Eiropas darba apstākļu apsekojumi (EWCS)

Eiropas darba apstākļu apsekojums tiek veikts kopš 1990. gada, un tajā tiek iegūta informācija par darba apstākļiem Eiropā, lai:

 • kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtētu darba ņēmēju un pašnodarbināto darba apstākļus Eiropā saskaņotā veidā
 • analizētu dažādu ar darba apstākļiem saistīto aspektu savstarpējo saistību
 • apzinātu riska grupas, risināmās problēmas, kā arī sasniegto progresu
 • pārraudzītu tendences, izstrādājot par šiem jautājumiem viendabīgus indikatorus
 • dotu ieguldījumu Eiropas politikas attīstībā

Apsekojuma aptaujas anketas jautājumu klāsts kopš pirmā apsekojuma ir ievērojami paplašināts, lai sniegtu visaptverošu priekšstatu par vīriešu un sieviešu ikdienas darba dzīvi. Pēdējās aptaujas anketas pārskatīšanas reizēs liela uzmanība tika pievērsta dzimumu vienlīdzības nodrošināšanai.

Pašlaik ir aktuālas tādas tēmas kā nodarbinātības statuss, darba laiks un tā organizācija, darba organizācija, mācīšanās un mācības, fiziskie un psihosociālie riska faktori, veselība un drošība, darba un privātās dzīves līdzsvarošana, darba ņēmēju līdzdalība, atlīdzība un finansiālā drošība, kā arī darbs un veselības aizsardzība.

Apsekojumus veic, klātienē intervējot pēc izlases principa nejauši izvēlētus darba ņēmējus (algotus darbiniekus un pašnodarbinātos). Eiropas Savienībai paplašinoties, ir palielinājies arī apsekojuma ģeogrāfiskais mērogs:

 • Pirmajā EWCS (1990./1991. g.) tika aptaujāti darba ņēmēji EK12 valstīs
 • Otrajā EWCS (1995./1996. g.) tika aptaujāti darba ņēmēji ES15 valstīs
 • Trešajā EWCS (2000. g.) pirmajā posmā tika aptaujāti darba ņēmēji ES15 valstīs un Norvēģijā, pēc tam veicot apsekojuma otro posmu, kurā tika aptaujāti darba ņēmēji 12 “jaunajās” dalībvalstīs (2001. g.) un Turcijā (2002.)
 • Ceturtajā EWCS (2005. g.): ES27 valstis, Norvēģija, Horvātija, Turcija un Šveice
 • Praktiskais darbs piektajā EWCS tika veikts no 2010. gada janvāra līdz jūnijam, aptaujājot 44 000 darba ņēmēju ES27 valstīs, Norvēģijā, Horvātijā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Turcijā, Albānijā, Melnkalnē un Kosovā.
 • Sestais apsekojums 2015. gadā aptvēra 28 ES dalībvalstis, piecas ES kandidātvalstis (Albāniju, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Melnkalni, Serbiju un Turciju), kā arī Šveici un Norvēģiju.
 • Septītais EWCS 2020. gadā: darba ņēmēju aptauja Eiropas Savienībā, Norvēģijā, Šveicē, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā, Ziemeļmaķedonijā, Melnkalnē, Serbijā un Turcijā.