konvergencije jedna je od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. – 2024. Eurofound će nastaviti djelovati kao centar stručnosti u pogledu praćenja i analize ključnih trendova i odrednica za postizanje uzlazne konvergencije u području životnih i radnih uvjeta te jačanje gospodarske i socijalne kohezije u EU-u. Pandemija bolesti COVID-19 donijela je dosad nezabilježene izazove za gospodarsku i socijalnu otpornost EU-a te je istaknula krhkost ostvarenog napretka u pogledu konvergencije.

Eurofound će tijekom sljedeće četiri godine pružati važan uvid u izazove i izglede u području socijalne kohezije i konvergencije u EU-u te će pomoći u osiguravanju toga da gospodarstva i društva država članica budu otporna na šokove u budućnosti. Eurofound će svoje djelovanje temeljiti na djelovanju u području uzlazne konvergencije iz prethodnih godina, a usmjerit će se na moguću pojavu novih nejednakosti među građanima i rješavanje sve većih poteškoća u ostvarivanju socijalne kohezije uzrokovanih krizom. Agencija će redovito izvješćivati o trendovima u području uzlazne konvergencije kad je riječ o društveno-gospodarskoj dimenziji te dimenzijama navedenima u europskom stupu socijalnih prava na razini država članica i na regionalnoj razini, pri čemu će podatke EU-a uspoređivati s podatcima drugih razvijenih zemalja.

U okviru istraživanja pokretača i posljedica gospodarske i socijalne konvergencije Eurofound će obratiti pozornost na niz čimbenika: socijalna ulaganja, okvire za mobilnost i institucionalne okvire, propise, sustave socijalne skrbi, kvalitetu institucija i javne usluge socijalni dijalog i strukturne reforme. Istraživanjem će se ispitati djelotvornost odgovora EU-a na pandemiju u kontekstu gospodarske i socijalne konvergencije. Razmotrit će se i stanje u europodručju te će se posebna pozornost obratiti na utjecaj postupaka u okviru radnih odnosa na konvergenciju.

Eurofound će istražiti pokretače socijalne kohezije u Europskoj uniji i trendove u tom području, ponajprije tako što će ispitati kako je pandemija bolesti COVID-19 istaknula postojeće nejednakosti ili potaknula pojavu novih nejednakosti koje utječu na društvo u širem smislu ili na određene skupine građana. Analiza će biti usmjerena na gospodarske, socijalne i zdravstvene nejednakosti, i na tržištu rada i u pogledu pristupa ključnim proizvodima i uslugama kao što su zdravstvena zaštita , smještaj, obrazovanje i socijalna zaštita . Proučit će se veza između nejednakosti, povjerenja u institucije i nezadovoljstva. Druga područja od interesa uključuju migracije , integraciju i društvene napetosti.

Rezultati dobiveni na temelju aktivnosti istraživanja pridonijet će radu različitih službi Europske komisije, Odbora za zapošljavanje, Odbora za socijalnu zaštitu, Gospodarskog i financijskog odbora, Vijeća i Europskog parlamenta, među ostalim u vezi s europskim semestrom.

Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 vratila je koncept uzlazne konvergencije u središte političkih rasprava... Uzlazna konvergencija važna je za stabilnost Unije. Neispunjenje obećanja o uzlaznoj konvergenciji moglo bi ugroziti funkcioniranje Unije i stvoriti političko nezadovoljstvo projektom Europske unije.

Massimiliano Mascherini, voditelj Jedinice za socijalnu politiku

Read less

Nedavna ažuriranja

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promicanje socijalne kohezije i konvergencije

Prijavi se

Razmatranje prioriteta dionika

Top

Eurofound svojim istraživanjem nastoji pomoći u provedbi mjera politike za potporu održivoj uzlaznoj gospodarskoj i socijalnoj konvergenciji, smanjenju višedimenzionalnih nejednakosti i razvoju inicijativa za jačanje socijalne kohezije, čime se pridonosi rješavanju izazova uzrokovanih bolešćuRead more

Eurofound svojim istraživanjem nastoji pomoći u provedbi mjera politike za potporu održivoj uzlaznoj gospodarskoj i socijalnoj konvergenciji, smanjenju višedimenzionalnih nejednakosti i razvoju inicijativa za jačanje socijalne kohezije, čime se pridonosi rješavanju izazova uzrokovanih bolešću COVID-19 s kojima se suočavaju EU i države članice. Istraživanjem programâ oporavka od pandemije na europskoj razini i njihova učinka na gospodarsku i socijalnu konvergenciju Eurofound nastoji informirati oblikovatelje politika o načinima promicanja konvergencije i djelotvornosti različitih inicijativa. Istraživanjima u području socijalne kohezije nastoji se unaprijediti rasprava o načinima promicanja politika usmjerenih na pravednije i uključivije društvo.

Program rada Agencije usklađen je s političkim smjernicama Europske komisije za sljedeće četiri godine, čime se izravno pridonosi nizu ključnih područja politika usmjerenih na stvaranje snažne socijalne Europe. Konkretno, istraživanje se nadovezuje na cilj postizanja održive gospodarske i socijalne konvergencije na razini EU-a te će se njime nastojati podržati rasprava o europskom stupu socijalnih prava, njegovoj provedbi i ulozi u praćenju te o reformi ekonomske i monetarne unije. Zaključci o povjerenju mogu pridonijeti inicijativama povezanima s raspravom o budućnosti Europe.

  •  
Read less

Ključne poruke u pogledu politike

Top

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u tom području.

Read more

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u tom području.

  • Održiva gospodarska i socijalna konvergencija ključna je za trajnu stabilnost Europe i zahtijeva integrirani europski pristup.
  • Različiti gospodarski i socijalni rezultati među državama članicama ugrožavaju zajedničko blagostanje i dostojne životne i radne uvjete te je stoga ključno pratiti trendove u području konvergencije u EU-u i provoditi politike kojima bi se izbjegla odstupanja među državama.
  • Prije pandemije bolesti COVID-19 Europa je zabilježila šest godina neprekinutog gospodarskog rasta, tijekom kojih su neutralizirane posljedice krize iz 2008. te je uočena uzlazna konvergencija u područjima kao što su zapošljavanje i rizik od siromaštva. No nisu sve države članice ostvarile jednak rast, a regionalne su se razlike povećale.
  • Pandemija bolesti COVID-19 mogla bi dodatno povećati nejednakosti među državama članicama i među socioekonomskim skupinama. Pokazat će u kojoj su mjeri države članice gospodarski i socijalno otporne kada se suočavaju s opasnošću od većih gospodarskih i socijalnih razlika u Europskoj uniji. Te sve veće razlike mogu utjecati i na stabilnost EU-a te se njima naglašava potreba da se u potpunosti provede europski stup socijalnih prava i da se o tim mjerama jasno informira građane EU-a.
  • Održavanje povjerenja građana u nacionalne i europske institucije u vrijeme krize mora i dalje biti od ključne važnosti jer poštovanje mjera kontrole širenja bolesti COVID-19 uvelike ovisi o razini povjerenja u institucije i znanstvene savjete. Povećanje razine povjerenja u institucije o kojem su izvijestili ispitanici koji su ostvarili korist od mjera potpore isto tako šalje jasnu poruku nacionalnim vladama i EU-u.
Read less

Postojeća istraživanja i istraživanja u tijeku

Top

Eurofound će tijekom 2021. nastaviti istraživati utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na gospodarsku i socijalnu konvergenciju te na gospodarske i socijalne nejednakosti u Europi, pri čemu će se usmjeriti na područja dohotka, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstRead more

Eurofound će tijekom 2021. nastaviti istraživati utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na gospodarsku i socijalnu konvergenciju te na gospodarske i socijalne nejednakosti u Europi, pri čemu će se usmjeriti na područja dohotka, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstva. Redovito će pružati ažurirane informacije o uzlaznoj konvergenciji na europskoj i regionalnoj razini u dimenzijama navedenima u europskom stupu socijalnih prava i njemu priloženom pregledu socijalnih pokazatelja.

Uz pridavanje posebne pozornosti geografskim razlikama i učinku bolesti COVID-19, Eurofoundovim istraživanjem istražit će se pokretači uzlazne konvergencije i socijalne kohezije. Preispitat će se učinak programâ oporavka i politika na jačanje otpornosti, promicanje održive uzlazne konvergencije i podršku smanjenju nejednakosti.

Eurofound će istražiti i promjene u pogledu socijalne kohezije u Europi tijekom vremena. Osim toga, na temelju podataka iz internetske ankete pod nazivom Život, posao i COVID-19 istražit će se utjecaj pandemije na socijalnu koheziju i povjerenje u različitim društvenim skupinama, a rezultati će se usporediti na razini država članica kako bi se uputilo na sličnosti i razlike.

Naposljetku, u okviru aktivnosti istražit će se utječu li i kako postupci u okviru radnih odnosa, posebno kolektivno pregovaranje, na konvergenciju nekih ishoda, npr. kad je riječ o plaćama i radnom vremenu.

Internetski repozitorij za praćenje konvergencije i dalje će se ažurirati i dodatno unaprjeđivati.

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i informacijama o trenutačnom radu u pogledu ove teme.

Read less
  • Publikacije (42)
  • Podatci
  • Rad u tijeku (3)

Rad u tijeku

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promicanje socijalne kohezije i konvergencije

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.