Piețe ale muncii funcționale și favorabile incluziunii

1 Martie 2023

Buna funcționare a piețelor muncii este o condiție prealabilă pentru valorificarea deplină a potențialului de creare de locuri de muncă al economiei, pe măsură ce iese din criza financiară și economiRead more

Buna funcționare a piețelor muncii este o condiție prealabilă pentru valorificarea deplină a potențialului de creare de locuri de muncă al economiei, pe măsură ce iese din criza financiară și economică. Criza a avut consecințe foarte diferite asupra piețelor muncii în statele membre ale UE, unele grupuri, cum sunt tinerii și persoanele cu nivel scăzut de studii, fiind afectate deosebit de puternic. Actualele schimbări structurale rapide prezintă, de asemenea, noi provocări legate de posibile deficite de forță de muncă și necorelări ale competențelor în diverse sectoare și regiuni.

Principalul instrument al UE de promovare a ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale este Fondul social european, prin care oamenii sunt ajutați să obțină un loc de muncă, persoanele defavorizate sunt integrate în societate și se asigură oportunități de viață mai echitabile pentru toți. Există, de asemenea, o legislație europeană cu arie largă de acțiune, care reglementează drepturile lucrătorilor pe piața de muncă. În plus, în aprilie 2017 Comisia Europeană a lansat pilonul european al drepturilor sociale. Pilonul valorifică și completează politica socială și de ocupare a forței de muncă a UE pentru a orienta politicile dintr-o serie de domenii esențiale pentru piețe de muncă și sisteme de protecție socială funcționale și echitabile.

Read less

Informări recente

High-level speakers to drive in-depth debate on Europe’s recovery at Foundation Forum 2022

Registration is still open for Foundation Forum 2022 , a hybrid event that will bring together up to 1000 policymakers...

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...
Top

Activitatea Eurofound

Read more

Activitatea Eurofound

Cercetările realizate de Eurofound urmăresc să aprofundeze  înțelegerea dinamicii piețelor muncii din întreaga Europă, furnizând în același timp informații utile elaborării de politici care să îmbunătățească funcționarea acestor piețe. Având în vedere ratele constant mari ale șomajului din unele state membre, politicile de sprijinire a reintegrării șomerilor pe piața muncii și cele destinate anumitor grupuri specifice – tineri, migranți, femei sau șomeri în vârstă – prezintă un interes deosebit. În acest domeniu, Eurofound a elaborat un număr mare de lucrări, axându-se în ultimii ani pe probleme legate de tineret, de gen și de muncă, pe noile forme de ocupare, de mobilitate și de migrație, precum și pe problematica salariilor.

Principalele contribuții

Eurofound a studiat provocările de ordin social și pe cele legate de ocupare cu care se confruntă tinerii. Studiile au analizat aspecte legate de incluziunea socială și de necesitatea de a ține seama de diversitatea tinerilor vulnerabili la elaborarea politicilor menite să le vină în sprijin. De asemenea, Eurofound a analizat antreprenoriatul în rândul tinerilor și tipurile de măsuri care au fost eficiente în sprijinirea acestui fenomen.

O altă direcție de cercetare a evidențiat costurile economice și sociale ale disparităților de gen în ocuparea forței de muncă și a evaluat eficacitatea măsurilor de politică ce promovează participarea femeilor pe piața muncii.

O cercetare în curs de desfășurare analizează noile forme de ocupare a forței de muncă, diferite de modurile tradiționale tipice sau atipice de ocupare, și analizează implicațiile lor pentru condițiile de muncă și pentru piețele muncii. Cercetarea inițială privind tipologia a fost urmată de analize aprofundate ale anumitor forme noi de angajare, ca de exemplu sistemele cu timp partajat și activitatea mobilă bazată pe TIC.

Cercetările privind mobilitatea au furnizat o imagine actualizată referitoare la circulația lucrătorilor în Europa și la efectul crizei economice asupra migrației.

De asemenea, Eurofound a realizat analize aprofundate ale diferitelor aspecte legate de tranzițiile de pe piața muncii, printre care vechimea pe postangajarea temporară și tranzițiile tinerilor de la sistemul de învățământ în câmpul muncii.

Read less
  • Publications (73)
  • Ongoing work (1)