Living conditions and quality of life

Piekļuve aprūpes pakalpojumiem — pirmsskolas izglītībai un aprūpei, veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei

Report
Publicēts
8 Oktobris 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Būtiskākie secinājumi

 • Politikas veidotājiem būtu jāpievērš uzmanība dažādajiem rezultātiem visā piekļuves problēmu lokā, ne tikai neapmierinātajām vajadzībām. Cilvēki var galu galā apmierināt savas aprūpes vajadzības, bet visā procesā saskarties ar grūtībām.
Read more
 • Politikas veidotājiem būtu jāpievērš uzmanība dažādajiem rezultātiem visā piekļuves problēmu lokā, ne tikai neapmierinātajām vajadzībām. Cilvēki var galu galā apmierināt savas aprūpes vajadzības, bet visā procesā saskarties ar grūtībām.
 • Nepieejamība cenas ziņā ir viens no galvenajiem šķēršļiem, bet aprūpes izmaksu samazināšana to nenovērš, ja netiek plašāk skatīti mājsaimniecību ienākumi un izdevumu vajadzības.
 • Lai efektīvi īstenotu piekļuves tiesības, ir svarīgi pievērst uzmanību daudzajiem aspektiem visā procesā, sākot ar vajadzību apzināšanu un beidzot ar to apmierināšanu un pievēršanos mājsaimniecību, organizatoriskajiem un sociālajiem faktoriem.
 • Daudz cilvēku neizmanto pirmsskolas izglītību un aprūpi vai ilgtermiņa aprūpi, jo ir ieviesti neoficiāli aprūpes pasākumi, bet varētu šos pakalpojumus izmantot, ja tie būtu cenas ziņā pieejamāki, labāk pielāgoti vai kvalitatīvāki.
 • Lai piekļuve veselības aprūpei kļūtu noturīgāka pret ekonomikas satricinājumiem, tai vajadzētu būt mazāk atkarīgai no ienākumiem un nodarbinātības.
Read less

Kopsavilkums

Tiesības uz piekļuvi kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem ir uzsvērtas Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Šajā ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta trim aprūpes pakalpojumiem: pirmsskolas izglītībai un aprūpei (PIA), veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei. Ir pierādīts, ka piekļuve šiem pakalpojumiemRead more

Tiesības uz piekļuvi kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem ir uzsvērtas Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Šajā ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta trim aprūpes pakalpojumiem: pirmsskolas izglītībai un aprūpei (PIA), veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei. Ir pierādīts, ka piekļuve šiem pakalpojumiem palīdz mazināt nevienlīdzību visā mūžā un panākt sieviešu un personu ar invaliditāti līdztiesību. Pamatojoties uz Eurofound korespondentu tīkla ieguldījumu un Eurofound veiktajā izpētē gūto informāciju, ziņojumā sniegts pārskats par pašreizējo situāciju dažādās ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē, izklāstot šķēršļus, kas kavē aprūpes pakalpojumu izmantošanu, un atšķirības piekļuves jautājumos starp iedzīvotāju grupām. Tajā īpaša uzmanība ir pievērsta trim jomām, kurās pastāv iespējas uzlabot piekļuvi pakalpojumiem: bērnu ar invaliditāti un īpašām izglītības vajadzībām pirmsskolas izglītībai un aprūpei, elektroniskajai veselības aprūpei un atelpas brīža aprūpei.

Read less

Formats and languages

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  88
  Atsauces Nr.: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Kataloga Nr.: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Piekļuve aprūpes pakalpojumiem — pirmsskolas izglītībai un aprūpei, veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Piekļuve aprūpes pakalpojumiem — pirmsskolas izglītībai un aprūpei, veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Pētījumi, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī un pēc tam publicēti, var ietvert datus par 28 ES dalībvalstīm. Pēc šā datuma pētījumos ņem vērā tikai 27 ES dalībvalstis (ES 28 bez Apvienotās Karalistes), ja vien nav norādīts citādi.

Šajā ziņojumā ir sniegti rezultāti no pētījuma, kas veikts pirms Covid-19 uzliesmojuma Eiropā 2020. gada februārī. Tādēļ uzliesmojums rezultātos nav ņemts vērā.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru