Tineretul

13 Iulie 2021

Asigurarea unui mediu favorabil în care tinerii să crească, să învețe și să lucreze este un obiectiv-cheie pentru Europa și pentru Eurofound – dar care se confruntă cu provocări deosebite în prezentRead more

Asigurarea unui mediu favorabil în care tinerii să crească, să învețe și să lucreze este un obiectiv-cheie pentru Europa și pentru Eurofound – dar care se confruntă cu provocări deosebite în prezent. De-a lungul timpului, politicile de la nivelul UE s-au concentrat în mod deosebit pe tineri, iar acest lucru este valabil mai ales astăzi. Actuala Strategie a UE pentru tineret are două obiective ambițioase. Primul obiectiv este de a asigura un număr mai mare de oportunități egale pentru tineri în învățământ și pe piața muncii. Al doilea obiectiv este de a încuraja tinerii să fie cetățeni activi și să participe în societate.

Read less

Informări recente

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...

Viața, munca și pandemia de COVID-19 (actualizare din aprilie 2021): sănătatea psihică și încrederea scad în întreaga UE la intrarea pandemiei în al doilea an

The third round of Eurofound's e-survey, fielded in February and March 2021, sheds light on the social and economic...

COVID-19 could be a catalyst for fundamental change that will define the Future of Europe

On 9 May, the Conference on the Future of Europe will get underway. Floated well before the COVID-19 outbreak, its...
Top

Abordarea crizei ocupării forței de muncă în rândul tinerilor este una dintre prioritățile agendei politice a EurRead more

Abordarea crizei ocupării forței de muncă în rândul tinerilor este una dintre prioritățile agendei politice a Europei. La 7 decembrie 2016, Comisia a emis o comunicare intitulată Investiția în tinerii Europei . Acesta este un efort reînnoit menit să sprijine tinerii sub forma unui pachet pentru tineret. Pachetul cuprinde mai multe oportunități de acces la un loc de muncă, prin Garanția pentru tineret și Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, mai multe oportunități prin educație și formare profesională, precum și oportunități mai bune de solidaritate, mobilitate în scop educațional și participare.

Pachetul își propune să elaboreze politici bazate pe dovezi, iar misiunea Eurofound de a furniza cunoștințe care să contribuie la elaborarea de politici sociale și de muncă este foarte relevantă în acest sens. În documentul de programare 2017–2020 al Eurofound, aspectele legate de tineret vor fi abordate în cadrul mai multor domenii tematice strategice, îndeosebi piețe ale muncii funcționale și favorabile incluziunii, calitatea vieții și calitatea societății, precum și accesul la servicii publice.

Activitatea Eurofound

Până în prezent, Eurofound a desfășurat numeroase activități privind problemele legate de tineret și ocuparea forței de muncă, calitatea vieții și coeziunea socială.

Contribuții-cheie: Criza și locurile de muncă

Tinerii au fost cei mai afectați de criză. Șomajul în UE a atins un nivel record de 10,9 % în primul trimestru al anului 2013, însă nivelul în rândul tinerilor de sub 25 de ani a fost mult mai mare, atingând 23,5 %. În Grecia și Spania, peste jumătate dintre tineri au rămas fără un loc de muncă, iar ratele în Portugalia (38,2 %) și Italia (37,8 %) au fost, de asemenea, extrem de mari.

Cu un șomaj în rândul tinerilor la astfel de niveluri critice, principalele întrebări sunt: „Unde sunt locurile de muncă?” și „Cum altfel pot fi ajutați tinerii?” Activitatea recentă a Eurofound oferă o gamă largă de contribuții la dezvoltarea politicii pentru tineret, având în vedere:

  • sprijinul acordat tinerilor pentru demararea de activități economice
  • spiritul antreprenorial al tinerilor în Europa
  • cartografierea tranziției tinerilor în Europa
  • tineretul și munca și argumentele politice pentru îmbunătățiri
  • sprijinirea tinerilor lucrători pe durata crizei și contribuția partenerilor sociali și a autorităților publice
  • experiențele Garanției pentru tineret în Finlanda și Suedia.

Contribuții-cheie: Categoria NEET și excluziunea

Oricât de grav ar fi, șomajul în rândul tinerilor este doar o parte a problemei. O provocare deosebită apare în legătură cu impactul disproporționat al recesiunii asupra tinerilor sub 30 de ani, chiar și a celor cu studii superioare: aproximativ 12,5 milioane dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET). Eurofound încearcă să înțeleagă consecințele economice și sociale ale neimplicării tinerilor pe piața muncii și în învățământ. Vezi Activitatea intensă a Eurofound în domeniul tematic NEET.

Pe lângă criză, unii tineri se confruntă cu dificultăți deosebite în accesarea locurilor de muncă: de exemplu, persoanele cu handicap sau cu alte probleme de sănătate sunt cu 40 % mai predispuse să devină NEET decât altele. O politică de incluziune activă este considerată cea mai potrivită pentru abordarea acestor dificultăți. Eurofound a analizat politica de incluziune activă pentru tinerii cu handicap sau cu alte probleme de sănătate din 11 state membre ale UE.

Dimensiunea tineretului în sondajele Eurofound

Dimensiunea reprezentată de tineret este relevantă pentru multe domenii ale cercetării Eurofound. Al treilea sondaj european privind calitatea vieții (EQLS) 2012 a constatat diferențe importante între grupele de vârstă în ceea ce privește calitatea vieții, incluziunea socială și calitatea societății. Acestea pot fi vizualizate în detaliu folosind filtrul pentru grupe de vârstă al instrumentului de cartografiere a sondajelor EQLS. Datele EQLS au fost utilizate și pentru a elabora o notă strategică pentru 2014 privind situația socială a tinerilor în Europa (prezentat mai jos).

Al cincilea sondaj european privind condițiile de muncă (EWCS) 2010 a arătat că anumite aspecte ale condițiilor de muncă ale lucrătorilor tineri (sub 25 de ani) diferă considerabil de cele specifice lucrătorilor în vârstă. Mai recent, datele obținute din al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă (EWCS) 2015 au arătat că diferența în materie competențe între lucrătorii mai tineri și cei în vârstă se reduce treptat. Informații suplimentare pot fi explorate folosind instrumentul de cartografiere a sondajelor EWCS.

Articol de interes: Situația socială a tinerilor în Europa

1 aprilie 2014  – Această notă strategică se bazează pe constatările sondajului european privind calitatea vieții (EQLS) al Eurofound și pe alte proiecte de cercetare pentru a formula o serie de indicatori politici. Acesta analizează calitatea vieții tinerilor din Europa, în special din următoarele perspective: condițiile de viață, excluziunea socială, relațiile și sursele de sprijin, precum și participarea la societate și la activitățile sociale/culturale.
Constatările Fundației – Situația socială a tinerilor în Europa

Read less
  • Publications (146)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.