Idősödő munkaerő

9 november 2022

Európa idősödő népessége sok kihívással szembesíti a szakpolitikai döntéshozókat a foglalkoztatás, a munkakörülmények, az életminőség és a jóllét tekintetében. A nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát és a munkaerő-kínálatot érintő aggodalmakat veteRead more

Európa idősödő népessége sok kihívással szembesíti a szakpolitikai döntéshozókat a foglalkoztatás, a munkakörülmények, az életminőség és a jóllét tekintetében. A nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát és a munkaerő-kínálatot érintő aggodalmakat vetett fel. Az idősödő munkaerőt megszólító foglalkoztatási lehetőségek előmozdítása vállalati, nemzeti és uniós szinten is új gondolkodásmódot igényel.

Read less

A legújabb változások

A Covid19 és az idősek: A világjárvány hatása az idősek életére, támogatására és ápolására-gondozására

Ez a jelentés a Covid19-válság által az idősebb polgárok életminőségére gyakorolt hatást mutatja be, beleértve a...

Európai Állásfigyelő 2021: A nemek közötti különbségek és a foglalkoztatási struktúra

Az elmúlt fél évszázadban az európai munkaerőpiacok egyik legszembetűnőbb fejleménye a nők munkaerő-piaci részvételének...

Munkakörülmények és fenntartható munka: Elemzés a munkahely minőségére vonatkozó keretelvek alapján

Ez a kiemelt jelentés az Eurofound 2017–2020 közötti programozási időszakban végzett, munkakörülményekkel foglalkozó...
Top

Az idősebb munkavállalók foglalkoztatási arányának múlt évtizedbeli, több tagállamot érintő jelentős növekedése ellenére az Európai Bizottság 2017. évi közös foglalkoztatási jelentése kiemelten foglalkozik ennek az aránynak a további emelésRead more

Az idősebb munkavállalók foglalkoztatási arányának múlt évtizedbeli, több tagállamot érintő jelentős növekedése ellenére az Európai Bizottság 2017. évi közös foglalkoztatási jelentése kiemelten foglalkozik ennek az aránynak a további emelésével. 2016-ban az Európai Unióban az 55–64 éves korosztályhoz tartozó idősebb munkavállalók foglalkoztatási aránya 55,3% volt, miközben a teljes 15–64 éves korosztálynál ez a mutató 66,6% volt. A növekedés az idősebb nőknél volt a legnagyobb mértékű.

A szociális jogok európai pillére keretet biztosít a munkaerőpiacok új kihívásokhoz való alkalmazkodásának támogatásához, és közben előmozdítja a generációk közötti tisztességességet és szolidaritást. Hangsúlyozza, hogy a munkavállalóknak joguk van olyan munkakörnyezethez, amely megfelel szakmai szükségleteiknek, és amely lehetővé teszi, hogy huzamos ideig jelen legyenek a munkaerőpiacon. Ezen túlmenően az európai szociális partnerek tevékeny időskorról és generációkon átívelő szemléletmódról szóló új, önálló megállapodása megkönnyíti az idősebb munkavállalók részére a munkaerőpiacon való tevékeny részvételt és azt, hogy hosszabb ideig dolgozzanak.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound hosszú múltra visszatekintő tapasztalattal rendelkezik az idősödő munkaerő előtt álló problémák területén. A kutatás az 1990-es évek óta összpontosít az idősebb munkavállalók munkaerőpiaci részvételére, munkavégzésére, munkakörülményeire és munkára vonatkozó preferenciáira Európa változó demográfiai profiljának szakpolitikai összefüggésében. A munka összpontosított továbbá az idősebb munkavállalók foglalkoztatását előmozdító állami támogatásra és vállalati szintű kezdeményezésekre. Kutatta az idősebb női munkavállalók helyzetét, kiemelve az e csoportra jellemző növekvő foglalkoztatási rátát és a munkaerőben megjelenő növekvő arányukat, különösen az 55–64 éves korosztály tekintetében.

A felmérések adatai

Az Eurofound fő felmérései számos adatot biztosítanak az idősebb munkavállalók helyzetéről. A hatodik európai munkakörülmény-felmérés (EWCS) azt vizsgálja, hogy az idősebb munkavállalók helyzete milyen a munka minőségének különböző dimenzióiban. Bár az idősebb munkavállalók a fiatalabbaknál ritkábban válnak munkanélkülivé, az adatok azt mutatják, hogy az idősebb munkavállalók úgy érzik, hogy ha munkanélkülivé válnak, nem találnak hasonló fizetés mellett új munkát, és még nehezebb lesz számukra a munkaerőpiacra való visszatérés.

Az Eurofound ötödik európai munkakörülmény-felméréséről (EWCS) szóló tanulmány az idősebb munkaerő és a különböző korban végzett munka jellemzőit vizsgálja, valamint azokat a tényezőket, amelyek fenntarthatóvá teszik a munkát az idősödő munkaerő számára: jó munkakörülmények, lelki és mentális jóllét, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly.

Az Eurofound európai életminőség-felmérése (EQLS) korral összefüggő megállapításokat tartalmaz az európai életminőség különböző dimenziói tekintetében. Az 50 év felettiek munkára vonatkozó preferenciáinak elemzése a harmadik európai életminőség-felmérés adataira alapoz, és rámutat, hogy sok idősebb munkavállaló akkor is a rövidebb munkaidőt részesíti előnyben, ha figyelembe veszi pénzügyi szükségleteit. A munkaidő ilyen, preferenciákkal való közelebbi összevetésének ösztönzése lehetővé teheti a munka világában való hosszabb ideig tartó részvételt és motivációt biztosíthat ehhez.

A munka világában való hosszabb részvétel

Az Eurofound mostanában összefogott három másik uniós ügynökséggel a minden életkornak megfelelő európai munka, az idősödő munkaerőhöz kapcsolódó szakpolitikai kihívások és az innovatív megoldások kutatásában.

Sokan nem tudnak a törvényes nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozni, vagy nem éreznek erre késztetést. Van azonban egy csoport, amely képes is és akar is e határt meghaladva dolgozni. Az Eurofound megvizsgálta a nyugdíjba vonulás utáni munkakezdés egyre elterjedtebb jelenségét.

A legfrissebb kutatások a munkavégzés rugalmas nyugdíjrendszerekkel való meghosszabbítására, különösen az ennek ösztönzésére alkalmas részlegesnyugdíj-rendszerekre összpontosítottak. A karrier közepére időzített felülvizsgálatok ugyancsak hozzájárulnak a munka világában való részvétel meghosszabbításához. A kutatás azt is megvizsgálta, hogy azok hogyan segíthetnek tisztázni a munkavállalók számára a későbbi nyugdíjkorhatárig való munkavállalási lehetőségeket. A vállalatok által kialakított, az idősödő munkaerő megtartására irányuló különböző eszközökre hívja fel a figyelmet.

Más kutatási dokumentumok kiemelik a kormányzatok és szociális partnerek nemzeti és ágazati kezdeményezéseit az idősebb munkavállalók munkaerőpiacon való megtartása érdekében, ideértve a pénzügyi ösztönzőket és a kedvezőbbé tett körülményeket. Egy korábbi projektben a recessziót megelőzően és azt követően bevezetett, korral kapcsolatos kezdeményezéseket elemeztek az európai vállalatok helyes gyakorlatainak kiemelése érdekében.

Források

Read less
  • Publications (267)
  • Adat
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Adat

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.