Anticipating and managing the impact of change

Správa Európskeho monitora reštrukturalizácie za rok 2020: cezhraničná reštrukturalizácia

Report
Aktualizované
22 júl 2021
Zverejnené
10 november 2020
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Hlavné zistenia

 • Približne v 1 z 20 prípadov rozsiahlej reštrukturalizácie ide o nadnárodnú reštrukturalizáciu, ktorá ovplyvňuje činnosti najmenej v dvoch krajinách. Následky na zamestnanosť bývajú oveľa väčšie a procesy reštrukturalizácie sú dlhšie a zložitejšie. Rozsiahle nadnárodné reštrukturalizácie v EÚ zahŕňajú v priemere stratu 3 000 pracovných miest.
Read more
 • Približne v 1 z 20 prípadov rozsiahlej reštrukturalizácie ide o nadnárodnú reštrukturalizáciu, ktorá ovplyvňuje činnosti najmenej v dvoch krajinách. Následky na zamestnanosť bývajú oveľa väčšie a procesy reštrukturalizácie sú dlhšie a zložitejšie. Rozsiahle nadnárodné reštrukturalizácie v EÚ zahŕňajú v priemere stratu 3 000 pracovných miest.
 • Všetky reštrukturalizačné činnosti sú cyklické, pričom sa jej vrcholy kryjú s recesiami, a súčasne je nadnárodná reštrukturalizačná činnosť mimoriadne citlivá na hospodársky cyklus. Frekvencia prípadov, ako aj ich rozsah (z hľadiska straty pracovných miest) stúpa rýchlejšie počas hospodárskeho úpadku vrátane poklesu v dôsledku krízy ochorenia COVID-19.
 • Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 viedla v prvých šiestich mesiacoch roka 2020 k zdvojnásobeniu strát pracovných miest v dôsledku reštrukturalizácie v porovnaní s kĺzavým priemerom. Vplyv na trh práce bol mimoriadne selektívny, pričom dve veľké odvetvia boli najviac narušené opatreniami na obmedzenie fyzického kontaktu. Ide o dopravu (vrátane leteckej dopravy) a hotelové a reštauračné služby, čo predstavovalo takmer polovicu z celkového počtu ohlásených strát pracovných miest (v porovnaní s menej ako 10 % v časoch mimo pandémie).
 • Kapacita európskych zamestnaneckých rád ovplyvňovať procesy reštrukturalizácie je obmedzená a tieto obmedzenia sú očividnejšie, ak sa nadnárodné rozhodovanie sústreďuje na globálnej úrovni a nie na miestnej, národnej úrovni alebo na úrovni EÚ, čo je čoraz bežnejší jav.
Read less

Zhrnutie

Táto správa sa zameriava na dva aspekty. Prvým je preskúmanie súčasnej reštrukturalizačnej činnosti v EÚ od januára 2019 vrátane prvých vplyvov krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Druhým je predstavenie analýzy reštrukturalizačných činností nadnárodného charakteru, čiže tých, ktoré ovplyvňujú zaRead more

Táto správa sa zameriava na dva aspekty. Prvým je preskúmanie súčasnej reštrukturalizačnej činnosti v EÚ od januára 2019 vrátane prvých vplyvov krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Druhým je predstavenie analýzy reštrukturalizačných činností nadnárodného charakteru, čiže tých, ktoré ovplyvňujú zamestnancov vo viacerých krajinách. Hlavným zdrojom analýzy je databáza podujatí Európskeho monitora reštrukturalizácie, v ktorej sú obsiahnuté údaje o viac ako 25 000 rozsiahlych reštrukturalizáciách od roku 2002 vrátane takmer 2 000 reštrukturalizácií od začiatku roku 2019.

Analýzu nadnárodných reštrukturalizácií dopĺňa zhrnutie prípadových štúdií založených na medzinárodných presunoch výroby. Cieľom je upozorniť na to, aké druhy sporov vznikajú, ako riadi reštrukturalizáciu manažment a sociálni partneri a čo z toho vyplýva pre dotknutých zamestnancov.

Read less

Formáty

 • Správa

  Last updated date: 
  22 júl 2021
  Počet strán: 
  48
  Referenčné č.: 
  EF20024
  ISBN: 
  978-92-897-2110-3
  Katalógové č.: 
  TJ-AL-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/581084
  Catalogue info

  Správa Európskeho monitora reštrukturalizácie za rok 2020: cezhraničná reštrukturalizácia

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2020), ERM report 2020: Restructuring across borders, European Restructuring Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF20024EN1
  Catalogue info

  Správa Európskeho monitora reštrukturalizácie za rok 2020: cezhraničná reštrukturalizácia

  Autor(-i): 
  Eurofound

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 2: Top five offshoring cases, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 3: Cases of announced job loss and job creation in the car components subsector in Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Table 4: Top five cases of announced job loss, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 5: Top five cases of announced job creation, EU27, 2019–Q2 2020
  Table 6: Amazon full-time employee headcount, selected Member States and the UK, 2020
  Table 7: Largest COVID-19-related announced job loss restructuring cases, EU27 (national) and worldwide (transnational), March–June 2020
  Table 8: Sector and location details of nine transnational offshorings studied

  Table A1: MNEs with most restructuring cases, 2005–Q2 2020
  Table A2: MNEs with most restructuring cases (2005–Q2 2020) – geographical distribution of employment, 2005–2019

  List of graphs

  Figure 1: Change in full-time and part-time employment (in thousands), quarterly year on year, 2009–2019, EU27
  Figure 2: Announced job loss and job creation, by broad sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 3: Announced job loss cases (%), by restructuring type, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 4: Origin and destination countries for offshoring, selected Member States and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 5: Breakdown of restructuring type by company size, EU27, Norway and the UK, 2008–Q2 2020
  Figure 6: Case count and announced job loss and job creation in national restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 7: Case count and announced job loss in transnational restructurings, EU27, Norway and the UK, Q1 2019–Q2 2020
  Figure 8: Announced job loss distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, EU27, Norway and the UK, Q2 2020
  Figure 9: Announced job loss (%) distinguished according to whether COVID-19 was indicated as a reason for restructuring, by sector, EU27, Norway and the UK, 2019–Q2 2020
  Figure 10: Transnational share of ERM cases (%), 2005–Q2 2020
  Figure 11: Transnational restructurings – total announced job loss and as share of job loss in national cases, 2005–2020
  Figure 12: Restructuring cases (%), by job-loss size category and time frame, 2005–Q2 2020
  Figure 13: Transnational and national restructuring cases (%), by restructuring type, 2005– Q2 2020
  Figure 14: Restructuring job loss in national and transnational restructurings (%), by broad sector, 2005–Q2 2020

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor (ERM) has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This publication series include the ERM reports, as well as blogs, articles and working papers on restructuring-related events in the EU27 and Norway.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár