Közszolgáltatások

21 március 2023

A közszolgáltatások ‒ például egészségügy, oktatás, szociális gondozás és közlekedés ‒ elengedhetetlenek a magas szintű szociális védelem, társadalmi kohézió és társadalmi befogadás megvalóRead more

A közszolgáltatások ‒ például egészségügy, oktatás, szociális gondozás és közlekedés ‒ elengedhetetlenek a magas szintű szociális védelem, társadalmi kohézió és társadalmi befogadás megvalósításához. Ugyanakkor a szolgáltatások minősége és hozzáférhetősége határozza meg, hogy mennyire eredményesek a változó társadalmi és demográfiai környezetben.

A politikai döntéshozók számára az jelent kihívást, hogy biztosítsák a polgárok különböző igényeinek megfelelő egészségügyi és szociális szolgáltatások megtervezését és nyújtását. Ezt a kihívást az utóbbi években a növekvő kereslet mellett komoly pénzügyi megszorítások súlyosbították, amit részben a népesség elöregedése, részben pedig a menekültek Európába történő beáramlása idézett elő. A megfizethetőség és a minőség mellett újabb kérdések is felmerülnek. Ezek közé tartozik az a kockázat, hogy a szolgáltatásnyújtáshoz használt új digitális csatornák izolálhatják a már most is hátrányos helyzetben lévő közösségeket, valamint a szolgáltatások hozzáférés és minőség tekintetében a színvonal biztosításával összefüggő potenciális nehézségek.

A Bizottság által 2013-ban előterjesztett szociális beruházási csomagja arra ösztönzi a tagállamokat, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a magas színvonalú közszolgáltatásokra. Ezen túlmenően a Bizottság 2015-ben elfogadott európai digitális egységes piaci stratégiája kiemeli, hogy a közszolgáltatások korszerűsítése a versenyképesség fokozásának egyik módja. Az új technológiák felhasználása miatt költséghatékonyságának és minőségének javításában döntő szerepet játszanak az internetes közszolgáltatások. A Bizottság 2017. áprilisban előterjesztette a szociális jogok európai pillérére vonatkozó csomagot, amely a fontosabb alapelvek közül magában foglalja a magas színvonalú oktatáshoz, kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz, egészségügyi ellátáshoz, szociális lakáshoz és más alapvető szolgáltatásokhoz jutást.

Read less

A legújabb változások

Access to essential services for people on low incomes: Energy, public transport and digital communications

In collecting information on essential services, the European Commission requested Eurofound to provide input on...

Forthcoming European Care Strategy must look towards the future

The European Pillar of Social Rights states that ‘everyone has the right to affordable long-term care services of good...

People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey

A new European Disability Strategy was launched in 2021 with the aim of intensifying progress on ensuring the full...
Top

Az Eurofound munkája

Read more

Az Eurofound munkája

Az Eurofound általánosságban a polgárok szükségleteit vizsgálja, külön hangsúlyt helyezve a fiatalokra, az idősekre, a fizikai és mentális problémákkal élőkre, valamint a migráns háttérrel rendelkezőkre. Nyomon követi és elemzi a közszolgáltatásokban költségvetési megszorítások miatt bekövetkezett változásokat, a szakpolitikai változásokat, valamint a technológia és a digitalizáció terén elért előrehaladást. Az Eurofound által a közszolgáltatásokkal kapcsolatban alapos esettanulmányok segítségével elvégzett kutatás a szolgáltatók kilátásait is megvizsgálja, valamint a felhasználói igények változása nyomán tett válaszlépéseiket.

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound európai életminőség-felmérése (EQLS) megvizsgálja a válság által az európai társadalomra gyakorolt hatásokat és azt, hogy az európaiak milyennek érzékelik a társadalom és a közszolgáltatások minőségét. Mélyre ható vizsgálatok számos kulcsfontosságú témával foglalkoznak, többek között a gazdasági válság és a jóléti reformok által az életkörülményekre és a társadalom minőségére gyakorolt hatásokkal.

Az európai életminőség-felmérés adatainak felhasználásával a kutatás megvizsgálta az egyenlőtlenségeket az élet következő négy fontos területén: egészség, életszínvonal, produktív és értékelt tevékenységek, valamint egyéni, családi és közösségi élet. A családok is az elemzés középpontjába kerültek, a vizsgálat kiterjedt a gyermekes családok különböző típusai esetén az életminőség terén Unió-szerte bekövetkezett változásokra, valamint életkörülményeik és szociális helyzetük összehasonlítására. 

Érdeklődésre számot tartó egyéb területek közé tartoznak még a társadalmi és gazdasági költségek és a rossz lakhatási körülmények, valamint a kórházi magánszolgáltatások elterjedése Európa-szerte. Továbbá vita tárgyát képezte az a hatás, amit a mobil polgároknak az uniós tagállamok közszolgáltatásaiba történő egyre nagyobb mértékű beáramlása idéz elő.

Az Eurofound számára a fiatalok társadalmi befogadásának támogatására irányuló intézkedések és az ifjúsági garancia végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok is fontosak voltak. Ezen túlmenően a kisgyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és e szolgáltatások minősége előtérbe került az uniós szakpolitikai vitában, és az Eurofound által végzett kutatásnak is a középpontjában állt.

A 2016-ban elvégzett negyedik európai életminőség-felmérés adatainak felhasználásával az Eurofound kutatása meg fogja vizsgálni, hogy a közszolgáltatások milyen mértékben felelnek meg a társadalmi csoportok igényeinek, hogy segítsen a politikai döntéshozóknak a szükséges és megfelelő szociális szolgáltatások nyújtásában. Az Eurofound foglalkozni fog a társadalmi és földrajzi határokon átívelő digitalizáció hatásaival, megvizsgálja majd, hogy az új technológiák hogyan támogathatják az egészségügyi és szociális szolgáltatások megtervezését és nyújtását.

Read less
  • Publications (195)
  • Adat
  • Ongoing work (4)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Adat

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence