Digitálny vek: príležitosti a výzvy pre prácu a zamestnanosť

20 apríl 2021

Schopnosť ľudstva ukladať a prenášať informácie a manipulovať s nimi sa v posledných rokoch podstatne rozšírila vďaka inováciám v oblasti počítačových a telekomunikačnýchRead more

Schopnosť ľudstva ukladať a prenášať informácie a manipulovať s nimi sa v posledných rokoch podstatne rozšírila vďaka inováciám v oblasti počítačových a telekomunikačných technológií. Informačné a komunikačné technológie (IKT) výrazne ovplyvňujú všetky oblasti hospodárstva, čo všeobecne vedie k zrýchleniu tempa technických zmien. V digitálnom veku veľkou zmenou prechádza aj práca, jej náplň, organizácia a projektovanie, ako aj jej regulácia a ochrana. Zmeny takisto často stierajú hranice medzi rôznymi rozmermi práce a medzi prácou, zamestnaním a mimopracovnými aktivitami.

Read less

Najnovšie správy

Watch the #AskTheExpert webinar: Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment?

Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment? 20 April, 11.00 – 12.00 CET...

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions 19 April 2021, European Parliament’s Employment and...

Impact of digitalisation on social services

Impact of digitalisation on social services 19 April 2021, European Parliament’s Employment and Social Affairs...
Top

Tvorcovia politík potrebujú poznatky, ktoré im pomôžu pri riešení otázok účinnej regulácie, spôsobu zabezpečenia sociálnej ochrany v najširšom zmysle a vyváženia požiadaviek podnikov, spoločností a jednotlivcov pri využívaní obrovského potenciálu digitalizácie.

Read more

Tvorcovia politík potrebujú poznatky, ktoré im pomôžu pri riešení otázok účinnej regulácie, spôsobu zabezpečenia sociálnej ochrany v najširšom zmysle a vyváženia požiadaviek podnikov, spoločností a jednotlivcov pri využívaní obrovského potenciálu digitalizácie.

V roku 2015 Európska komisia prijala stratégiu digitálneho jednotného trhu pre Európu a označila ju ako jednu zo svojich politických priorít. Táto stratégia prináša digitálne príležitosti pre občanov a podniky a ej cieľom je posilniť EÚ v jej vedúcom postavení v digitálnom hospodárstve. Je zameraná aj na zlepšenie prístupu k informáciám, vytváranie pracovných miest pre ľudí s digitálnymi zručnosťami a transformáciu verejných služieb.  Keďže kolaboratívne hospodárstvo je v EÚ stále populárnejšie, Komisia sa snaží podporiť rozvoj nových a inovatívnych služieb a zároveň zabezpečiť primerané ochranné opatrenia. V oznámení Komisie o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo z roku 2016 sa objasňujú pravidlá a politické odporúčania v tejto oblasti pre občanov, podniky a členské štáty.

Práca nadácie Eurofound

V širšom kontexte Eurofound skúma vplyv rozmachu a rastúceho dosahu používania digitálnych technológií na trhu práce s perspektívou na pracovné podmienky a reguláciu práce.

Skúma vplyv prevratných technológií v oblasti služieb na zamestnanosť. Eurofound skúma aj dôsledky platformového hospodárstva, najmä hromadnej práce (crowd employment) na trh práce. Pokračuje aj vo výskume pracovných podmienok a podmienok zamestnanosti pri mobilnej práci s využitím IKT.

Povaha práce a zamestnanosti v digitálnom veku sa bude skúmať vzhľadom na:

Hlavné príspevky

Spoločná správa s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) o práci kedykoľvek a kdekoľvek posúdila vplyv práce na diaľku a mobilnej práce s využitím IKT na vybrané prvky pracovných podmienok.

Séria seminárov nadácie Eurofound poskytuje vládam, odborovým zväzom a zamestnávateľom príležitosť diskutovať o vývoji sociálnych, zamestnaneckých a pracovných politík EÚ. V roku 2016 sa séria seminárov nadácie zamerala na vplyv digitalizácie na prácu a budovanie národných agend pre lepšiu implementáciu digitálnych zmien.

The fourth edition of Eurofound's European Company Survey (ECS) is being implemented, jointly with our sister Agency, the European Centre for Vocational Education and Training (Cedefop). This will include questions on digitalisation of work.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitálny vek: príležitosti a výzvy pre prácu a zamestnanosť

Prihlásiť

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (90)
  • Údaje
  • Ongoing work (12)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • The employment impact of automation

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitálny vek: príležitosti a výzvy pre prácu a zamestnanosť

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.