Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Uaktualniono
12 luty 2014
Opublikowane
04 luty 2014
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Jakość życia w Europie: tendencje w latach 2003–2012

  Authors: 
  Eurofound
  Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy przeprowadziła europejskie badanie jakości życia (EQLS) w latach 2003, 2007 i 2011. Niniejszy raport zawiera porównanie wyników z trzech fal badań w celu określenie tendencji i zmian w jakości życia Europejczyków w ciągu ostatniej dekady. Autorzy raportu sprawdzili również, czy różnice w poszczególnych państwach członkowskich zmniejszyły się, czy też pozostały na niezmienionym poziomie. Jednym z wniosków z raportu jest to, że subiektywny dobrostan nie zmienił się w UE jako całości, ale jednocześnie w następstwie kryzysu gospodarczego wzrosły obciążenia finansowe gospodarstw domowych. Raport proponuje bardziej proaktywne podejście do ochrony socjalnej, ponieważ niższe dochody gospodarstw domowych mają silny negatywny wpływ na jakość życia, zwłaszcza w sytuacji spowolnienia gospodarczego.  Pobierz PDF: PL (pdf 38.71 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz