COVID-19

Życie, praca i COVID-19: Pierwsze ustalenia – kwiecień 2020 r.

Report
Opublikowane
6 Maj 2020
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Autor/autorzy: 
Eurofound

Kluczowe ustalenia

 • W państwach najbardziej dotkniętych pandemią najbardziej widoczny jest wpływ na samopoczucie społeczeństwa. Wyniki niektórych państw są w szczególności uderzające – zadowolenie z życia we Francji jest obecnie na najniższym poziomie w porównaniu z ankietami przeprowadzonymi przed kryzysem.
Read more
 • W państwach najbardziej dotkniętych pandemią najbardziej widoczny jest wpływ na samopoczucie społeczeństwa. Wyniki niektórych państw są w szczególności uderzające – zadowolenie z życia we Francji jest obecnie na najniższym poziomie w porównaniu z ankietami przeprowadzonymi przed kryzysem.
 • Ponad połowa Europejczyków martwi się o swoją przyszłość w związku z pandemią COVID-19, natomiast jedynie 45% zachowuje optymizm. W porównaniu do badań przeprowadzonych przed pandemią we Francji, Belgii, Włoszech i Grecji optymizm spadł poniżej średniej UE.
 • Europejczycy wyrażają niezmiernie niski poziom zaufania w UE i we władze krajowe, w szczególności widoczne jest to w państwach członkowskich tradycyjnie wyrażających sympatię wobec UE, takich jak Francja, Włochy i Hiszpania , co rodzi pytania o działania podjęte przez UE podczas trwania kryzysu.
 • Ponad jedna czwarta respondentów w całej UE zgłasza tymczasową (23%) lub całkowitą utratę pracy (5%) . Młodzi ludzi są najbardziej dotknięci tym zjawiskiem. Połowie zatrudnionych Europejczyków zmniejszono liczbę godzin pracy – miało to miejsce w szczególności we Włoszech, Francji, w Grecji i na Cyprze. W krajach nordyckich zanotowano najmniej przypadków ograniczenia godzin pracy.
 • Blisko 40% Europejczyków zgłasza pogorszenie sytuacji materialnej w porównaniu do okresu sprzed pandemii – liczba ta podwoiła się w porównaniu z badaniem przeprowadzonym przed kryzysem. Blisko połowa gospodarstw domowych zgłasza, że trudno im związać koniec z końcem, a ponad połowa badanych przyznaje, że nie jest w stanie żyć na tym samym poziomie przez dłużej niż trzy miesiące bez dochodu. Sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna dla trzech czwartych osób bez zatrudnienia, którzy nie są w stanie przetrwać przez dłużej niż trzy miesiące, natomiast 82% gospodarstw domowych zgłasza, że ma problemy, by związać koniec końcem.
Read less

Podsumowanie

Na przestrzeni kilku tygodni pandemia COVID-19 wywołana nowym koronawirusem radykalnie zmieniła życie ludzi na całym świecie. Poza druzgocącymi skutkami dla zdrowia osób bezpośrednio dotkniętych wirusem pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na sposób życia i pracy ludzi, a tym samym na ich dobrosRead more

Na przestrzeni kilku tygodni pandemia COVID-19 wywołana nowym koronawirusem radykalnie zmieniła życie ludzi na całym świecie. Poza druzgocącymi skutkami dla zdrowia osób bezpośrednio dotkniętych wirusem pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na sposób życia i pracy ludzi, a tym samym na ich dobrostan fizyczny i psychiczny. Aby móc zmierzyć ekonomiczno-społeczne skutki tego kryzysu, 9 kwietnia Eurofound rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę ankietę on-line w Unii Europejskiej i poza nią. Celem ankiety zatytułowanej „Living, working and COVID-19” (Życie, praca i COVID-19) jest zbadanie, jaki wpływ miała zaistniała sytuacja na samopoczucie, pracę, telepracę i sytuację finansową Europejczyków. Zawiera ona szereg pytań skierowanych do osób z różnych grup wiekowych i znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Większość pytań oparta jest na europejskim badaniu jakości życia i europejskim badaniu warunków pracy, natomiast inne pytania są nowe lub zostały zapożyczone z innych źródeł, jak np. z europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC).

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  11
  Nr referencyjny: 
  EF20058
  Catalogue info

  Życie, praca i COVID-19: Pierwsze ustalenia – kwiecień 2020 r.

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2020), Living, working and COVID-19: First findings – April 2020, Dublin. 

 • Data

  List of figures:

  Figure 1: Respondents’ life satisfaction by country
  Figure 2: Respondents’ optimism about their future by country (%)
  Figure 3: WHO-5 mental well-being index by country
  Figure 4: Trust in the European Union by country
  Figure 5: Trust in the healthcare system by country
  Figure 6: Changes in working time during the COVID-19 pandemic by country (%)
  Figure 7: Proportion of workers who started teleworking as a result of COVID-19 by country (%)
  Figure 8: Uptake of telework and decrease in working time by country (%)
  Figure 9: Work–life conflict dimensions, by gender, EU27 (%)
  Figure 10: Work–life conflict dimensions, by type of household, EU27 (%)  
  Figure 11: Respondents’ financial situation three months ago and in three months’ time by country* (%)
  Figure 12: Proportion of respondents with no savings or who can only maintain current living standards without income for less than three months by employment status, EU27 (%)
  Figure 13: Proportion of respondents with financial insecurities, EU27 (%)
  Figure 14: Difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)
  Figure 15: Proportion of respondents reporting household arrears, by employment status, EU27 (%)
  Figure 16: Risk of losing home, EU27 (%)

 • Final report

  You can sign up to receive a copy of the final e-survey analysis Living, working and COVID-19 in September 2020.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, conducted in three rounds – in April and July 2020 and in March 2021. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz