Relațiile de muncă

30 Ianuarie 2023

Sindicatele, organizațiile patronale și autoritățile publice joacă un rol important în guvernanța relațiilor de muncă. Acestea reprezintă componente interconectate într-un sistem care funcționează la nivel european, național, sectorial, regional și la nivel de întreprindereRead more

Sindicatele, organizațiile patronale și autoritățile publice joacă un rol important în guvernanța relațiilor de muncă. Acestea reprezintă componente interconectate într-un sistem care funcționează la nivel european, național, sectorial, regional și la nivel de întreprindere. În ultimii ani, pe măsură ce tehnologia și formele de muncă au evoluat într-un mediu economic în continuă schimbare, sistemele de relații de muncă s-au confruntat cu provocări majore.

În acest context, în 2015 Comisia Europeană a lansat un „nou început” pentru dialogul social european. Într-o declarație comună din iunie 2016, Comisia, Consiliul Uniunii Europene și partenerii sociali au subliniat rolul fundamental al dialogului social în calitate de componentă importantă în elaborarea politicilor sociale și de ocupareîn UE.

Read less

Informări recente

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...
Top

Activitatea Eurofound

Read more

Activitatea Eurofound

Pe parcursul a peste 40 de ani, Eurofound s-a dezvoltat ca centru major de expertiză în materie de monitorizare și analizare a tendințelor înregistrate în relațiile de muncă. Printre acestea se numără și legăturile existente între dialogul social la nivel european și cel de la nivel național. Bazându-se pe cunoștințele rețelei de corespondenți europeni din cele 28 de state membre ale UE și din Norvegia, Eurofound a surprins evoluțiile din toate statele membre și din UE în ansamblu. 

Principalele contribuții

Eurofound a elaborat o serie de analize comparative, articole și studii de caz în UE-28 și în Norvegia în domeniul relațiilor de muncă și a actualizat periodic bazele de date cu privire la temele conexe.

Un studiu recent cartografiază și discută principalele dimensiuni și principalii indicatori care prezintă relevanță pentru sistemele de relații de muncă din Europa în secolul XXI. O altă direcție de cercetare urmărește modul în care partenerii sociali din UE și din Norvegia au analizat noi subiecte, instrumente și abordări inovatoare pentru a răspunde numeroaselor provocări noi cu caracter politic, juridic și social apărute în ultimii ani.

Câștigul salarial și timpul de lucru constituie în continuare domenii de interes deosebit și sunt reevaluate anual. O componentă a actualizărilor recente cu privire la câștigul salarial se axează pe nivelurile salariale minime obligatorii din UE, în timp ce o alta se referă la negocierea colectivă a salariilor.

Începând din 2006, Eurofound efectuează studii referitoare la reprezentativitatea organizațiilor partenerilor sociali sectoriali europeni, potrivit mandatului primit din partea Comisiei Europene.

Resurse

Raportarea privind evoluțiile înregistrate în domeniul vieții profesionale

Eurofound furnizează date sistematice și comparabile referitoare la sistemele naționale de relații de muncă și la evoluțiile din domeniul vieții profesionale, utilizând instrumente de monitorizare și raportare care se bazează pe contribuții din partea rețelei sale de corespondenți europeni din cele 28 de state membre și în Norvegia.

 

Read less
 • Publications (2299)
 • Data
 • Ongoing work (2)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations
  • Highlights of recent developments of selected features of working life in so called topical updates, with one featuring statutory minimum wages
  • Updated time series in EurWORK database of wages, working time and collective disputes
  • Updated time series and update on developments in collectively agreed pay
  • Exploring the feasibility for an Industrial Action Monitor