Living conditions and quality of life

Dostęp do usług opiekuńczych: wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa

Report
Opublikowane
8 Październik 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • Problemy, a nie tylko niezaspokojone potrzeby. Ostatecznie można zaspokoić swoje potrzeby w zakresie opieki, lecz napotykać trudności w trakcie całego procesu.
Read more
 • Problemy, a nie tylko niezaspokojone potrzeby. Ostatecznie można zaspokoić swoje potrzeby w zakresie opieki, lecz napotykać trudności w trakcie całego procesu.
 • Nieprzystępność cenowa jest istotną barierą, lecz obniżenie kosztu opieki nie rozwiąże tego problemu, jeśli nie uwzględni się szerszych potrzeb związanych z dochodami i wydatkami gospodarstw domowych.
 • Aby skutecznie realizować prawo dostępu, należy uwzględnić wiele aspektów występujących w trakcie całego procesu, od rozpoznania i zaspokojenia potrzeb, po uwzględnienie czynników o charakterze domowym, organizacyjnym i społecznym.
 • Wiele osób nie korzysta z wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem bądź z opieki długoterminowej, ponieważ mają możliwość opieki nieformalnej, lecz mogłyby skorzystać z tych usług, gdyby były one bardziej przystępne cenowo, lepiej dopasowane lub wyższej jakości.
 • Aby zwiększyć odporność na wstrząsy gospodarcze, dostęp do opieki zdrowotnej powinien być w mniejszym stopniu zależny od dochodów i zatrudnienia.
Read less

Podsumowanie

W Europejskim filarze praw socjalnych wyraźnie wskazano prawo dostępu do dobrej jakości usług opiekuńczych. W sprawozdaniu skupiono się na trzech usługach opiekuńczych: wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem, opiece zdrowotnej i opiece długoterminowej. Wykazano, że dostęp do tych usług przyczynRead more

W Europejskim filarze praw socjalnych wyraźnie wskazano prawo dostępu do dobrej jakości usług opiekuńczych. W sprawozdaniu skupiono się na trzech usługach opiekuńczych: wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem, opiece zdrowotnej i opiece długoterminowej. Wykazano, że dostęp do tych usług przyczynia się do zmniejszenia nierówności w trakcie całego życia oraz do osiągania równości kobiet i osób niepełnosprawnych. Bazując na informacjach pochodzących z sieci korespondentów Eurofound i badaniach własnych Eurofound, sprawozdanie zawiera przegląd obecnej sytuacji w różnych państwach członkowskich UE, Norwegii i Zjednoczonym Królestwie, ze wskazaniem barier utrudniających korzystanie z usług opiekuńczych oraz kwestii różnic w dostępie między poszczególnymi grupami ludności. Szczególną uwagę poświęcono trzem obszarom, które mogą mieć wpływ na poprawę dostępu do usług: wczesnej edukacji i opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, elektronicznej opiece zdrowotnej i opiece wyręczającej.

Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  88
  Nr referencyjny: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Dostęp do usług opiekuńczych: wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Dostęp do usług opiekuńczych: wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w Europie w lutym 2020 r., przed wybuchem pandemii COVID-19. Wyniki nie uwzględniają zatem skutków jej wybuchu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz