Employment and labour markets

Labour market segmentation: Piloting new empirical and policy analyses

Report
Opublikowane
2 Grudzień 2019
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report sets out to describe what labour market segmentation is and why it is problematic for the labour market and society, as well as disadvantaged groups. It takes a broad view of the term to examine the situation that arises when the divergence in working conditions between different grouRead more

This report sets out to describe what labour market segmentation is and why it is problematic for the labour market and society, as well as disadvantaged groups. It takes a broad view of the term to examine the situation that arises when the divergence in working conditions between different groups of workers is attributable to factors other than differentials in human capital levels. The report explores which policies or instruments are most effective in combating labour market segmentation, taking into account specific situational characteristics. The report offers a novel approach to the study of labour market segmentation that combines a quantitative empirical analysis with a policy analysis.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  96
  Nr referencyjny: 
  EF19033
  ISBN: 
  978-92-897-1988-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-19-670-EN-N
  DOI: 
  10.2806/751649
  Catalogue info

  Labour market segmentation: Piloting new empirical and policy analyses

  This report sets out to describe what labour market segmentation is and why it is problematic for the labour market and society, as well as disadvantaged groups. It takes a broad view of the term to examine the situation that arises when the divergence in working conditions between different groups of workers is attributable to factors other than differentials in human capital levels.

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2019), Labour market segmentation: Piloting new empirical and policy analyses, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF190331
  Catalogue info

  Segmentacja rynków pracy: Prowadzenie nowych analiz empirycznych i analiz polityki

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Niniejsze sprawozdanie ma na celu opisanie, na czym polega segmentacja rynków pracy i dlaczego jest ona problematyczna dla rynku pracy i społeczeństwa, a także dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W sprawozdaniu przyjęto szerszą perspektywę tego pojęcia w celu dokonania oceny sytuacji, która powstaje, gdy różnice w warunkach pracy pomiędzy różnymi grupami pracowników można przypisać czynnikom innym niż różnice w poziomach kapitału ludzkiego. W sprawozdaniu zbadano, które strategie polityczne lub instrumenty są najskuteczniejsze w zwalczaniu segmentacji rynków pracy, biorąc pod uwagę konkretne cechy danej sytuacji. Sprawozdanie zawiera nowatorskie podejście do badania segmentacji rynków pracy, które łączy ilościową analizę empiryczną z analizą polityki.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

  • Assessment of public interventions to combat labour market segmentation – Overview report
   Working paper
   2 Grudzień 2019
   Nr referencyjny
   WPEF19064
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: Industry-specific minimum wages (Germany)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   Nr referencyjny
   WPEF19065
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: The Lift Programme – A Welsh government project (UK)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   Newton, Becci; Byford, Morwenna
   Nr referencyjny
   WPEF19074
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: The National Living Wage (UK)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Nr referencyjny
   WPEF19075
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: Parental leave (Germany)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   Nr referencyjny
   WPEF19066
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: Perspective 50plus (Germany)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   Nr referencyjny
   WPEF19067
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Pilot case study: Hiring incentives programme for open-ended contracts (Spain)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   García-Serrano, Carlos
   Nr referencyjny
   WPEF19068
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: Redefinition of the training and apprenticeship contract (Spain)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   García-Serrano, Carlos
   Nr referencyjny
   WPEF19069
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: Employment maintenance subsidy for older workers (Spain)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   García-Serrano, Carlos
   Nr referencyjny
   WPEF19070
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: Auto-entrepreneur/ micro-entrepreneur (France)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   Dalmasso, Raphaël
   Nr referencyjny
   WPEF19071
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: Assisted contracts (France)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   Dalmasso, Raphaël
   Nr referencyjny
   WPEF19072
  • Assessment of public initiatives to combat labour market segmentation in the EU Member States - Case study: Access to Work (UK)
   Case study
   2 Grudzień 2019
   Autor/autorzy
   Newton, Becci; Takala, Helena
   Nr referencyjny
   WPEF19073
 • Tables and graphs

  • Table 1: Salient elements of LMS theories
  • Table 2: Drivers of LMS
  • Table 3: Main issues for affected groups
  • Table 4: Labour market states taken into account for alphabet A
  • Table 5: Labour market states taken into account for alphabet B (predominant employment profiles)
  • Table 6: Challenges for the empirical study of LMS
  • Table 7: Shares of the career trajectory groups in each country (%)
  • Table 8: Summary of results from the regression analysis
  • Table 9: Measures analysed by type, country and reasons for selection
  • Table 10: Case studies on ALMPs
  • Table 11: Case studies on assisted contracts
  • Table 12: Case study on self-employment promotion
  • Table 13: Case studies on minimum wage
  • Table 14: Case study on VET
  • Table 15: Case study on family policies
  • Table A1: Detailed results of the regression analysis
  • Figure 1: Conceptual framework for LMS
  • Figure 2: Approaches in LMS studies
  • Figure 3: Methodological steps of the empirical analysis
  • Figure 4: Share of labour market states using alphabet A – France, Spain, UK, Germany (%)
  • Figure 5: Labour market states using alphabet B – pre-crisis period
  • Figure 6: Labour market states using alphabet B – crisis period
  • Figure 7: Average year-to-year transition rates between temporary (full-time) and permanent (full-time) employment (%)
  • Figure 8: Average year-to-year transition rates between permanent (full-time) employment and unemployment (%)
  • Figure 9: Average year-to-year transition rates between temporary (full-time) and unemployment (%)
  • Figure 10: Average year-to-year contract type stability rates (%)
  • Figure 11: Average year-to-year upward transition rates considering contract type, occupational category and pay (%)
  • Figure 12: Average year-to-year downward transition rates considering contract type, occupational category and pay (%)
  • Figure 13: Average career stability rates accounting for contract type, occupational category and earnings (%)
  • Figure 14: Career trajectory groups in France (%)
  • Figure 15: Career trajectory groups in Germany (%)
  • Figure 16: Career trajectory groups in Spain (%)
  • Figure 17: Career trajectory groups in the UK (%)
  • Figure 18: France – Career group composition, crisis period (2009–2014) (%)
  • Figure 19: Germany – Career group composition, pre-crisis (2001–2008) and crisis periods (2009–2016) (%)
  • Figure 20: Spain – Career group composition, pre-crisis (2001–2008) and crisis periods (2009–2016) (%)
  • Figure 21: UK – Career group composition, pre-crisis (2001–2008) (%)
  • Figure 22: Career group composition in terms of economic sector for France, Germany and the UK (%)
  • Figure 23: Annual average earnings across countries by career trajectory group (in €)
  • Figure 24: Theoretical framework of labour market segmentation
  • Figure 25: Key developments in EU policies relevant to LMS since 2008
 • Infographics

  Infographics for France, Germany, Spain, the United Kingdom, and an overview of the four countries are available below.

  Click on each infographic to download a pdf.

   

   

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz