Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Uaktualniono
12 luty 2014
Opublikowane
4 luty 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 24 languages
Pobierz

Podsumowanie

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences acRead more
Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13641
  Catalogue info

  Jakość życia w Europie: tendencje w latach 2003–2012

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy przeprowadziła europejskie badanie jakości życia (EQLS) w latach 2003, 2007 i 2011. Niniejszy raport zawiera porównanie wyników z trzech fal badań w celu określenie tendencji i zmian w jakości życia Europejczyków w ciągu ostatniej dekady. Autorzy raportu sprawdzili również, czy różnice w poszczególnych państwach członkowskich zmniejszyły się, czy też pozostały na niezmienionym poziomie. Jednym z wniosków z raportu jest to, że subiektywny dobrostan nie zmienił się w UE jako całości, ale jednocześnie w następstwie kryzysu gospodarczego wzrosły obciążenia finansowe gospodarstw domowych. Raport proponuje bardziej proaktywne podejście do ochrony socjalnej, ponieważ niższe dochody gospodarstw domowych mają silny negatywny wpływ na jakość życia, zwłaszcza w sytuacji spowolnienia gospodarczego.


  Dostępne do pobrania w 24 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz