Javne usluge

5 srpnja 2022

Javne usluge poput zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne skrbi i prijevoza neophodne su za postizanje visokih razina socijalne zaštite, društvene kohezije i društvene uključenostRead more

Javne usluge poput zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne skrbi i prijevoza neophodne su za postizanje visokih razina socijalne zaštite, društvene kohezije i društvene uključenosti. No kvaliteta usluga i pristup uslugama ono je što određuje njihov uspjeh diljem promjenjivog socijalnog i demografskog okruženja.

Donositelji politika imaju izazov osmisliti i pružiti zdravstvene i socijalne usluge koje zadovoljavaju različite potrebe stanovništva. Taj je izazov povezan s velikim financijskim preprekama posljednjih godina i s povećanom potražnjom, što je djelomično uvjetovano starenjem stanovništva, a djelomično i priljevom izbjeglica u Europu. Uz pristupačnost i kvalitetu pojavljuju se i dodatni problemi. Oni uključuju rizik da novi digitalni kanali za pružanje usluga mogu dodatno izolirati zajednice koje su već ugrožene te potencijalne poteškoće za osiguranje standarda za pristup uslugama i kvalitetu usluga.

Paketom mjera za socijalno ulaganje Europske komisije koji je pokrenut 2013. države članice se potiču na veću usmjerenost na visokokvalitetne javne usluge. Nadalje, u Komisijinoj strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu, koja je usvojena 2015., naglašava se modernizacija javnih usluga kako bi se povećala konkurentnost. Prihvaćanje novih tehnologija, internetski pristup javnim uslugama i prekogranična interoperabilnost ključni su za povećanje isplativosti i kvalitete usluga. U travnju 2017. Komisija je pokrenula paket Europskog stupa socijalnih prava, čija glavna načela uključuju pristup kvalitetnom obrazovanju, obrazovanju i skrbi u ranom djetinjstvu, zdravstvenoj zaštiti, socijalnom stanovanju i ostalim neophodnim uslugama.

Read less

Nedavna ažuriranja

Forthcoming European Care Strategy must look towards the future

The European Pillar of Social Rights states that ‘everyone has the right to affordable long-term care services of good...

People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey

A new European Disability Strategy was launched in 2021 with the aim of intensifying progress on ensuring the full...

COVID-19 i starije osobe: utjecaj na njihove živote, podršku i skrb

Ovo se izvješće bavi utjecajem krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 na kvalitetu života starijih građana,...
Top

Rad Eurofounda

Read more

Rad Eurofounda

Eurofound istražuje potrebe građana općenito, s posebnim naglaskom na mlade, starije, osobe s fizičkim ili psihičkim problemima te osobe s migrantskim podrijetlom. Organizacija prati i analizira promjene u javnim uslugama koje proizlaze iz proračunskih ograničenja, promjena u politikama te napredaka u tehnologiji i digitalizaciji. Putem detaljnih studija slučaja, Eurofoundovim istraživanjem javnih usluga ispituju se i perspektive pružatelja usluga i njihov odgovor na promjene potreba korisnika.

Ključni doprinosi

Analizom iz Eurofoundovog Europskog istraživanja o kvaliteti života (EQLS) ispituje se utjecaj krize na europsko društvo i načine na koji Europljani percipiraju kvalitetu svojih društava i javnih usluga. Detaljna istraživanja obrađuju niz ključnih tema, između ostalog utjecaj ekonomske krize i socijalnih reformi na životne standarde i kvalitetu društva.

S pomoću podataka EQLS-a istraživanjem su posebice ispitane društvene nejednakosti u četirima ključnim područjima života: u zdravlju, životnom standardu, produktivnim i vrednovanim aktivnostima, obiteljskom i društvenom životu. Obitelji su isto bile u središtu analize te je promatrana  promjenjiva kvaliteta života diljem Europe za različite vrste obitelji s djecom i uspoređivani su njihovi životni standardi i socijalna situacija. 

Ostala su područja interesa socijalni i ekonomski troškovi i posljedice loše kvalitete stanovanja, kao i porast privatnog pružanja bolničkih usluga diljem Europe. Predmet rasprave bio je i utjecaj sve većeg priljeva mobilnih građana na javne usluge država članica EU-a.

Mjere za potporu socijalne uključenosti mladih i iskustvo provedbe Jamstva za mlade važne su teme za Eurofound. Uz to, pristup obrazovanju u ranom djetinjstvu i uslugama skrbi te kvaliteta takvih usluga postaju sve važniji u raspravama o politici EU-a te su isto bili u središtu Eurofoundovih istraživanja.

S pomoću podataka četvrtog EQLS-a provedenog 2016. Eurofoundovim će se istraživanjem ispitati u kojoj mjeri javne službe ispunjavaju potrebe društvenih skupina u pomaganju donositeljima politika da pruže dostatne i prikladne socijalne usluge. Eurofound će se baviti utjecajem digitalizacije izvan društvenih i zemljopisnih granica te će istraživati načine na koji nove tehnologije mogu podržati oblikovanje i pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga.

Read less
  • Publications (194)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence