Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Paskelbtas
13 Gegužė 2019
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  80
  Nuorodos Nr.: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Katalogo Nr.: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF180411
  Catalogue info

  Darbo sąlygos ir darbuotojų sveikata

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Siekiant išnagrinėti darbo sąlygas ir jų poveikį darbuotojų sveikatai, šioje ataskaitoje naudojami Europos darbo sąlygų tyrimo duomenys. Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, darbo tvarumo užtikrinimas reiškia, kad daugiau žmonių dirba ir kad jie ilgiau gali likti darbo rinkoje. Ataskaitoje nagrinėjamas santykis tarp darbo krūvio, dėl kurio kyla didesnė išsekimo rizika, ir darbo išteklių, kurie padeda užtikrinti aktyvesnį darbuotojų dalyvavimą ir didesnę jų gerovę. Iš nustatytų faktų matyti, kad fizinė rizika nepadidėjo, tačiau tai išlieka svarbus veiksnys; emocinis krūvis padidėjo, o tai reiškia, kad didėja psichosocialinės rizikos darbe svarba. Atsižvelgiant į ilgainiui vykstančius pokyčius galima teigti, kad, nors prastos sveikatos rizika dažniau kyla tam tikrų profesijų darbuotojams, vis dėlto ir tų profesijų, kurios tradiciškai vertinamos kaip apsaugotos, atstovai vis dažniau susiduria su rizika, kuri gali pakenkti darbuotojų sveikatai ir gerovei.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti