Skaitmeninis amžius: darbo ir užimtumo galimybės ir iššūkiai

18 Sausis 2022

Pastaraisiais metais dėl kompiuterijos ir telekomunikacijų technologijų srityje diegiamų inovacijų smarkiai ištobulėjo žmonijos gebėjimai saugoti ir perduoti informaciją bei ja manipulRead more

Pastaraisiais metais dėl kompiuterijos ir telekomunikacijų technologijų srityje diegiamų inovacijų smarkiai ištobulėjo žmonijos gebėjimai saugoti ir perduoti informaciją bei ja manipuliuoti. Tokios informacinės ir ryšių technologijos (IRT) turi reikšmingą poveikį beveik visoms ekonomikos sritims, ir tai apskritai lemia spartesnius technologinius pokyčius. Tuo pat metu vyksta skaitmeninio amžiaus nulemti pokyčiai darbo, darbo turinio, darbo organizavimo ir struktūros, darbo reguliavimo ir apsaugos srityse. Dėl šių pokyčių dažnai nyksta ribos tarp skirtingų darbo aspektų ir tarp darbo, užimtumo ir su darbu nesusijusios veiklos.

Read less

Naujausi pakeitimai

Skaitmeninis amžius. Automatizavimo, skaitmeninimo ir platformų poveikis darbui ir užimtumui

Technologiniai pokyčiai spartėja, nes elektroninių įtaisų galimybės skaitmeniniu būdu saugoti, apdoroti ir perduoti...

Social partners going digital: Using digital tools and adapting social dialogue processes

Digital transformation is changing the world of work. This report looks at how social partners – the actors involved in...

Verslo srityje viskas ne taip kaip anksčiau: kaip ES įmonės prisitaikė prie COVID-19 pandemijos

Šios ataskaitos tikslas – padėti Europos įmonėms įveikti COVID-19 pandemijos iššūkius. Daugiausia dėmesio skiriama...
Top

Politikos formuotojai turi įgyti žinių, padėsiančių jiems spręsti klausimus, susijusius su veiksmingu reguliavimu, klausimus, kaip užtikrinti socialinę apsaugą plačiausia jos prasme, taip pat kaip suderinti įmonių, visuomenės ir asmenų poreikius išnaudojant didelį skaitmeninimo potencialą.

Read more

Politikos formuotojai turi įgyti žinių, padėsiančių jiems spręsti klausimus, susijusius su veiksmingu reguliavimu, klausimus, kaip užtikrinti socialinę apsaugą plačiausia jos prasme, taip pat kaip suderinti įmonių, visuomenės ir asmenų poreikius išnaudojant didelį skaitmeninimo potencialą.

2015 m. Europos Komisija priėmė Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, kurioje šios rinkos sukūrimas įvardijamas kaip vienas iš jos politinių prioritetų. Strategija gali atverti piliečiams ir įmonėms skaitmeninių galimybių ir ja siekiama stiprinti ES, kaip pasaulinės lyderės skaitmeninės ekonomikos srityje, poziciją. Ja siekiama didinti informacijos prieinamumą, padėti kurti darbo vietas reikiamų skaitmeninių įgūdžių turintiems asmenims ir transformuoti viešąsias paslaugas.  ES plinta bendro vartojimo ekonomika, todėl Komisija ieško galimybių, kaip paskatinti naujų ir novatoriškų paslaugų kūrimą kartu užtikrinant tinkamas apsaugos priemones. 2016 m. Komisijos komunikate dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkės piliečiams, įmonėms ir valstybėms narėms paaiškinamos šios srities taisyklės ir politinės rekomendacijos.

Eurofound veikla

EUROFOUND platesniu mastu nagrinėja su darbo sąlygomis, darbo reguliavimu  ir kitomis sritimis susijusias pasekmes, kurias sukelia darbo rinkai skirtos didėjančio masto ir apimties skaitmeninės technologijos.

Tiriamas poveikis užimtumui, kurį lemia naujai atrastos paslaugų srities technologijos. EUROFOUND taip pat nagrinėja, kokias pasekmes darbo rinkoje sukelia platformų ekonomikos, pavyzdžiui, visuomenės patalka. Be to, tęsiamas IRT srities judžių darbuotojų darbo ir užimtumo sąlygų tyrimas.

Darbo ir užimtumo pobūdis skaitmeniniame amžiuje bus tiriamas daugiausia dėmesio skiriant:

Svarbiausias indėlis

Kartu su Tarptautine darbo organizacija (TDO) rengiamoje ataskaitoje apie darbą bet kur ir bet kuriuo metu nagrinėtas nuotolinio darbo ir IRT srities judaus darbo poveikis pasirinktiems darbo sąlygų aspektams.

EUROFOUND fondo seminarų ciklas (FSC) – tai galimybė vyriausybėms, profesinėms sąjungoms ir darbdaviams aptarti ES socialinės, užimtumo ir su darbu susijusios politikos kūrimo klausimus. 2016 m. FSC buvo orientuotas į skaitmeninimo poveikį darbui ir nacionalinių darbotvarkių geresnio skaitmeninių pokyčių įgyvendinimo klausimais rengimą.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Skaitmeninis amžius: darbo ir užimtumo galimybės ir iššūkiai

Prenumeruoti
  • Publications (102)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • In 2021, Eurofound will finalise and publish its 2020 work programme research on the impact of digitisation technologies on work organisation and working conditions and launch its online flagship resource on digitalisation.

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Skaitmeninis amžius: darbo ir užimtumo galimybės ir iššūkiai

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.